Pinnacle³ SmartArc

Szybkość techniki VMAT. Doskonałość systemu Pinnacle³.

Znajdź podobne produkty

Zintegrowany moduł SmartArc dostępny wraz z systemem Pinnacle³ w wersji 9 zawiera narzędzia umożliwiające tworzenie planów IMRT. Zapewnia elastyczność, precyzję i skuteczność.

Cechy
Terapia rotacyjna || Skuteczność

Skuteczne leczenie

Plany opracowane przy użyciu modułu SmartArc są wykonywane podczas obrotów gantry wokół pacjenta. Intensywność promieniowania jest modulowana, a kształt wiązki jest dynamicznie dostosowywany przez poruszające się listki kolimatora MLC. Prędkość gantry i moc dawki mogą ulegać zmianie w trakcie obrotu. Pozwala to na tworzenie planów porównywalnych ze standardowymi planami leczenia IMRT, lecz cechującymi się krótszym czasem trwania terapii.

Skuteczne leczenie

Plany opracowane przy użyciu modułu SmartArc są wykonywane podczas obrotów gantry wokół pacjenta. Intensywność promieniowania jest modulowana, a kształt wiązki jest dynamicznie dostosowywany przez poruszające się listki kolimatora MLC. Prędkość gantry i moc dawki mogą ulegać zmianie w trakcie obrotu. Pozwala to na tworzenie planów porównywalnych ze standardowymi planami leczenia IMRT, lecz cechującymi się krótszym czasem trwania terapii.

Skuteczne leczenie

Plany opracowane przy użyciu modułu SmartArc są wykonywane podczas obrotów gantry wokół pacjenta. Intensywność promieniowania jest modulowana, a kształt wiązki jest dynamicznie dostosowywany przez poruszające się listki kolimatora MLC. Prędkość gantry i moc dawki mogą ulegać zmianie w trakcie obrotu. Pozwala to na tworzenie planów porównywalnych ze standardowymi planami leczenia IMRT, lecz cechującymi się krótszym czasem trwania terapii.
Zaawansowana technologia SmartArc || Elastyczność

Elastyczne planowanie leczenia

Moduł SmartArc umożliwia jednemu lub kilku użytkownikom definiowanie łuków i obsługuje podawanie dawki o stałej lub zmiennej mocy. Podawanie dawki o stałej mocy pozwala lekarzom na korzystanie z zalet terapii VMAT bez dodatkowych kosztów i przestojów związanych z modernizacją akceleratora liniowego.

Elastyczne planowanie leczenia

Moduł SmartArc umożliwia jednemu lub kilku użytkownikom definiowanie łuków i obsługuje podawanie dawki o stałej lub zmiennej mocy. Podawanie dawki o stałej mocy pozwala lekarzom na korzystanie z zalet terapii VMAT bez dodatkowych kosztów i przestojów związanych z modernizacją akceleratora liniowego.

Elastyczne planowanie leczenia

Moduł SmartArc umożliwia jednemu lub kilku użytkownikom definiowanie łuków i obsługuje podawanie dawki o stałej lub zmiennej mocy. Podawanie dawki o stałej mocy pozwala lekarzom na korzystanie z zalet terapii VMAT bez dodatkowych kosztów i przestojów związanych z modernizacją akceleratora liniowego.
Możliwość obsługi wielu akceleratorów || Elastyczność

Odpowiedź na potrzeby kliniczne

Moduł SmartArc jest pierwszym komercyjnie dostępnym rozwiązaniem planowania odwróconego opracowanym pod kątem stosowania z akceleratorami liniowymi Elekta i Varian, z wykorzystaniem konwencjonalnych kolimatorów wielolistkowych. Ta elastyczność działania daje lekarzom swobodę wyboru urządzenia napromieniającego najlepiej dostosowanego do potrzeb klinicznych i konfiguracji sprzętu stosowanego w oddziale.

Odpowiedź na potrzeby kliniczne

Moduł SmartArc jest pierwszym komercyjnie dostępnym rozwiązaniem planowania odwróconego opracowanym pod kątem stosowania z akceleratorami liniowymi Elekta i Varian, z wykorzystaniem konwencjonalnych kolimatorów wielolistkowych. Ta elastyczność działania daje lekarzom swobodę wyboru urządzenia napromieniającego najlepiej dostosowanego do potrzeb klinicznych i konfiguracji sprzętu stosowanego w oddziale.

