IntelliSpace Narzędzie do zarządzania alarmami

IntelliSpace Alarm Reporting

Narzędzie do zarządzania alarmami

NOCTN169

Znajdź podobne produkty

Aplikacja IntelliSpace Alarm Reporting firmy Philips to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania alarmami, które może pomóc w zrealizowaniu celu Komisji Wspólnej z 2014 roku w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, oraz pozwala skupić się na tym, co najważniejsze, podczas opieki nad pacjentem.

  • ¹R3 Report Issue 5 – Alarm System Safety [internet]. The Joint Commission; 2013 Dec 11 [cited 2013 Nov 12].