VesselNavigator

Reduce your need for contrast medium in endovascular procedures

Znajdź podobne produkty

VesselNavigator allows reuse of 3D vascular anatomical information from existing CTA and MRA datasets as a 3D roadmap overlay on a live X-ray image. With its excellent visualization, VesselNavigator provides an intuitive and continuous 3D roadmap to guide you through vasculature during the entire procedure.

Cechy
Fuzja obrazów 3D || A
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania¹,² wykazały przydatność trójwymiarowej wizualizacji podczas wprowadzania cewników i przyrządów chirurgicznych. Dzięki systemowi VesselNavigator możliwe jest łatwe segmentowanie trójwymiarowych struktur naczyniowych na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i nakładanie ich na pozyskiwane w czasie rzeczywistym obrazy RTG w celu wspomagania prowadzenia zabiegu.

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych
Badania¹,² wykazały przydatność trójwymiarowej wizualizacji podczas wprowadzania cewników i przyrządów chirurgicznych. Dzięki systemowi VesselNavigator możliwe jest łatwe segmentowanie trójwymiarowych struktur naczyniowych na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i nakładanie ich na pozyskiwane w czasie rzeczywistym obrazy RTG w celu wspomagania prowadzenia zabiegu.

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania¹,² wykazały przydatność trójwymiarowej wizualizacji podczas wprowadzania cewników i przyrządów chirurgicznych. Dzięki systemowi VesselNavigator możliwe jest łatwe segmentowanie trójwymiarowych struktur naczyniowych na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i nakładanie ich na pozyskiwane w czasie rzeczywistym obrazy RTG w celu wspomagania prowadzenia zabiegu.
Click here for more information
Fuzja obrazów 3D || A
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania¹,² wykazały przydatność trójwymiarowej wizualizacji podczas wprowadzania cewników i przyrządów chirurgicznych. Dzięki systemowi VesselNavigator możliwe jest łatwe segmentowanie trójwymiarowych struktur naczyniowych na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i nakładanie ich na pozyskiwane w czasie rzeczywistym obrazy RTG w celu wspomagania prowadzenia zabiegu.
Mniejsze zużycie środka kontrastowego || B
Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu, w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano pod kontrolą obrazu z angiografii TK. Podczas zabiegu nie było konieczności podania środka kontrastowego w celu utworzenia roadmapy.

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu, w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano pod kontrolą obrazu z angiografii TK. Podczas zabiegu nie było konieczności podania środka kontrastowego w celu utworzenia roadmapy.

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu, w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano pod kontrolą obrazu z angiografii TK. Podczas zabiegu nie było konieczności podania środka kontrastowego w celu utworzenia roadmapy.
Click here for more information
Mniejsze zużycie środka kontrastowego || B
Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu, w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano pod kontrolą obrazu z angiografii TK. Podczas zabiegu nie było konieczności podania środka kontrastowego w celu utworzenia roadmapy.
Możliwość skrócenia czasu badań || C
Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Prowadzenie zabiegów pod kontrolą obrazowania z wykorzystaniem fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas trwania zabiegów. Badanie z udziałem 62 pacjentów² wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.

Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Możliwość skrócenia czasu trwania badań
Prowadzenie zabiegów pod kontrolą obrazowania z wykorzystaniem fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas trwania zabiegów. Badanie z udziałem 62 pacjentów² wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.

Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Prowadzenie zabiegów pod kontrolą obrazowania z wykorzystaniem fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas trwania zabiegów. Badanie z udziałem 62 pacjentów² wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.
Click here for more information
Możliwość skrócenia czasu badań || C
Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Prowadzenie zabiegów pod kontrolą obrazowania z wykorzystaniem fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas trwania zabiegów. Badanie z udziałem 62 pacjentów² wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.
Zsynchronizowany ruch do nowych pozyc... || D
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską. Może to ograniczyć konieczność pozyskiwania dodatkowych serii ze środkiem kontrastowym w celu tworzenia nowych map.

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską. Może to ograniczyć konieczność pozyskiwania dodatkowych serii ze środkiem kontrastowym w celu tworzenia nowych map.