Odpowiedź na potrzeby kliniczne

Moduł SmartArc jest pierwszym komercyjnie dostępnym rozwiązaniem planowania odwróconego opracowanym pod kątem stosowania z akceleratorami liniowymi Elekta i Varian, z wykorzystaniem konwencjonalnych kolimatorów wielolistkowych. Ta elastyczność działania daje lekarzom swobodę wyboru urządzenia napromieniającego najlepiej dostosowanego do potrzeb klinicznych i konfiguracji sprzętu stosowanego w oddziale.
  • Terapia rotacyjna || Skuteczność
  • Zaawansowana technologia SmartArc || Elastyczność
  • Możliwość obsługi wielu akceleratorów || Elastyczność
Zobacz wszystkie cechy
Terapia rotacyjna || Skuteczność

Skuteczne leczenie

Plany opracowane przy użyciu modułu SmartArc są wykonywane podczas obrotów gantry wokół pacjenta. Intensywność promieniowania jest modulowana, a kształt wiązki jest dynamicznie dostosowywany przez poruszające się listki kolimatora MLC. Prędkość gantry i moc dawki mogą ulegać zmianie w trakcie obrotu. Pozwala to na tworzenie planów porównywalnych ze standardowymi planami leczenia IMRT, lecz cechującymi się krótszym czasem trwania terapii.

Skuteczne leczenie

Plany opracowane przy użyciu modułu SmartArc są wykonywane podczas obrotów gantry wokół pacjenta. Intensywność promieniowania jest modulowana, a kształt wiązki jest dynamicznie dostosowywany przez poruszające się listki kolimatora MLC. Prędkość gantry i moc dawki mogą ulegać zmianie w trakcie obrotu. Pozwala to na tworzenie planów porównywalnych ze standardowymi planami leczenia IMRT, lecz cechującymi się krótszym czasem trwania terapii.

Skuteczne leczenie

Plany opracowane przy użyciu modułu SmartArc są wykonywane podczas obrotów gantry wokół pacjenta. Intensywność promieniowania jest modulowana, a kształt wiązki jest dynamicznie dostosowywany przez poruszające się listki kolimatora MLC. Prędkość gantry i moc dawki mogą ulegać zmianie w trakcie obrotu. Pozwala to na tworzenie planów porównywalnych ze standardowymi planami leczenia IMRT, lecz cechującymi się krótszym czasem trwania terapii.
Zaawansowana technologia SmartArc || Elastyczność

Elastyczne planowanie leczenia

Moduł SmartArc umożliwia jednemu lub kilku użytkownikom definiowanie łuków i obsługuje podawanie dawki o stałej lub zmiennej mocy. Podawanie dawki o stałej mocy pozwala lekarzom na korzystanie z zalet terapii VMAT bez dodatkowych kosztów i przestojów związanych z modernizacją akceleratora liniowego.

Elastyczne planowanie leczenia

Moduł SmartArc umożliwia jednemu lub kilku użytkownikom definiowanie łuków i obsługuje podawanie dawki o stałej lub zmiennej mocy. Podawanie dawki o stałej mocy pozwala lekarzom na korzystanie z zalet terapii VMAT bez dodatkowych kosztów i przestojów związanych z modernizacją akceleratora liniowego.

Elastyczne planowanie leczenia

Moduł SmartArc umożliwia jednemu lub kilku użytkownikom definiowanie łuków i obsługuje podawanie dawki o stałej lub zmiennej mocy. Podawanie dawki o stałej mocy pozwala lekarzom na korzystanie z zalet terapii VMAT bez dodatkowych kosztów i przestojów związanych z modernizacją akceleratora liniowego.
Możliwość obsługi wielu akceleratorów || Elastyczność

Odpowiedź na potrzeby kliniczne

Moduł SmartArc jest pierwszym komercyjnie dostępnym rozwiązaniem planowania odwróconego opracowanym pod kątem stosowania z akceleratorami liniowymi Elekta i Varian, z wykorzystaniem konwencjonalnych kolimatorów wielolistkowych. Ta elastyczność działania daje lekarzom swobodę wyboru urządzenia napromieniającego najlepiej dostosowanego do potrzeb klinicznych i konfiguracji sprzętu stosowanego w oddziale.

Odpowiedź na potrzeby kliniczne

Moduł SmartArc jest pierwszym komercyjnie dostępnym rozwiązaniem planowania odwróconego opracowanym pod kątem stosowania z akceleratorami liniowymi Elekta i Varian, z wykorzystaniem konwencjonalnych kolimatorów wielolistkowych. Ta elastyczność działania daje lekarzom swobodę wyboru urządzenia napromieniającego najlepiej dostosowanego do potrzeb klinicznych i konfiguracji sprzętu stosowanego w oddziale.

Odpowiedź na potrzeby kliniczne

Moduł SmartArc jest pierwszym komercyjnie dostępnym rozwiązaniem planowania odwróconego opracowanym pod kątem stosowania z akceleratorami liniowymi Elekta i Varian, z wykorzystaniem konwencjonalnych kolimatorów wielolistkowych. Ta elastyczność działania daje lekarzom swobodę wyboru urządzenia napromieniającego najlepiej dostosowanego do potrzeb klinicznych i konfiguracji sprzętu stosowanego w oddziale.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?