Pinnacle³ Szybkość techniki VMAT. Doskonałość systemu Pinnacle³.

Pinnacle³ SmartArc

Szybkość techniki VMAT. Doskonałość systemu Pinnacle³.

Znajdź podobne produkty

Zintegrowany moduł SmartArc dostępny wraz z systemem Pinnacle³ w wersji 9 zawiera narzędzia umożliwiające tworzenie planów IMRT. Zapewnia elastyczność, precyzję i skuteczność.

Cechy
Terapia rotacyjna || Skuteczność

Skuteczne leczenie

Plany opracowane przy użyciu modułu SmartArc są wykonywane podczas obrotów gantry wokół pacjenta. Intensywność promieniowania jest modulowana, a kształt wiązki jest dynamicznie dostosowywany przez poruszające się listki kolimatora MLC. Prędkość gantry i moc dawki mogą ulegać zmianie w trakcie obrotu. Pozwala to na tworzenie planów porównywalnych ze standardowymi planami leczenia IMRT, lecz cechującymi się krótszym czasem trwania terapii.
Zaawansowana technologia SmartArc || Elastyczność

Elastyczne planowanie leczenia

Moduł SmartArc umożliwia jednemu lub kilku użytkownikom definiowanie łuków i obsługuje podawanie dawki o stałej lub zmiennej mocy. Podawanie dawki o stałej mocy pozwala lekarzom na korzystanie z zalet terapii VMAT bez dodatkowych kosztów i przestojów związanych z modernizacją akceleratora liniowego.
Możliwość obsługi wielu akceleratorów || Elastyczność

Odpowiedź na potrzeby kliniczne

Moduł SmartArc jest pierwszym komercyjnie dostępnym rozwiązaniem planowania odwróconego opracowanym pod kątem stosowania z akceleratorami liniowymi Elekta i Varian, z wykorzystaniem konwencjonalnych kolimatorów wielolistkowych. Ta elastyczność działania daje lekarzom swobodę wyboru urządzenia napromieniającego najlepiej dostosowanego do potrzeb klinicznych i konfiguracji sprzętu stosowanego w oddziale.
  • Terapia rotacyjna || Skuteczność
  • Zaawansowana technologia SmartArc || Elastyczność
  • Możliwość obsługi wielu akceleratorów || Elastyczność
See all features
Terapia rotacyjna || Skuteczność

Skuteczne leczenie

Plany opracowane przy użyciu modułu SmartArc są wykonywane podczas obrotów gantry wokół pacjenta. Intensywność promieniowania jest modulowana, a kształt wiązki jest dynamicznie dostosowywany przez poruszające się listki kolimatora MLC. Prędkość gantry i moc dawki mogą ulegać zmianie w trakcie obrotu. Pozwala to na tworzenie planów porównywalnych ze standardowymi planami leczenia IMRT, lecz cechującymi się krótszym czasem trwania terapii.
Zaawansowana technologia SmartArc || Elastyczność

Elastyczne planowanie leczenia

Moduł SmartArc umożliwia jednemu lub kilku użytkownikom definiowanie łuków i obsługuje podawanie dawki o stałej lub zmiennej mocy. Podawanie dawki o stałej mocy pozwala lekarzom na korzystanie z zalet terapii VMAT bez dodatkowych kosztów i przestojów związanych z modernizacją akceleratora liniowego.
Możliwość obsługi wielu akceleratorów || Elastyczność

Odpowiedź na potrzeby kliniczne

Moduł SmartArc jest pierwszym komercyjnie dostępnym rozwiązaniem planowania odwróconego opracowanym pod kątem stosowania z akceleratorami liniowymi Elekta i Varian, z wykorzystaniem konwencjonalnych kolimatorów wielolistkowych. Ta elastyczność działania daje lekarzom swobodę wyboru urządzenia napromieniającego najlepiej dostosowanego do potrzeb klinicznych i konfiguracji sprzętu stosowanego w oddziale.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.