ProtocolWatch Kampania na rzecz przeżycia sepsy Surviving Sepsis Campaign

ProtocolWatch

Kampania na rzecz przeżycia sepsy Surviving Sepsis Campaign

Znajdź podobne produkty

Funkcja ProtocolWatch w przyłóżkowych monitorach pacjenta IntelliVue upraszcza wdrożenie opartych na badaniach protokołów opieki w przypadku sepsy.