Respironics Monitor profilu oddechowego

Respironics NM3

Monitor profilu oddechowego

Znajdź podobne produkty

Respironics NM3 monitoruje fizjologiczną wymianę gazową, przestrzeń martwą, pęcherzykową objętość oddechową i szereg parametrów dodatkowych. Takie cenne informacje ułatwiają odpowiedź na najtrudniejsze pytania kliniczne w czasie leczenia.

Specyfikacja

Kategorie pacjentów
Kategorie pacjentów
Dorośli
 • Tak
Dzieci
 • Tak
Noworodki
 • Tak
Komunikacja
Komunikacja
Otwarty interfejs
 • Interface otwarty
RS232
 • Tak
Spacelabs Flexport
 • Interface otwarty
USB
 • Tak
Interface V200
 • Tak
System Respi-Link
 • Tak
Obsługa drukarek
 • PCL3 i PCL5
Analogowy port wyjściowy
 • Tak
Obsługa
Obsługa
Pomiar CO2 w strumieniu głównym
 • Czujnik Capnostat 5
Pomiar CO2 w strumieniu bocznym
 • Czujnik LoFlo (opcja)
Pojemność minutowa serca
 • Czujnik NICO (opcja)
Pulsoksymetria
 • Czujniki Masimo
Alarms
Alarms
Regulowane progi alarmowe
 • ETCO2, SpO2, RR, brak oddechu, VCO2, częstość tętna, pojemność minutowa serca
Audio (regulowana głośność)
 • 2 min, cisza lub WYŁ.
Sygnalizacja wizualna
 • Wskaźnik na ekranie i pasek alarmów z określeniem ważności
Przywołanie pielęgniarki
 • Zwykle otwarty i zykle zamknięty
Wewnętrzny akumulator
Wewnętrzny akumulator
Czas pracy
 • 45 min
Czas ładowania
 • 12 godziny
Typ
 • Ołowiowy z żelowym elektrolitem
Mierzone parametry
Mierzone parametry
Eliminacja CO2
 • VCO2
Stężenie końcowo-wydechowe dwutlenku węgla
 • ETCO2
Wdychany dwutlenek węgla
 • Insp CO2
Wydechowe stężenie CO2
 • PeCO2
Częstość oddechów
 • RR
Saturacja tlenowa
 • SpO2
Częstość tętna
 • [symbol serca]
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe
 • PEEP
Średnie ciśnienie w drogach oddechowych
 • MAP
Szczytowe ciśnienie wdechowe
 • PIP
Szczytowe ciśnienie wydechowe
 • PEP
Szczytowy przepływ wdechowy
 • PIF
Szczytowy przepływ wydechowy
 • PEF
Systemowy opór naczyniowy
 • SVR
Objętość minutowa
 • MV
Przestrzeń martwa dróg oddechowych
 • Vd Aw
Stosunek przestrzeni martwej do objętości oddechowej
 • Vd/Vt
Indeks dyszenia
 • I RSB
Pęcherzykowa objętość minutowa
 • Mvalv
Wdechowa objętość oddechowa
 • Vti
Wydechowa objętość oddechowa
 • Vte
Podatność dynamiczna
 • Cdyn
Opór dróg oddechowych
 • Raw
Rzut minutowy serca (opcja)
Rzut minutowy serca (opcja)
Rzut minutowy serca
 • C.O.
Wskaźnik sercowy
 • CI
Pojemność wyrzutowa serca
 • SVR
Włośniczkowy przepływ krwi w płucach
 • PCBF
Pojemność minutowa serca (opcja)
Pojemność minutowa serca (opcja)
Wskaźnik pojemności wyrzutowej
 • SVI
Cechy
Zaawansowane monitorowanie || Usprawnia opiekę nad pacjentam

Zaawansowane monitorowanie usprawnia wentylację

Monitor Respironics NM3 umożliwia nieinwazyjne monitorowanie kapnografii objętościowej (VCO2) i końcowo-wydechowej (EtCO2). Lekarze mogą korzystać z tych informacjidla skrócenia czasu trwania wentylacji mechanicznej i zoptymalizowania momentu pomyślnej extubacji pacjenta
Monitorowanie CO2 w strumieniu główny... || Obsługuje szeroką gamę pacjent

Monitorowanie CO2 w strumieniu głównym i bocznym u wszystkich pacjentów

Ten system umożliwia monitorowanie CO2 w strumieniu głównym lub bocznym u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych.
Interfejs do respiratora V200 || Aparat NM3 można stosować u no