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską. Może to ograniczyć konieczność pozyskiwania dodatkowych serii ze środkiem kontrastowym w celu tworzenia nowych map.
Click here for more information
Zsynchronizowany ruch do nowych pozyc... || D
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską. Może to ograniczyć konieczność pozyskiwania dodatkowych serii ze środkiem kontrastowym w celu tworzenia nowych map.
Doskonała jakość obrazu || D
Doskonała jakość obrazów

Doskonała jakość obrazów

Nakładki są tworzone w oparciu o różnorodne wizualizacje objętościowe o bardzo wysokiej jakości. Można je dostosowywać do preferencji użytkownika.

Doskonała jakość obrazów

Doskonała jakość obrazów
Nakładki są tworzone w oparciu o różnorodne wizualizacje objętościowe o bardzo wysokiej jakości. Można je dostosowywać do preferencji użytkownika.

Doskonała jakość obrazów

Nakładki są tworzone w oparciu o różnorodne wizualizacje objętościowe o bardzo wysokiej jakości. Można je dostosowywać do preferencji użytkownika.
Click here for more information
Doskonała jakość obrazu || D
Doskonała jakość obrazów

Doskonała jakość obrazów

Nakładki są tworzone w oparciu o różnorodne wizualizacje objętościowe o bardzo wysokiej jakości. Można je dostosowywać do preferencji użytkownika.
Anatomiczne || D
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania przyrządów oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te będą widoczne podczas zabiegu w celu ułatwienia jego wykonywania.

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych
Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania przyrządów oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te będą widoczne podczas zabiegu w celu ułatwienia jego wykonywania.

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania przyrządów oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te będą widoczne podczas zabiegu w celu ułatwienia jego wykonywania.
Click here for more information
Anatomiczne || D
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania przyrządów oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te będą widoczne podczas zabiegu w celu ułatwienia jego wykonywania.
  • Fuzja obrazów 3D || A
  • Mniejsze zużycie środka kontrastowego || B
  • Możliwość skrócenia czasu badań || C
  • Zsynchronizowany ruch do nowych pozyc... || D
Zobacz wszystkie cechy
Fuzja obrazów 3D || A
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania¹,² wykazały przydatność trójwymiarowej wizualizacji podczas wprowadzania cewników i przyrządów chirurgicznych. Dzięki systemowi VesselNavigator możliwe jest łatwe segmentowanie trójwymiarowych struktur naczyniowych na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i nakładanie ich na pozyskiwane w czasie rzeczywistym obrazy RTG w celu wspomagania prowadzenia zabiegu.

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych
Badania¹,² wykazały przydatność trójwymiarowej wizualizacji podczas wprowadzania cewników i przyrządów chirurgicznych. Dzięki systemowi VesselNavigator możliwe jest łatwe segmentowanie trójwymiarowych struktur naczyniowych na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i nakładanie ich na pozyskiwane w czasie rzeczywistym obrazy RTG w celu wspomagania prowadzenia zabiegu.

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania¹,² wykazały przydatność trójwymiarowej wizualizacji podczas wprowadzania cewników i przyrządów chirurgicznych. Dzięki systemowi VesselNavigator możliwe jest łatwe segmentowanie trójwymiarowych struktur naczyniowych na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i nakładanie ich na pozyskiwane w czasie rzeczywistym obrazy RTG w celu wspomagania prowadzenia zabiegu.
Click here for more information
Fuzja obrazów 3D || A
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania¹,² wykazały przydatność trójwymiarowej wizualizacji podczas wprowadzania cewników i przyrządów chirurgicznych. Dzięki systemowi VesselNavigator możliwe jest łatwe segmentowanie trójwymiarowych struktur naczyniowych na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i nakładanie ich na pozyskiwane w czasie rzeczywistym obrazy RTG w celu wspomagania prowadzenia zabiegu.
Mniejsze zużycie środka kontrastowego || B
Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu, w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano pod kontrolą obrazu z angiografii TK. Podczas zabiegu nie było konieczności podania środka kontrastowego w celu utworzenia roadmapy.

