Ingenuity Skaner TK

Ingenuity Elite

Skaner TK

Znajdź podobne produkty

Skaner Ingenuity Elite to wyważone połączenie technologii podnoszących poziom badań skupionych na potrzebach pacjenta. Dzięki detektorowi NanoPanel Elite umożliwiającemu niskodawkowe i niskoenergetyczne obrazowanie o niskim poziomie szumu oraz platformie iPatient zapewniającej odpowiednie narzędzia obsługi, skaner Ingenuity Elite to wyjątkowe rozwiązanie.

  • * Poprawa jakości obrazu w postaci wyższej rozdzielczości przestrzennej i/lub redukcji szumów uzyskana w badaniach z użyciem fantomów.
  • *Zastosowanie technologii IMR w praktyce może obniżyć dawkę promieniowania przyjmowaną przez pacjenta w trakcie badania TK w zależności od rodzaju zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, położenia struktury anatomicznej oraz doświadczenia osoby wykonującej badanie. Aby określić odpowiednią dawkę umożliwiającą uzyskanie obrazu diagnostycznego o jakości wymaganej dla danego zadania klinicznego, należy skonsultować się z radiologiem oraz fizykiem medycznym. Wykrywalność przy niskim kontraście i szum zostały ocenione przy użyciu referencyjnego protokołu badania całego ciała na podstawie porównania metod IMR i FBP przy zastosowaniu warstw 0,8 mm na fantomie jakości obrazu TK MITA (fantom CCT183, The Phantom Laboratory) w obecności obserwatorów.