Xper Flex Cardio Physiomonitoring System

System do monitorowania

Znajdź podobne produkty

Xper Flex Cardio Physiomonitoring łączy elastyczność wymaganą w przypadku systemu obsługującego różne środowiska wykonywania zabiegów interwencyjnych z narzędziami wspierającymi podejmowanie decyzji klinicznych i stawianie trafnych diagnoz.

Cechy
Kompaktowe wymiary || Efficient workflow

Dzięki kompaktowym wymiarom system mieści się w praktycznie każdym miejscu

Kompaktowe wymiary wynoszące zaledwie 19 cm × 15,2 cm × 25,4 cm (7,5 cala × 6 cali × 10 cali) umożliwiają umieszczenie systemu Xper Flex Cardio w praktycznie każdym miejscu. System posiada możliwość mocowania zgodnie ze standardem VESA, dzięki czemu można go zainstalować w różnych lokalizacjach.

Dzięki kompaktowym wymiarom system mieści się w praktycznie każdym miejscu

Kompaktowe wymiary wynoszące zaledwie 19 cm × 15,2 cm × 25,4 cm (7,5 cala × 6 cali × 10 cali) umożliwiają umieszczenie systemu Xper Flex Cardio w praktycznie każdym miejscu. System posiada możliwość mocowania zgodnie ze standardem VESA, dzięki czemu można go zainstalować w różnych lokalizacjach.

Dzięki kompaktowym wymiarom system mieści się w praktycznie każdym miejscu

Kompaktowe wymiary wynoszące zaledwie 19 cm × 15,2 cm × 25,4 cm (7,5 cala × 6 cali × 10 cali) umożliwiają umieszczenie systemu Xper Flex Cardio w praktycznie każdym miejscu. System posiada możliwość mocowania zgodnie ze standardem VESA, dzięki czemu można go zainstalować w różnych lokalizacjach.
Algorytm EKG DXL || Większa pewność diagnostyczna

Algorytm EKG DXL gwarantuje precyzję i spójność

System Xper Flex Cardio został wyposażony w algorytm generujący dokładne i spójne pomiary EKG, które stanowią podstawę opisów interpretacyjnych. Dzięki zastosowaniu kryteriów wieku i płci algorytm interpretuje zapis EKG w sposób ułatwiający lekarzom dokładną ocenę stanu kardiologicznego pacjenta.

Algorytm EKG DXL gwarantuje precyzję i spójność

System Xper Flex Cardio został wyposażony w algorytm generujący dokładne i spójne pomiary EKG, które stanowią podstawę opisów interpretacyjnych. Dzięki zastosowaniu kryteriów wieku i płci algorytm interpretuje zapis EKG w sposób ułatwiający lekarzom dokładną ocenę stanu kardiologicznego pacjenta.

Algorytm EKG DXL gwarantuje precyzję i spójność

System Xper Flex Cardio został wyposażony w algorytm generujący dokładne i spójne pomiary EKG, które stanowią podstawę opisów interpretacyjnych. Dzięki zastosowaniu kryteriów wieku i płci algorytm interpretuje zapis EKG w sposób ułatwiający lekarzom dokładną ocenę stanu kardiologicznego pacjenta.
Funkcja wykrywania zmian tętnic Culpr... || Wsparcie przy zabiegach interw

Funkcja wykrywania zmian tętnic Culprit Artery Detection wspomaga oznaczanie okluzji

Funkcja ta sugeruje prawdopodobną lokalizację okluzji przed rozpoczęciem zabiegu cewnikowania, co pozwala zaoszczędzić cenny czas i wspomaga planowanie zabiegu.

Funkcja wykrywania zmian tętnic Culprit Artery Detection wspomaga oznaczanie okluzji

Funkcja ta sugeruje prawdopodobną lokalizację okluzji przed rozpoczęciem zabiegu cewnikowania, co pozwala zaoszczędzić cenny czas i wspomaga planowanie zabiegu.

