HeartStart automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED)

HeartStart HS1

automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED)

Znajdź podobne produkty

Defibrylator HearStart HS1 jest przeznaczony dla zwykłych ludzi, którzy znaleźli się w niezwykłej sytuacji. Jest łatwy w przygotowaniu do pracy i wyposażony w funkcje automatycznego kierowania akcją ratunkową, takie jak polecenia głosowe i instruktaż RKO, które prowadzą ratownika przez proces leczenia nagłego zatrzymania krążenia.

Specyfikacja

Dane techniczne produktu
Dane techniczne produktu
Zawartość zestawu
 • Defibrylator, bateria (jedna, zainstalowana fabrycznie), elektrody SMART Pads (jeden zestaw, zainstalowane fabrycznie), przewodnik konfiguracji/konserwacji z etykietami terminu ważności procedur, instrukcją obsługi i skróconą instrukcją obsługi
Impuls
 • Dwufazowy SMART, opadający wykładniczo. Parametry impulsu są korygowane w funkcji impedancji pacjenta
Szczytowe natężenie prądu defibrylacyjnego — dorośli
 • 32 A (nominalnie 150 J) pod obciążeniem 50 Ω
Szczytowe natężenie prądu defibrylacyjnego — dzieci
 • 19 A (nominalnie 50 J) pod obciążeniem 50 Ω (z użyciem opcjonalnej kasety elektrod SMART Pads dla niemowląt/dzieci)
Odstęp między impulsami defibrylacyjnymi
 • Typowo mniej niż 20 s między impulsami w serii
Quick Shock
 • Możliwość wykonania defibrylacji po zakończeniu RKO typowo w ciągu 8 s
Polecenia głosowe
 • Szczegółowe polecenia głosowe prowadzą osobę udzielającą pomocy przez procedurę użycia defibrylatora
Instruktaż resuscytacji
 • Instruktaż resuscytacji osób dorosłych i niemowląt/dzieci dostępny do wyboru przez użytkownika
Wykonanie defibrylacji
 • Za pośrednictwem samoprzylepnych elektrod umieszczonych na odsłoniętej skórze pacjenta w sposób pokazany na elektrodach
Elementy sterujące
 • Zielony uchwyt kasety elektrod SMART Pads, zielony przycisk włączania/wyłączania, niebieski przycisk informacji („i”), pomarańczowy przycisk defibrylacji
Wskaźniki
 • Kontrolka gotowości, niebieski przycisk informacji („i”), kontrolka uwagi
Wymagania środowiskowe/fizyczne
Wymagania środowiskowe/fizyczne
Temperatura w trybie gotowości
 • 0 – 43 °C
Wilgotność względna pracy
 • od 0 do 95 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wilgotność względna w trybie gotowości
 • od 0 do 75 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wysokość n.p.m. w trybie gotowości
 • > 48 godzin od 0 do 2500 m n.p.m. i <48 godzin od 2500 do 4500 m n.p.m. m
EMI (wypromieniowane/odporność)
 • Zgodnie z normą EN55011 grupa 1 poziom B klasa B i<br>EN61000-4-3
Bateria
Bateria
Typ
 • Bateria 9 V, 4,2 Ah, o przedłużonej trwałości, litowo-manganowa
Pojemność
 • Minimum 200 defibrylacji lub 4 godziny pracy (EN60601-2-4:2003)
Termin instalacji
 • Bateria nosi oznaczenie terminu instalacji, wynoszącego co najmniej pięć lat od daty produkcji
Trwałość w trybie gotowości
 • Typowo cztery lata w przypadku zainstalowania w terminie instalacji (okres zasilania AED w trybie gotowości i w podanym zakresie temperatur gotowości, z jednym testem instalacji baterii i bez użycia defibrylatora)
Elektrody SMART Pads
Elektrody SMART Pads
Dostarczana energia
 • Dorośli: nominalnie 150 J pod obciążeniem 50 Ω; niemowlęta/dzieci: nominalnie 50 J pod obciążeniem 50 Ω
Zawartość zestawu
 • Kaseta jednorazowa, zawierająca samoprzylepne elektrody defibrylacyjne, podłączane do defibrylatora na zacisk
Powierzchnia aktywna
 • 85 cm² każda
Długość kabla
 • Elektrody dla dorosłych: 137 cm; elektrody dla niemowląt/dzieci: 102 cm
Termin przydatności do użytku
 • Kaseta nosi oznaczenie terminu przydatności do użytku, wynoszącego co najmniej dwa lata od daty produkcji
Elektrody szkoleniowe (opcja)
 • Specjalne elektrody przełączające defibrylator HeartStart HS1 w tryb szkoleniowy, uniemożliwiający podanie impulsu defibrylacyjnego. Zestaw obejmuje 8 realistycznych skryptów szkoleniowych. Przeznaczone do użytku z matą szkoleniową (w zestawie) lub z adapterami manekinów
Wymagania środowiskowe/fizyczne
Wymagania środowiskowe/fizyczne
Szczelność
 • Ciała stałe — klasa IP2X zgodnie z normą EN60529, kroploszczelność — klasa IPX1 zgodnie z normą EN60529
Temperatura robocza
 • 0 – 50 °C
Wysokość n.p.m. podczas pracy
 • od 0 do 4500 m
Odporność na wstrząsy/upuszczenia
 • Wytrzymuje upadek z wysokości 1 m na dowolną krawędź, narożnik lub powierzchnię
Odporność na wibracje
 • Przypadkowe i skok sinusoidalny zgodnie z normą EN1789, specyfikacja dla ambulansu w trybie pracy i gotowości
Autotesty automatyczne i inicjowane przez użytkownika
Autotesty automatyczne i inicjowane przez użytkownika
Autotesty codzienne
 • Test układów elektronicznych, systemu dostarczania impulsu, kasety elektrod i pojemności baterii
Test sprawności elektrod
 • Specjalny test sprawdzający gotowość elektrod do użycia (wilgotność żelu)
Test instalacji baterii
 • Po włożeniu baterii kompleksowe autotesty oraz test inicjowany przez użytkownika kontrolują gotowość urządzenia do użycia
Wskaźnik statusu
 • Migająca, zielona kontrolka gotowości wskazuje gotowość do użycia. Wysoki sygnał dźwiękowy wskazuje potrzebę konserwacji
Rejestracja i transmisja danych
Rejestracja i transmisja danych
Podczerwień
 • Bezprzewodowa transmisja danych zdarzeń do komputera lub urządzenia PDA Palm przy użyciu protokołu IrDA
Zapis danych
 • Zapis pierwszych 15 minut EKG oraz zdarzeń i decyzji podejmowanych w wyniku analizy stanu pacjenta w czasie całego incydentu
 • *„Skrócenie czasu między ostatnim uciśnięciem i defibrylacją nawet o kilka sekund zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu defibrylacji (defibrylacja i ROSC)” – American Heart Association. American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122 (suppl 3): S706-S719.
 • ** Elektrody do defibrylacji niemowląt i dzieci sprzedawane są oddzielnie, wyłącznie na zlecenie i z przepisu lekarza