Technologia iPatient

Rozwiązanie kliniczne

Wizja spersonalizowanego obrazowania dostosowanego do potrzeb pacjenta oraz zwiększenia wydajności dzięki nowoczesnym rozwiązaniom w zakresie zarządzania dawką i organizacji pracy stała się rzeczywistością. Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie iPatient zapewnia wszystkie te korzyści i wiele innych.

Cechy
Uwaga skupiona na potrzebach pacjenta || Obrazowanie w oparciu o potrze

Spersonalizowana obsługa

Oprogramowanie iPatient firmy Philips zostało wyposażone w funkcje ułatwiające optymalne zarządzanie zarówno jakością obrazu, jak i dawką promieniowania, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. iPatient zapewnia również oszczędność czasu dzięki automatycznemu skróceniu czasu skanowania, a co za tym idzie, czasu trwania badania (w niektórych przypadkach nawet do 24%*). Spersonalizowany przebieg pracy oprogramowania iPatient upraszcza korzystanie z technik rekonstrukcji iteracyjnych, takich jak IMR.

Spersonalizowana obsługa

Oprogramowanie iPatient firmy Philips zostało wyposażone w funkcje ułatwiające optymalne zarządzanie zarówno jakością obrazu, jak i dawką promieniowania, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. iPatient zapewnia również oszczędność czasu dzięki automatycznemu skróceniu czasu skanowania, a co za tym idzie, czasu trwania badania (w niektórych przypadkach nawet do 24%*). Spersonalizowany przebieg pracy oprogramowania iPatient upraszcza korzystanie z technik rekonstrukcji iteracyjnych, takich jak IMR.

Spersonalizowana obsługa

Oprogramowanie iPatient firmy Philips zostało wyposażone w funkcje ułatwiające optymalne zarządzanie zarówno jakością obrazu, jak i dawką promieniowania, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. iPatient zapewnia również oszczędność czasu dzięki automatycznemu skróceniu czasu skanowania, a co za tym idzie, czasu trwania badania (w niektórych przypadkach nawet do 24%*). Spersonalizowany przebieg pracy oprogramowania iPatient upraszcza korzystanie z technik rekonstrukcji iteracyjnych, takich jak IMR.
Pełna kontrola || Łatwe wykonywanie zaawansowany

Stała jakość skanów

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie iPatient to zaawansowana platforma umożliwiająca rozbudowę aparatu TK już dzisiaj, a jednocześnie otwierającą drogę nowym rozwiązaniom. Pozwala to lekarzom na planowanie wyników, a nie samej akwizycji, oraz gwarantuje pewność i spójność rozpoznań przez cały czas.

Stała jakość skanów

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie iPatient to zaawansowana platforma umożliwiająca rozbudowę aparatu TK już dzisiaj, a jednocześnie otwierającą drogę nowym rozwiązaniom. Pozwala to lekarzom na planowanie wyników, a nie samej akwizycji, oraz gwarantuje pewność i spójność rozpoznań przez cały czas.

Stała jakość skanów

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie iPatient to zaawansowana platforma umożliwiająca rozbudowę aparatu TK już dzisiaj, a jednocześnie otwierającą drogę nowym rozwiązaniom. Pozwala to lekarzom na planowanie wyników, a nie samej akwizycji, oraz gwarantuje pewność i spójność rozpoznań przez cały czas.
Gotowość do podejmowania nowych wyzwa... || Otwartość na nowe technologie

Zaprojektowane z myślą o szybkim wdrażaniu nowych rozwiązań

Otwarte na nowe technologie oprogramowanie iPatient daje użytkownikowi pełną kontrolę nad skanerem, w tym możliwość spersonalizowania przebiegu pracy ukierunkowanego na korzystanie z przełomowych rozwiązań, takich jak zaawansowane techniki rekonstrukcji iteracyjnych i technologie detektorów.

Zaprojektowane z myślą o szybkim wdrażaniu nowych rozwiązań

Otwarte na nowe technologie oprogramowanie iPatient daje użytkownikowi pełną kontrolę nad skanerem, w tym możliwość spersonalizowania przebiegu pracy ukierunkowanego na korzystanie z przełomowych rozwiązań, takich jak zaawansowane techniki rekonstrukcji iteracyjnych i technologie detektorów.

Zaprojektowane z myślą o szybkim wdrażaniu nowych rozwiązań

Otwarte na nowe technologie oprogramowanie iPatient daje użytkownikowi pełną kontrolę nad skanerem, w tym możliwość spersonalizowania przebiegu pracy ukierunkowanego na korzystanie z przełomowych rozwiązań, takich jak zaawansowane techniki rekonstrukcji iteracyjnych i technologie detektorów.
SyncRight || Odpowiednia dawka środka kontr

Spójność w zróżnicowanych populacjach pacjentów

W dzisiejszych warunkach, pomimo wykonywania dużej liczby badań TK, konfiguracja parametrów iniekcji środka kontrastowego odbywa się zwykle ręcznie. Z tego względu wiele placówek opracowało pojedynczy protokół iniekcji. Opcja SyncRight, opracowana przez firmę Philips dla systemów TK, umożliwia łatwą i skuteczną komunikację między tomografem a iniektorem, co ułatwia podawanie odpowiedniej dawki środka kontrastowego i utrzymywanie stałej jakości obrazu.

Spójność w zróżnicowanych populacjach pacjentów

W dzisiejszych warunkach, pomimo wykonywania dużej liczby badań TK, konfiguracja parametrów iniekcji środka kontrastowego odbywa się zwykle ręcznie. Z tego względu wiele placówek opracowało pojedynczy protokół iniekcji. Opcja SyncRight, opracowana przez firmę Philips dla systemów TK, umożliwia łatwą i skuteczną komunikację między tomografem a iniektorem, co ułatwia podawanie odpowiedniej dawki środka kontrastowego i utrzymywanie stałej jakości obrazu.

Spójność w zróżnicowanych populacjach pacjentów

W dzisiejszych warunkach, pomimo wykonywania dużej liczby badań TK, konfiguracja parametrów iniekcji środka kontrastowego odbywa się zwykle ręcznie. Z tego względu wiele placówek opracowało pojedynczy protokół iniekcji. Opcja SyncRight, opracowana przez firmę Philips dla systemów TK, umożliwia łatwą i skuteczną komunikację między tomografem a iniektorem, co ułatwia podawanie odpowiedniej dawki środka kontrastowego i utrzymywanie stałej jakości obrazu.
  • Uwaga skupiona na potrzebach pacjenta || Obrazowanie w oparciu o potrze
  • Pełna kontrola || Łatwe wykonywanie zaawansowany
  • Gotowość do podejmowania nowych wyzwa... || Otwartość na nowe technologie
  • SyncRight || Odpowiednia dawka środka kontr
Zobacz wszystkie cechy
Uwaga skupiona na potrzebach pacjenta || Obrazowanie w oparciu o potrze

Spersonalizowana obsługa

Oprogramowanie iPatient firmy Philips zostało wyposażone w funkcje ułatwiające optymalne zarządzanie zarówno jakością obrazu, jak i dawką promieniowania, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. iPatient zapewnia również oszczędność czasu dzięki automatycznemu skróceniu czasu skanowania, a co za tym idzie, czasu trwania badania (w niektórych przypadkach nawet do 24%*). Spersonalizowany przebieg pracy oprogramowania iPatient upraszcza korzystanie z technik rekonstrukcji iteracyjnych, takich jak IMR.

Spersonalizowana obsługa

Oprogramowanie iPatient firmy Philips zostało wyposażone w funkcje ułatwiające optymalne zarządzanie zarówno jakością obrazu, jak i dawką promieniowania, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. iPatient zapewnia również oszczędność czasu dzięki automatycznemu skróceniu czasu skanowania, a co za tym idzie, czasu trwania badania (w niektórych przypadkach nawet do 24%*). Spersonalizowany przebieg pracy oprogramowania iPatient upraszcza korzystanie z technik rekonstrukcji iteracyjnych, takich jak IMR.

Spersonalizowana obsługa

Oprogramowanie iPatient firmy Philips zostało wyposażone w funkcje ułatwiające optymalne zarządzanie zarówno jakością obrazu, jak i dawką promieniowania, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. iPatient zapewnia również oszczędność czasu dzięki automatycznemu skróceniu czasu skanowania, a co za tym idzie, czasu trwania badania (w niektórych przypadkach nawet do 24%*). Spersonalizowany przebieg pracy oprogramowania iPatient upraszcza korzystanie z technik rekonstrukcji iteracyjnych, takich jak IMR.
Pełna kontrola || Łatwe wykonywanie zaawansowany

Stała jakość skanów

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie iPatient to zaawansowana platforma umożliwiająca rozbudowę aparatu TK już dzisiaj, a jednocześnie otwierającą drogę nowym rozwiązaniom. Pozwala to lekarzom na planowanie wyników, a nie samej akwizycji, oraz gwarantuje pewność i spójność rozpoznań przez cały czas.

Stała jakość skanów

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie iPatient to zaawansowana platforma umożliwiająca rozbudowę aparatu TK już dzisiaj, a jednocześnie otwierającą drogę nowym rozwiązaniom. Pozwala to lekarzom na planowanie wyników, a nie samej akwizycji, oraz gwarantuje pewność i spójność rozpoznań przez cały czas.

Stała jakość skanów

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie iPatient to zaawansowana platforma umożliwiająca rozbudowę aparatu TK już dzisiaj, a jednocześnie otwierającą drogę nowym rozwiązaniom. Pozwala to lekarzom na planowanie wyników, a nie samej akwizycji, oraz gwarantuje pewność i spójność rozpoznań przez cały czas.
Gotowość do podejmowania nowych wyzwa... || Otwartość na nowe technologie

Zaprojektowane z myślą o szybkim wdrażaniu nowych rozwiązań

Otwarte na nowe technologie oprogramowanie iPatient daje użytkownikowi pełną kontrolę nad skanerem, w tym możliwość spersonalizowania przebiegu pracy ukierunkowanego na korzystanie z przełomowych rozwiązań, takich jak zaawansowane techniki rekonstrukcji iteracyjnych i technologie detektorów.

Zaprojektowane z myślą o szybkim wdrażaniu nowych rozwiązań

Otwarte na nowe technologie oprogramowanie iPatient daje użytkownikowi pełną kontrolę nad skanerem, w tym możliwość spersonalizowania przebiegu pracy ukierunkowanego na korzystanie z przełomowych rozwiązań, takich jak zaawansowane techniki rekonstrukcji iteracyjnych i technologie detektorów.

Zaprojektowane z myślą o szybkim wdrażaniu nowych rozwiązań

Otwarte na nowe technologie oprogramowanie iPatient daje użytkownikowi pełną kontrolę nad skanerem, w tym możliwość spersonalizowania przebiegu pracy ukierunkowanego na korzystanie z przełomowych rozwiązań, takich jak zaawansowane techniki rekonstrukcji iteracyjnych i technologie detektorów.
SyncRight || Odpowiednia dawka środka kontr

Spójność w zróżnicowanych populacjach pacjentów

W dzisiejszych warunkach, pomimo wykonywania dużej liczby badań TK, konfiguracja parametrów iniekcji środka kontrastowego odbywa się zwykle ręcznie. Z tego względu wiele placówek opracowało pojedynczy protokół iniekcji. Opcja SyncRight, opracowana przez firmę Philips dla systemów TK, umożliwia łatwą i skuteczną komunikację między tomografem a iniektorem, co ułatwia podawanie odpowiedniej dawki środka kontrastowego i utrzymywanie stałej jakości obrazu.

Spójność w zróżnicowanych populacjach pacjentów

W dzisiejszych warunkach, pomimo wykonywania dużej liczby badań TK, konfiguracja parametrów iniekcji środka kontrastowego odbywa się zwykle ręcznie. Z tego względu wiele placówek opracowało pojedynczy protokół iniekcji. Opcja SyncRight, opracowana przez firmę Philips dla systemów TK, umożliwia łatwą i skuteczną komunikację między tomografem a iniektorem, co ułatwia podawanie odpowiedniej dawki środka kontrastowego i utrzymywanie stałej jakości obrazu.

Spójność w zróżnicowanych populacjach pacjentów

W dzisiejszych warunkach, pomimo wykonywania dużej liczby badań TK, konfiguracja parametrów iniekcji środka kontrastowego odbywa się zwykle ręcznie. Z tego względu wiele placówek opracowało pojedynczy protokół iniekcji. Opcja SyncRight, opracowana przez firmę Philips dla systemów TK, umożliwia łatwą i skuteczną komunikację między tomografem a iniektorem, co ułatwia podawanie odpowiedniej dawki środka kontrastowego i utrzymywanie stałej jakości obrazu.
  • * W badaniu przeprowadzonym z użyciem wielofazowych badań TK wątroby platforma programowa iPatient obniżyła czas uzyskania wyników o 24%, a liczbę kliknięć na jedno badanie o 66%. Wpływ narzędzi przebiegu pracy na ograniczenie łącznego czasu badania i czynności wykonywanych przez użytkownika — 4-fazowe badania tomograficzne wątroby. Nicholas Ardley – Southern Health, Kevin Buchan — Philips Healthcare, Ekta Dharaiya — Philips Healthcare.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?