Funkcja wykrywania zmian tętnic Culprit Artery Detection wspomaga oznaczanie okluzji

Funkcja ta sugeruje prawdopodobną lokalizację okluzji przed rozpoczęciem zabiegu cewnikowania, co pozwala zaoszczędzić cenny czas i wspomaga planowanie zabiegu.
Wsparcie przy podejmowaniu decyzji || Efficient workflow

Wsparcie przy podejmowaniu decyzji i stawianiu trafnych diagnoz

System Xper Flex Cardio został wyposażony w wiele zaawansowanych funkcji stanowiących narzędzia pomocnicze przy podejmowaniu decyzji klinicznych i dostarczających cennych informacji o pacjencie na etapie jego przygotowania, podczas zabiegu interwencyjnego oraz w sali pooperacyjnej. Wystarczy jedno kliknięcie myszy, a istotne dane zostaną uwzględnione w raporcie EKG.

Wsparcie przy podejmowaniu decyzji i stawianiu trafnych diagnoz

System Xper Flex Cardio został wyposażony w wiele zaawansowanych funkcji stanowiących narzędzia pomocnicze przy podejmowaniu decyzji klinicznych i dostarczających cennych informacji o pacjencie na etapie jego przygotowania, podczas zabiegu interwencyjnego oraz w sali pooperacyjnej. Wystarczy jedno kliknięcie myszy, a istotne dane zostaną uwzględnione w raporcie EKG.

Wsparcie przy podejmowaniu decyzji i stawianiu trafnych diagnoz

System Xper Flex Cardio został wyposażony w wiele zaawansowanych funkcji stanowiących narzędzia pomocnicze przy podejmowaniu decyzji klinicznych i dostarczających cennych informacji o pacjencie na etapie jego przygotowania, podczas zabiegu interwencyjnego oraz w sali pooperacyjnej. Wystarczy jedno kliknięcie myszy, a istotne dane zostaną uwzględnione w raporcie EKG.
Mapy ST || Wsparcie przy zabiegach interw

Mapy ST stanowią narzędzie pomocnicze w ocenie stanu pacjenta przez personel medyczny

Opatentowana przez firmę Philips funkcja map ST zapewnia graficzny zapis uniesienia i obniżenia odcinka ST na podstawie 12- lub 16-odprowadzeniowego EKG, zarówno w płaszczyźnie czołowej, jak i poprzecznej. Umożliwia to lekarzom określenie stanu pacjenta przed zabiegiem i w trakcie jego trwania, a także ocenę skuteczności leczenia.

Mapy ST stanowią narzędzie pomocnicze w ocenie stanu pacjenta przez personel medyczny

Opatentowana przez firmę Philips funkcja map ST zapewnia graficzny zapis uniesienia i obniżenia odcinka ST na podstawie 12- lub 16-odprowadzeniowego EKG, zarówno w płaszczyźnie czołowej, jak i poprzecznej. Umożliwia to lekarzom określenie stanu pacjenta przed zabiegiem i w trakcie jego trwania, a także ocenę skuteczności leczenia.

Mapy ST stanowią narzędzie pomocnicze w ocenie stanu pacjenta przez personel medyczny

Opatentowana przez firmę Philips funkcja map ST zapewnia graficzny zapis uniesienia i obniżenia odcinka ST na podstawie 12- lub 16-odprowadzeniowego EKG, zarówno w płaszczyźnie czołowej, jak i poprzecznej. Umożliwia to lekarzom określenie stanu pacjenta przed zabiegiem i w trakcie jego trwania, a także ocenę skuteczności leczenia.
Możliwość wykonywania pomiarów FFR || Efficient workflow

Możliwość wykonywania pomiarów FFR dla bardziej szczegółowego raportowania

System Xper Flex Cardio umożliwia wyświetlanie pomiarów cząstkowej rezerwy przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR) w czasie rzeczywistym oraz zapis tych pomiarów w dokumentacji badań hemodynamicznych, co umożliwia późniejsze automatyczne uwzględnienie danych FFR w raporcie.