Interfejs do respiratora V200 usprawnia gromadzenie danych

Aparat ma bezpośredni interfejs do respiratora V200, rozszerzający zakres gromadzonych i wyświetlanych danych.
Opcja VentAssist || Usprawnia opiekę nad pacjentam

Opcja VentAssist udostępnia wskazówki i porady w czasie rzeczywistym

Opcja VentAssist obsługuje strategie chroniące płuca pacjentów dorosłych poprzez intuicyjną reprezentację stanu pacjenta i dostarczanie porad dotyczących ustawień wentylacji. Lekarze otrzymują wskazówki oparte na sześciu kluczowych parametrach. Uzyskują pewność, że pacjenci mają właściwe wspomaganie, a także poczucie kontroli dzięki świadomości, że otwarta pętla sprzężenia zwrotnego nie spowoduje zmiany ustawień.
Przenośny i konfigurowalny || Obsługuje szeroką gamę pacjent

Przenośny i konfigurowalny monitor

Przenośny i konfigurowalny monitor, współpracujący z wszystkimi respiratorami konwencjonalnymi.

Specyfikacja

Kategorie pacjentów
Kategorie pacjentów
Dorośli
 • Tak
Dzieci
 • Tak
Noworodki
 • Tak
Komunikacja
Komunikacja
Otwarty interfejs
 • Interface otwarty
RS232
 • Tak
Spacelabs Flexport
 • Interface otwarty
USB
 • Tak
Interface V200
 • Tak
System Respi-Link
 • Tak
Obsługa drukarek
 • PCL3 i PCL5
Analogowy port wyjściowy
 • Tak
Obsługa
Obsługa
Pomiar CO2 w strumieniu głównym
 • Czujnik Capnostat 5
Pomiar CO2 w strumieniu bocznym
 • Czujnik LoFlo (opcja)
Pojemność minutowa serca
 • Czujnik NICO (opcja)
Pulsoksymetria
 • Czujniki Masimo
Alarms
Alarms
Regulowane progi alarmowe
 • ETCO2, SpO2, RR, brak oddechu, VCO2, częstość tętna, pojemność minutowa serca
Audio (regulowana głośność)
 • 2 min, cisza lub WYŁ.
Sygnalizacja wizualna
 • Wskaźnik na ekranie i pasek alarmów z określeniem ważności
Przywołanie pielęgniarki
 • Zwykle otwarty i zykle zamknięty
Wewnętrzny akumulator
Wewnętrzny akumulator
Czas pracy
 • 45 min
Czas ładowania
 • 12 godziny
Typ
 • Ołowiowy z żelowym elektrolitem
Mierzone parametry
Mierzone parametry
Eliminacja CO2
 • VCO2
Stężenie końcowo-wydechowe dwutlenku węgla
 • ETCO2
Wdychany dwutlenek węgla
 • Insp CO2
Wydechowe stężenie CO2
 • PeCO2
Częstość oddechów
 • RR
Saturacja tlenowa
 • SpO2
Częstość tętna
 • [symbol serca]
Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe
 • PEEP
Średnie ciśnienie w drogach oddechowych
 • MAP
Szczytowe ciśnienie wdechowe
 • PIP
Szczytowe ciśnienie wydechowe
 • PEP
Szczytowy przepływ wdechowy
 • PIF
Szczytowy przepływ wydechowy
 • PEF
Systemowy opór naczyniowy
 • SVR
Objętość minutowa
 • MV
Przestrzeń martwa dróg oddechowych
 • Vd Aw
Stosunek przestrzeni martwej do objętości oddechowej
 • Vd/Vt
Indeks dyszenia
 • I RSB
Pęcherzykowa objętość minutowa
 • Mvalv
Wdechowa objętość oddechowa
 • Vti
Wydechowa objętość oddechowa
 • Vte
Podatność dynamiczna
 • Cdyn
Opór dróg oddechowych
 • Raw
Rzut minutowy serca (opcja)
Rzut minutowy serca (opcja)
Rzut minutowy serca
 • C.O.
Wskaźnik sercowy
 • CI
Pojemność wyrzutowa serca
 • SVR
Włośniczkowy przepływ krwi w płucach
 • PCBF
Pojemność minutowa serca (opcja)
Pojemność minutowa serca (opcja)
Wskaźnik pojemności wyrzutowej
 • SVI