Pinnacle³ Zautomatyzowane rejestrowanie obrazów wielomodalnych

Pinnacle³ Syntegra

Zautomatyzowane rejestrowanie obrazów wielomodalnych

Znajdź podobne produkty

Rejestrowanie obrazów wielomodalnych na potrzeby planowania leczenia w ramach systemu Pinnacle³ pozwala zwiększyć pewność tworzenia obrysów i symulacji. Oprogramowanie Syntegra do rejestracji obrazów wielomodalnych (tj. pochodzących z różnych systemów diagnostycznych) skraca cykl planowania radioterapii i skutkuje pewniejszą diagnozą.