Możliwość wykonywania pomiarów FFR dla bardziej szczegółowego raportowania

System Xper Flex Cardio umożliwia wyświetlanie pomiarów cząstkowej rezerwy przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR) w czasie rzeczywistym oraz zapis tych pomiarów w dokumentacji badań hemodynamicznych, co umożliwia późniejsze automatyczne uwzględnienie danych FFR w raporcie.

Możliwość wykonywania pomiarów FFR dla bardziej szczegółowego raportowania

System Xper Flex Cardio umożliwia wyświetlanie pomiarów cząstkowej rezerwy przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR) w czasie rzeczywistym oraz zapis tych pomiarów w dokumentacji badań hemodynamicznych, co umożliwia późniejsze automatyczne uwzględnienie danych FFR w raporcie.
16-odprowadzeniowe EKG || Wsparcie przy zabiegach interw

16-odprowadzeniowe EKG zapewnia więcej informacji

W systemie Xper Flex Cardio można wybrać 12- lub 16-odprowadzeniowe EKG. Dzięki czterem dodatkowym odprowadzeniom, które mogą być wykorzystane w celu zwiększenia wykrywalności martwicy niedokrwiennej prawej komory lub tylnej ściany mięśnia sercowego, 16-odprowadzeniowe EKG dostarcza większej ilości informacji niż w przypadku stosowania 12 odprowadzeń.

16-odprowadzeniowe EKG zapewnia więcej informacji

W systemie Xper Flex Cardio można wybrać 12- lub 16-odprowadzeniowe EKG. Dzięki czterem dodatkowym odprowadzeniom, które mogą być wykorzystane w celu zwiększenia wykrywalności martwicy niedokrwiennej prawej komory lub tylnej ściany mięśnia sercowego, 16-odprowadzeniowe EKG dostarcza większej ilości informacji niż w przypadku stosowania 12 odprowadzeń.

16-odprowadzeniowe EKG zapewnia więcej informacji

W systemie Xper Flex Cardio można wybrać 12- lub 16-odprowadzeniowe EKG. Dzięki czterem dodatkowym odprowadzeniom, które mogą być wykorzystane w celu zwiększenia wykrywalności martwicy niedokrwiennej prawej komory lub tylnej ściany mięśnia sercowego, 16-odprowadzeniowe EKG dostarcza większej ilości informacji niż w przypadku stosowania 12 odprowadzeń.
Wartości krytyczne || Efficient workflow

Wartości krytyczne podkreślają istotne wyniki

Wartości krytyczne stanowią wyraźnie wyróżnione w raporcie EKG niezależne interpretacje wyników. Podkreślają one stany wymagające natychmiastowej interwencji klinicznej, dzięki czemu przyczyniają się do skrócenia czasu od wykrycia problemu do leczenia oraz podnoszeniu jakości opieki nad pacjentami.

Wartości krytyczne podkreślają istotne wyniki

Wartości krytyczne stanowią wyraźnie wyróżnione w raporcie EKG niezależne interpretacje wyników. Podkreślają one stany wymagające natychmiastowej interwencji klinicznej, dzięki czemu przyczyniają się do skrócenia czasu od wykrycia problemu do leczenia oraz podnoszeniu jakości opieki nad pacjentami.

