System IntelliSpace Portal Zintegrowana zaawansowana analiza, jedno rozwiązanie

System IntelliSpace Portal 7.0

Zintegrowana zaawansowana analiza, jedno rozwiązanie

Znajdź podobne produkty

IntelliSpace Portal 7.0 stanowi połączenie wysokiej jakości obrazów, zaawansowanej analizy i narzędzi usprawniających przebieg pracy w jednym rozwiązaniu do zaawansowanej analizy. Możliwość uzyskania na jednym ekranie ujednoliconego obrazu stanu pacjenta pozwala szybko uzyskać odpowiedzi na pytania.

Specyfikacja

Współpraca z innymi systemami szpitalnymi
Współpraca z innymi systemami szpitalnymi
Zgodność ze standardem HL7
  • Aktualizacja danych demograficznych pacjentów z systemów RIS/EMR, bogate informacje kontekstowe o pacjencie z systemów RIS/EMR, wstępne pobieranie obrazów na podstawie planowych zleceń, eksport raportu wyników klinicznych do systemów innych firm
Zgodność ze standardem DICOM
  • Automatyczne pobieranie wstępne (kolejka DICOM) z systemów PACS/VNA na podstawie zaplanowanych badań, szybkie przesyłanie za pośrednictwem systemu WADO-RS
Obsługa systemów różnych producentów
  • Obsługa systemów obrazowania różnych producentów oraz integracja z systemami informatycznymi różnych producentów
PACS i VNA
  • Oparta na standardzie DICOM integracja z systemami PACS i VNA w celu wstępnego pobierania obrazów, uruchamianie systemu IntelliSpace Portal z poziomu portalu EMR/PACS/VNA
Wirtualizacja
  • Obsługa wirtualizacji po stronie serwera i klienta umożliwia uruchamianie systemu IntelliSpace Portal z poziomu własnej infrastruktury informatycznej (nie ma potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu)
Opcje dla przedsiębiorstw
Opcje dla przedsiębiorstw
Skalowalność (wielu użytkowników)
  • Rozwiązanie można rozbudować do obsługi bardzo dużej liczby użytkowników w celu spełnienia potrzeb sieci IDN oraz wdrożeń wieloplacówkowych
Skalowalność (wiele placówek)
  • Rozwiązanie obsługuje modele scentralizowane, rozproszone i hybrydowe, zależnie od przepustowości sieci w poszczególnych placówkach, ze wspólnym modelem licencjonowania i globalnym dostępem do listy roboczej na poziomie całego przedsiębiorstwa (grupy placówek)
Niezawodność i czas pracy bez przestojów
  • Architektura systemu zapewnia wysoką dostępność, z automatycznym przełączaniem serwerów w razie awarii, oferując wysoki czas pracy bez przestojów na poziomie całego przedsiębiorstwa (grupy placówek)