IntelliVue Centralny system monitorowania

IntelliVue System informacyjny

Centralny system monitorowania

Znajdź podobne produkty

System informacyjny IntelliVue firmy Philips łączy w sobie nadzór monitorowania w czasie rzeczywistym ze stacji centralnej z zaawansowanymi narzędziami wspomagania decyzji klinicznych i łatwością obsługi za pomocą ekranu dotykowego.

Cechy
Bezprzewodowe i przewodowe gromadzenie danych

Gromadzenie danych bezprzewodowo i przewodowo, zależnie od potrzeb

Pobieranie kompletnych krzywych, trendów, alarmów i odczytów liczbowych z przewodowych i bezprzewodowych monitorów pacjenta i systemów telemetrycznych firmy Philips oraz z monitora/defibrylatora HeartStart MRx*.
Obsługa standardowego systemu Windows®

Prosta dla wszystkich obsługa w oparciu o system operacyjny Windows

Ponieważ korzysta z ekranów, menu i poleceń nawigacyjnych znanych z systemu Microsoft Windows®, praca z nim nie wymaga specjalistycznej wiedzy komputerowej. Wygodna aplikacja pomocy dostarcza informacji i instrukcji kontekstowych na każdym ekranie.
Technologia systemów sieciowych i portalowych

Technologia systemów sieciowych i portalowych zapewniająca ochronę danych

System ten umożliwia korzystanie z sesji bezpiecznego dostępu sieciowego z możliwością przeglądania danych wielu pacjentów. Technologia systemu portalowego pozwala placówkom medycznym uzyskiwać dostęp do takich systemów, jak PACS i LIS.
Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych

Lepsza jakość opieki dzięki narzędziom wspomagającym podejmowanie decyzji klinicznych

System informacyjny IntelliVue Information Center firmy Philips podnosi jakość opieki medycznej dzięki zaawansowanym narzędziom wspomagającym podejmowanie decyzji klinicznych, takim jak wyświetlanie trendów w czasie rzeczywistym i aplikacje przeglądu retrospektywnego. Systemy przywoławcze z możliwością wyświetlenia krzywych dynamicznych wspomagają skuteczne zarządzanie danymi.
Skalowalność zakresu obsługi

Skalowalność zakresu obsługi w zależności od potrzeb

System informacyjny IntelliVue Information Center firmy Philips zapewnia skalowalność umożliwiającą obsługę od 4 do 3840 zapisów pacjentów, z pełnym dostępem do nich na potrzeby przeglądu danych fizjologicznych nawet po upływie 96 godzin.
Elastyczność podłączania urządzeń

Elastyczność podłączania urządzeń ułatwiająca wymianę danych

System wyposażono w odbiorczy interfejs ADT. Umożliwia on eksportowanie danych HL7 do systemu IntelliSpace Critical Care and Anesthesia i innych systemów informacji klinicznych, jak również bezpośredni eksport danych EKG do systemu zarządzania danymi kardiologicznymi i eksport informacji na potrzeby badań naukowych.
  • Bezprzewodowe i przewodowe gromadzenie danych
  • Obsługa standardowego systemu Windows®
  • Technologia systemów sieciowych i portalowych
  • Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych
See all features
Bezprzewodowe i przewodowe gromadzenie danych

Gromadzenie danych bezprzewodowo i przewodowo, zależnie od potrzeb

Pobieranie kompletnych krzywych, trendów, alarmów i odczytów liczbowych z przewodowych i bezprzewodowych monitorów pacjenta i systemów telemetrycznych firmy Philips oraz z monitora/defibrylatora HeartStart MRx*.
Obsługa standardowego systemu Windows®

Prosta dla wszystkich obsługa w oparciu o system operacyjny Windows

Ponieważ korzysta z ekranów, menu i poleceń nawigacyjnych znanych z systemu Microsoft Windows®, praca z nim nie wymaga specjalistycznej wiedzy komputerowej. Wygodna aplikacja pomocy dostarcza informacji i instrukcji kontekstowych na każdym ekranie.
Technologia systemów sieciowych i portalowych

Technologia systemów sieciowych i portalowych zapewniająca ochronę danych

System ten umożliwia korzystanie z sesji bezpiecznego dostępu sieciowego z możliwością przeglądania danych wielu pacjentów. Technologia systemu portalowego pozwala placówkom medycznym uzyskiwać dostęp do takich systemów, jak PACS i LIS.
Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji klinicznych

Lepsza jakość opieki dzięki narzędziom wspomagającym podejmowanie decyzji klinicznych

System informacyjny IntelliVue Information Center firmy Philips podnosi jakość opieki medycznej dzięki zaawansowanym narzędziom wspomagającym podejmowanie decyzji klinicznych, takim jak wyświetlanie trendów w czasie rzeczywistym i aplikacje przeglądu retrospektywnego. Systemy przywoławcze z możliwością wyświetlenia krzywych dynamicznych wspomagają skuteczne zarządzanie danymi.
Skalowalność zakresu obsługi

Skalowalność zakresu obsługi w zależności od potrzeb

System informacyjny IntelliVue Information Center firmy Philips zapewnia skalowalność umożliwiającą obsługę od 4 do 3840 zapisów pacjentów, z pełnym dostępem do nich na potrzeby przeglądu danych fizjologicznych nawet po upływie 96 godzin.
Elastyczność podłączania urządzeń

Elastyczność podłączania urządzeń ułatwiająca wymianę danych

System wyposażono w odbiorczy interfejs ADT. Umożliwia on eksportowanie danych HL7 do systemu IntelliSpace Critical Care and Anesthesia i innych systemów informacji klinicznych, jak również bezpośredni eksport danych EKG do systemu zarządzania danymi kardiologicznymi i eksport informacji na potrzeby badań naukowych.
  • * Bezprzewodowe połączenie z aparatem HeartStart MRx jest dostępne tylko w Stanach Zjednoczonych, przy zastosowaniu systemu telemetrycznego IntelliVue z technologią Smart-hopping.
  • Microsoft Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.