Wartości krytyczne podkreślają istotne wyniki

Wartości krytyczne stanowią wyraźnie wyróżnione w raporcie EKG niezależne interpretacje wyników. Podkreślają one stany wymagające natychmiastowej interwencji klinicznej, dzięki czemu przyczyniają się do skrócenia czasu od wykrycia problemu do leczenia oraz podnoszeniu jakości opieki nad pacjentami.
  • Kompaktowe wymiary || Efficient workflow
  • Algorytm EKG DXL || Większa pewność diagnostyczna
  • Funkcja wykrywania zmian tętnic Culpr... || Wsparcie przy zabiegach interw
  • Wsparcie przy podejmowaniu decyzji || Efficient workflow
Zobacz wszystkie cechy
Kompaktowe wymiary || Efficient workflow

Dzięki kompaktowym wymiarom system mieści się w praktycznie każdym miejscu

Kompaktowe wymiary wynoszące zaledwie 19 cm × 15,2 cm × 25,4 cm (7,5 cala × 6 cali × 10 cali) umożliwiają umieszczenie systemu Xper Flex Cardio w praktycznie każdym miejscu. System posiada możliwość mocowania zgodnie ze standardem VESA, dzięki czemu można go zainstalować w różnych lokalizacjach.

Dzięki kompaktowym wymiarom system mieści się w praktycznie każdym miejscu

Kompaktowe wymiary wynoszące zaledwie 19 cm × 15,2 cm × 25,4 cm (7,5 cala × 6 cali × 10 cali) umożliwiają umieszczenie systemu Xper Flex Cardio w praktycznie każdym miejscu. System posiada możliwość mocowania zgodnie ze standardem VESA, dzięki czemu można go zainstalować w różnych lokalizacjach.

Dzięki kompaktowym wymiarom system mieści się w praktycznie każdym miejscu

Kompaktowe wymiary wynoszące zaledwie 19 cm × 15,2 cm × 25,4 cm (7,5 cala × 6 cali × 10 cali) umożliwiają umieszczenie systemu Xper Flex Cardio w praktycznie każdym miejscu. System posiada możliwość mocowania zgodnie ze standardem VESA, dzięki czemu można go zainstalować w różnych lokalizacjach.
Algorytm EKG DXL || Większa pewność diagnostyczna

Algorytm EKG DXL gwarantuje precyzję i spójność

System Xper Flex Cardio został wyposażony w algorytm generujący dokładne i spójne pomiary EKG, które stanowią podstawę opisów interpretacyjnych. Dzięki zastosowaniu kryteriów wieku i płci algorytm interpretuje zapis EKG w sposób ułatwiający lekarzom dokładną ocenę stanu kardiologicznego pacjenta.

Algorytm EKG DXL gwarantuje precyzję i spójność

System Xper Flex Cardio został wyposażony w algorytm generujący dokładne i spójne pomiary EKG, które stanowią podstawę opisów interpretacyjnych. Dzięki zastosowaniu kryteriów wieku i płci algorytm interpretuje zapis EKG w sposób ułatwiający lekarzom dokładną ocenę stanu kardiologicznego pacjenta.

Algorytm EKG DXL gwarantuje precyzję i spójność

System Xper Flex Cardio został wyposażony w algorytm generujący dokładne i spójne pomiary EKG, które stanowią podstawę opisów interpretacyjnych. Dzięki zastosowaniu kryteriów wieku i płci algorytm interpretuje zapis EKG w sposób ułatwiający lekarzom dokładną ocenę stanu kardiologicznego pacjenta.
Funkcja wykrywania zmian tętnic Culpr... || Wsparcie przy zabiegach interw

Funkcja wykrywania zmian tętnic Culprit Artery Detection wspomaga oznaczanie okluzji

Funkcja ta sugeruje prawdopodobną lokalizację okluzji przed rozpoczęciem zabiegu cewnikowania, co pozwala zaoszczędzić cenny czas i wspomaga planowanie zabiegu.

Funkcja wykrywania zmian tętnic Culprit Artery Detection wspomaga oznaczanie okluzji

Funkcja ta sugeruje prawdopodobną lokalizację okluzji przed rozpoczęciem zabiegu cewnikowania, co pozwala zaoszczędzić cenny czas i wspomaga planowanie zabiegu.

