System IntelliSpace Portal Zintegrowana zaawansowana analiza, jedno rozwiązanie

System IntelliSpace Portal 7.0

Zintegrowana zaawansowana analiza, jedno rozwiązanie

NOCTN281

Znajdź podobne produkty

IntelliSpace Portal 7.0 stanowi połączenie wysokiej jakości obrazów, zaawansowanej analizy i narzędzi usprawniających przebieg pracy w jednym rozwiązaniu do zaawansowanej analizy. Możliwość uzyskania na jednym ekranie ujednoliconego obrazu stanu pacjenta pozwala szybko uzyskać odpowiedzi na pytania.

Specyfikacja

Współpraca z innymi systemami szpitalnymi
Współpraca z innymi systemami szpitalnymi
Zgodność ze standardem HL7
  • Aktualizacja danych demograficznych pacjentów z systemów RIS/EMR, bogate informacje kontekstowe o pacjencie z systemów RIS/EMR, wstępne pobieranie obrazów na podstawie planowych zleceń, eksport raportu wyników klinicznych do systemów innych firm
Zgodność ze standardem DICOM
  • Automatyczne pobieranie wstępne (kolejka DICOM) z systemów PACS/VNA na podstawie zaplanowanych badań, szybkie przesyłanie za pośrednictwem systemu WADO-RS
Obsługa systemów różnych producentów
  • Obsługa systemów obrazowania różnych producentów oraz integracja z systemami informatycznymi różnych producentów
PACS i VNA
  • Oparta na standardzie DICOM integracja z systemami PACS i VNA w celu wstępnego pobierania obrazów, uruchamianie systemu IntelliSpace Portal z poziomu portalu EMR/PACS/VNA
Wirtualizacja
  • Obsługa wirtualizacji po stronie serwera i klienta umożliwia uruchamianie systemu IntelliSpace Portal z poziomu własnej infrastruktury informatycznej (nie ma potrzeby stosowania dodatkowego sprzętu)
Opcje dla przedsiębiorstw
Opcje dla przedsiębiorstw
Skalowalność (wielu użytkowników)
  • Rozwiązanie można rozbudować do obsługi bardzo dużej liczby użytkowników w celu spełnienia potrzeb sieci IDN oraz wdrożeń wieloplacówkowych
Skalowalność (wiele placówek)
  • Rozwiązanie obsługuje modele scentralizowane, rozproszone i hybrydowe, zależnie od przepustowości sieci w poszczególnych placówkach, ze wspólnym modelem licencjonowania i globalnym dostępem do listy roboczej na poziomie całego przedsiębiorstwa (grupy placówek)
Niezawodność i czas pracy bez przestojów
  • Architektura systemu zapewnia wysoką dostępność, z automatycznym przełączaniem serwerów w razie awarii, oferując wysoki czas pracy bez przestojów na poziomie całego przedsiębiorstwa (grupy placówek)