VesselNavigator Reduce your need for contrast medium in endovascular procedures

VesselNavigator

Reduce your need for contrast medium in endovascular procedures

Znajdź podobne produkty

VesselNavigator allows reuse of 3D vascular anatomical information from existing CTA and MRA datasets as a 3D roadmap overlay on a live X-ray image. With its excellent visualization, VesselNavigator provides an intuitive and continuous 3D roadmap to guide you through vasculature during the entire procedure.

Cechy
Fuzja obrazów 3D || A
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania¹,² wykazały przydatność trójwymiarowej wizualizacji podczas wprowadzania cewników i przyrządów chirurgicznych. Dzięki systemowi VesselNavigator możliwe jest łatwe segmentowanie trójwymiarowych struktur naczyniowych na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i nakładanie ich na pozyskiwane w czasie rzeczywistym obrazy RTG w celu wspomagania prowadzenia zabiegu.
Mniejsze zużycie środka kontrastowego || B
Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu, w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano pod kontrolą obrazu z angiografii TK. Podczas zabiegu nie było konieczności podania środka kontrastowego w celu utworzenia roadmapy.
Możliwość skrócenia czasu badań || C
Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Prowadzenie zabiegów pod kontrolą obrazowania z wykorzystaniem fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas trwania zabiegów. Badanie z udziałem 62 pacjentów² wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.
Zsynchronizowany ruch do nowych pozyc... || D
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską. Może to ograniczyć konieczność pozyskiwania dodatkowych serii ze środkiem kontrastowym w celu tworzenia nowych map.
Doskonała jakość obrazu || D
Doskonała jakość obrazów

Doskonała jakość obrazów

Nakładki są tworzone w oparciu o różnorodne wizualizacje objętościowe o bardzo wysokiej jakości. Można je dostosowywać do preferencji użytkownika.
Anatomiczne || D
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania przyrządów oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te będą widoczne podczas zabiegu w celu ułatwienia jego wykonywania.
  • Fuzja obrazów 3D || A
  • Mniejsze zużycie środka kontrastowego || B
  • Możliwość skrócenia czasu badań || C
  • Zsynchronizowany ruch do nowych pozyc... || D
See all features
Fuzja obrazów 3D || A
Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Fuzja obrazów 3D podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych

Badania¹,² wykazały przydatność trójwymiarowej wizualizacji podczas wprowadzania cewników i przyrządów chirurgicznych. Dzięki systemowi VesselNavigator możliwe jest łatwe segmentowanie trójwymiarowych struktur naczyniowych na podstawie istniejących zestawów danych TK/MR i nakładanie ich na pozyskiwane w czasie rzeczywistym obrazy RTG w celu wspomagania prowadzenia zabiegu.
Mniejsze zużycie środka kontrastowego || B
Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Mniejsze zużycie środka kontrastowego

Średnie zużycie środka kontrastowego zmniejszono o 72% w badaniu, w którym zabieg wewnątrznaczyniowej naprawy tętniaków aorty o złożonym unaczynieniu przeprowadzano pod kontrolą obrazu z angiografii TK. Podczas zabiegu nie było konieczności podania środka kontrastowego w celu utworzenia roadmapy.
Możliwość skrócenia czasu badań || C
Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Możliwość skrócenia czasu trwania badań

Prowadzenie zabiegów pod kontrolą obrazowania z wykorzystaniem fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips może skrócić czas trwania zabiegów. Badanie z udziałem 62 pacjentów² wykazało średnie skrócenie czasu trwania zabiegów FEVAR/BEVAR prowadzonych pod kontrolą obrazowania z nakładką z fuzji obrazów angiograficznych TK firmy Philips z 6,3 do 5,2 godziny.
Zsynchronizowany ruch do nowych pozyc... || D
Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Zsynchronizowany ruch do nowych pozycji

Podczas zabiegu system VesselNavigator umożliwia korzystanie z umieszczanej na obrazie w czasie rzeczywistym trójwymiarowej nakładki synchronizowanej w czasie rzeczywistym z ruchem stołu, systemu oraz z projekcją rentgenowską. Może to ograniczyć konieczność pozyskiwania dodatkowych serii ze środkiem kontrastowym w celu tworzenia nowych map.
Doskonała jakość obrazu || D
Doskonała jakość obrazów

Doskonała jakość obrazów

Nakładki są tworzone w oparciu o różnorodne wizualizacje objętościowe o bardzo wysokiej jakości. Można je dostosowywać do preferencji użytkownika.
Anatomiczne || D
Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Okrągłe znaczniki obszarów anatomicznych

Na poddanym segmentacji obrazie można umieszczać okrągłe znaczniki w celu wskazania ujść i miejsc umieszczania przyrządów oraz planowania kątów wprowadzania. Znaczniki te będą widoczne podczas zabiegu w celu ułatwienia jego wykonywania.
  • 1. Tacher V, et al (2013). Image Guidance for Endovascular Repair of Complex Aortic Aneurysms: Comparison of Two-dimensional and Three-dimensional Angiography and Image Fusion, J Vasc Interv Radiol, 24(11), 1698-1706. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24035418
  • 2. Sailer AM, et al (2014). CTA with fluoroscopy image fusion guidance in endovascular complex aortic aneurysm repair, Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Apr;47(4):349-56. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24485850

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.