Funkcja wykrywania zmian tętnic Culprit Artery Detection wspomaga oznaczanie okluzji

Funkcja ta sugeruje prawdopodobną lokalizację okluzji przed rozpoczęciem zabiegu cewnikowania, co pozwala zaoszczędzić cenny czas i wspomaga planowanie zabiegu.
Wsparcie przy podejmowaniu decyzji || Efficient workflow

Wsparcie przy podejmowaniu decyzji i stawianiu trafnych diagnoz

System Xper Flex Cardio został wyposażony w wiele zaawansowanych funkcji stanowiących narzędzia pomocnicze przy podejmowaniu decyzji klinicznych i dostarczających cennych informacji o pacjencie na etapie jego przygotowania, podczas zabiegu interwencyjnego oraz w sali pooperacyjnej. Wystarczy jedno kliknięcie myszy, a istotne dane zostaną uwzględnione w raporcie EKG.

Wsparcie przy podejmowaniu decyzji i stawianiu trafnych diagnoz

System Xper Flex Cardio został wyposażony w wiele zaawansowanych funkcji stanowiących narzędzia pomocnicze przy podejmowaniu decyzji klinicznych i dostarczających cennych informacji o pacjencie na etapie jego przygotowania, podczas zabiegu interwencyjnego oraz w sali pooperacyjnej. Wystarczy jedno kliknięcie myszy, a istotne dane zostaną uwzględnione w raporcie EKG.

Wsparcie przy podejmowaniu decyzji i stawianiu trafnych diagnoz

System Xper Flex Cardio został wyposażony w wiele zaawansowanych funkcji stanowiących narzędzia pomocnicze przy podejmowaniu decyzji klinicznych i dostarczających cennych informacji o pacjencie na etapie jego przygotowania, podczas zabiegu interwencyjnego oraz w sali pooperacyjnej. Wystarczy jedno kliknięcie myszy, a istotne dane zostaną uwzględnione w raporcie EKG.
Mapy ST || Wsparcie przy zabiegach interw

Mapy ST stanowią narzędzie pomocnicze w ocenie stanu pacjenta przez personel medyczny

Opatentowana przez firmę Philips funkcja map ST zapewnia graficzny zapis uniesienia i obniżenia odcinka ST na podstawie 12- lub 16-odprowadzeniowego EKG, zarówno w płaszczyźnie czołowej, jak i poprzecznej. Umożliwia to lekarzom określenie stanu pacjenta przed zabiegiem i w trakcie jego trwania, a także ocenę skuteczności leczenia.

Mapy ST stanowią narzędzie pomocnicze w ocenie stanu pacjenta przez personel medyczny

Opatentowana przez firmę Philips funkcja map ST zapewnia graficzny zapis uniesienia i obniżenia odcinka ST na podstawie 12- lub 16-odprowadzeniowego EKG, zarówno w płaszczyźnie czołowej, jak i poprzecznej. Umożliwia to lekarzom określenie stanu pacjenta przed zabiegiem i w trakcie jego trwania, a także ocenę skuteczności leczenia.

Mapy ST stanowią narzędzie pomocnicze w ocenie stanu pacjenta przez personel medyczny

Opatentowana przez firmę Philips funkcja map ST zapewnia graficzny zapis uniesienia i obniżenia odcinka ST na podstawie 12- lub 16-odprowadzeniowego EKG, zarówno w płaszczyźnie czołowej, jak i poprzecznej. Umożliwia to lekarzom określenie stanu pacjenta przed zabiegiem i w trakcie jego trwania, a także ocenę skuteczności leczenia.
Możliwość wykonywania pomiarów FFR || Efficient workflow

Możliwość wykonywania pomiarów FFR dla bardziej szczegółowego raportowania

System Xper Flex Cardio umożliwia wyświetlanie pomiarów cząstkowej rezerwy przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR) w czasie rzeczywistym oraz zapis tych pomiarów w dokumentacji badań hemodynamicznych, co umożliwia późniejsze automatyczne uwzględnienie danych FFR w raporcie.

