Rekonstrukcja iteracyjna w oparciu o model (IMR) Technologia rekonstrukcji

Rekonstrukcja iteracyjna w oparciu o model (IMR)

Technologia rekonstrukcji

Znajdź podobne produkty

Dzięki najlepszej w branży rozdzielczości niskokontrastowej i obrazom praktycznie pozbawionym szumu* technologia IMR wyznacza nowe standardy w zakresie jakości obrazów TK. Innowacyjne rozwiązania sprzętowe i algorytm rekonstrukcji pozwalają uzyskać wyższą szybkość rekonstrukcji, wynoszącą maksymalnie trzy minuty w przypadku większości protokołów referencyjnych, co oznacza korzyści w przypadku nawet najbardziej wymagających badań.

  • *Zastosowanie technologii IMR w praktyce może obniżyć dawkę promieniowania przyjmowaną przez pacjenta w trakcie badania TK w zależności od rodzaju zadania klinicznego, gabarytów pacjenta, położenia struktury anatomicznej oraz doświadczenia osoby wykonującej badanie. Aby określić odpowiednią dawkę umożliwiającą uzyskanie obrazu diagnostycznego o jakości wymaganej dla danego zadania klinicznego, należy skonsultować się z radiologiem oraz fizykiem medycznym. Wykrywalność przy niskim kontraście i szum zostały ocenione przy użyciu referencyjnego protokołu badania całego ciała na podstawie porównania metod IMR i FBP przy zastosowaniu warstw 0,8 mm na fantomie jakości obrazu TK MITA (fantom CCT183, The Phantom Laboratory) w obecności obserwatorów.
  • ** Szum obrazu definiowany według normy IEC 61223-3-5. Szum obrazu został oceniony przy użyciu referencyjnego protokołu badania całego ciała z zastosowaniem fantomu. Dane na podstawie badań własnych.