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego
Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu, w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano pod kontrolą obrazu z angiografii TK. Podczas zabiegu nie było konieczności podania środka kontrastowego w celu utworzenia roadmapy.

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu, w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano pod kontrolą obrazu z angiografii TK. Podczas zabiegu nie było konieczności podania środka kontrastowego w celu utworzenia roadmapy.
Click here for more information
Mniejsze zużycie środka kontrastowego || B
Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu, w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano pod kontrolą obrazu z angiografii TK. Podczas zabiegu nie było konieczności podania środka kontrastowego w celu utworzenia roadmapy.
Możliwość skrócenia czasu badań || C
Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Prowadzenie zabiegów pod kontrolą obrazowania z wykorzystaniem fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas trwania zabiegów. Badanie z udziałem 62 pacjentów² wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.

Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Możliwość skrócenia czasu trwania badań
Prowadzenie zabiegów pod kontrolą obrazowania z wykorzystaniem fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas trwania zabiegów. Badanie z udziałem 62 pacjentów² wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.

Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Prowadzenie zabiegów pod kontrolą obrazowania z wykorzystaniem fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas trwania zabiegów. Badanie z udziałem 62 pacjentów² wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.
Click here for more information
Możliwość skrócenia czasu badań || C
Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Prowadzenie zabiegów pod kontrolą obrazowania z wykorzystaniem fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas trwania zabiegów. Badanie z udziałem 62 pacjentów² wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.
Zsynchronizowany ruch do nowych pozyc... || D
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską. Może to ograniczyć konieczność pozyskiwania dodatkowych serii ze środkiem kontrastowym w celu tworzenia nowych map.

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji
Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską. Może to ograniczyć konieczność pozyskiwania dodatkowych serii ze środkiem kontrastowym w celu tworzenia nowych map.

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską. Może to ograniczyć konieczność pozyskiwania dodatkowych serii ze środkiem kontrastowym w celu tworzenia nowych map.
Click here for more information
Zsynchronizowany ruch do nowych pozyc... || D
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską. Może to ograniczyć konieczność pozyskiwania dodatkowych serii ze środkiem kontrastowym w celu tworzenia nowych map.
Doskonała jakość obrazu || D
Doskonała jakość obrazów

Doskonała jakość obrazów

Nakładki są tworzone w oparciu o różnorodne wizualizacje objętościowe o bardzo wysokiej jakości. Można je dostosowywać do preferencji użytkownika.

Doskonała jakość obrazów

Doskonała jakość obrazów
Nakładki są tworzone w oparciu o różnorodne wizualizacje objętościowe o bardzo wysokiej jakości. Można je dostosowywać do preferencji użytkownika.

Doskonała jakość obrazów

Nakładki są tworzone w oparciu o różnorodne wizualizacje objętościowe o bardzo wysokiej jakości. Można je dostosowywać do preferencji użytkownika.
Click here for more information
Doskonała jakość obrazu || D
Doskonała jakość obrazów

Doskonała jakość obrazów

Nakładki są tworzone w oparciu o różnorodne wizualizacje objętościowe o bardzo wysokiej jakości. Można je dostosowywać do preferencji użytkownika.
Anatomiczne || D
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania przyrządów oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te będą widoczne podczas zabiegu w celu ułatwienia jego wykonywania.

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych
Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania przyrządów oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te będą widoczne podczas zabiegu w celu ułatwienia jego wykonywania.

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania przyrządów oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te będą widoczne podczas zabiegu w celu ułatwienia jego wykonywania.
Click here for more information
Anatomiczne || D
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania przyrządów oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te będą widoczne podczas zabiegu w celu ułatwienia jego wykonywania.
  • 1. Tacher V, et al (2013). Image Guidance for Endovascular Repair of Complex Aortic Aneurysms: Comparison of Two-dimensional and Three-dimensional Angiography and Image Fusion, J Vasc Interv Radiol, 24(11), 1698-1706. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24035418
  • 2. Sailer AM, et al (2014). CTA with fluoroscopy image fusion guidance in endovascular complex aortic aneurysm repair, Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Apr;47(4):349-56. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24485850

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.