Możliwość wykonywania pomiarów FFR dla bardziej szczegółowego raportowania

System Xper Flex Cardio umożliwia wyświetlanie pomiarów cząstkowej rezerwy przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR) w czasie rzeczywistym oraz zapis tych pomiarów w dokumentacji badań hemodynamicznych, co umożliwia późniejsze automatyczne uwzględnienie danych FFR w raporcie.

Możliwość wykonywania pomiarów FFR dla bardziej szczegółowego raportowania

System Xper Flex Cardio umożliwia wyświetlanie pomiarów cząstkowej rezerwy przepływu (Fractional Flow Reserve, FFR) w czasie rzeczywistym oraz zapis tych pomiarów w dokumentacji badań hemodynamicznych, co umożliwia późniejsze automatyczne uwzględnienie danych FFR w raporcie.
16-odprowadzeniowe EKG || Wsparcie przy zabiegach interw

16-odprowadzeniowe EKG zapewnia więcej informacji

W systemie Xper Flex Cardio można wybrać 12- lub 16-odprowadzeniowe EKG. Dzięki czterem dodatkowym odprowadzeniom, które mogą być wykorzystane w celu zwiększenia wykrywalności martwicy niedokrwiennej prawej komory lub tylnej ściany mięśnia sercowego, 16-odprowadzeniowe EKG dostarcza większej ilości informacji niż w przypadku stosowania 12 odprowadzeń.

16-odprowadzeniowe EKG zapewnia więcej informacji

W systemie Xper Flex Cardio można wybrać 12- lub 16-odprowadzeniowe EKG. Dzięki czterem dodatkowym odprowadzeniom, które mogą być wykorzystane w celu zwiększenia wykrywalności martwicy niedokrwiennej prawej komory lub tylnej ściany mięśnia sercowego, 16-odprowadzeniowe EKG dostarcza większej ilości informacji niż w przypadku stosowania 12 odprowadzeń.

16-odprowadzeniowe EKG zapewnia więcej informacji

W systemie Xper Flex Cardio można wybrać 12- lub 16-odprowadzeniowe EKG. Dzięki czterem dodatkowym odprowadzeniom, które mogą być wykorzystane w celu zwiększenia wykrywalności martwicy niedokrwiennej prawej komory lub tylnej ściany mięśnia sercowego, 16-odprowadzeniowe EKG dostarcza większej ilości informacji niż w przypadku stosowania 12 odprowadzeń.
Wartości krytyczne || Efficient workflow

Wartości krytyczne podkreślają istotne wyniki

Wartości krytyczne stanowią wyraźnie wyróżnione w raporcie EKG niezależne interpretacje wyników. Podkreślają one stany wymagające natychmiastowej interwencji klinicznej, dzięki czemu przyczyniają się do skrócenia czasu od wykrycia problemu do leczenia oraz podnoszeniu jakości opieki nad pacjentami.

Wartości krytyczne podkreślają istotne wyniki

Wartości krytyczne stanowią wyraźnie wyróżnione w raporcie EKG niezależne interpretacje wyników. Podkreślają one stany wymagające natychmiastowej interwencji klinicznej, dzięki czemu przyczyniają się do skrócenia czasu od wykrycia problemu do leczenia oraz podnoszeniu jakości opieki nad pacjentami.

Wartości krytyczne podkreślają istotne wyniki

Wartości krytyczne stanowią wyraźnie wyróżnione w raporcie EKG niezależne interpretacje wyników. Podkreślają one stany wymagające natychmiastowej interwencji klinicznej, dzięki czemu przyczyniają się do skrócenia czasu od wykrycia problemu do leczenia oraz podnoszeniu jakości opieki nad pacjentami.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Please select the checkbox

Informacja

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej