Respironics Monitor profilu oddechowego

Respironics NM3

Monitor profilu oddechowego

Znajdź podobne produkty

Respironics NM3 monitoruje fizjologiczną wymianę gazową, przestrzeń martwą, pęcherzykową objętość oddechową i szereg parametrów dodatkowych. Takie cenne informacje ułatwiają odpowiedź na najtrudniejsze pytania kliniczne w czasie leczenia.