Ingenuity Skaner TK

Ingenuity Elite

Skaner TK

NCTD041

Znajdź podobne produkty

Skaner Ingenuity Elite to wyważone połączenie technologii podnoszących poziom badań skupionych na potrzebach pacjenta. Dzięki detektorowi NanoPanel Elite umożliwiającemu niskodawkowe i niskoenergetyczne obrazowanie o niskim poziomie szumu oraz platformie iPatient zapewniającej odpowiednie narzędzia obsługi, skaner Ingenuity Elite to wyjątkowe rozwiązanie.

  • * Poprawa jakości obrazu w postaci wyższej rozdzielczości przestrzennej i/lub redukcji szumów uzyskana w badaniach z użyciem fantomów.
  • *Zastosowanie technologii IMR w praktyce może obniżyć dawkę promieniowania przyjmowaną przez pacjenta w trakcie badania TK w zależności od rodzaju zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, położenia struktury anatomicznej oraz doświadczenia osoby wykonującej badanie. Aby określić odpowiednią dawkę umożliwiającą uzyskanie obrazu diagnostycznego o jakości wymaganej dla danego zadania klinicznego, należy skonsultować się z radiologiem oraz fizykiem medycznym. Wykrywalność przy niskim kontraście i szum zostały ocenione przy użyciu referencyjnego protokołu badania całego ciała na podstawie porównania metod IMR i FBP przy zastosowaniu warstw 0,8 mm na fantomie jakości obrazu TK MITA (fantom CCT183, The Phantom Laboratory) w obecności obserwatorów.