Rozwiązania w zakresie zarządzania danymi

HeartStart Event Review

Oprogramowanie do defibrylatorów AED

Znajdź podobne produkty

Zarządzaj danymi zarejestrowanymi przez defibrylator AED. Dzięki oprogramowaniu HeartStart Event Review można pobierać, analizować i komentować dane pacjenta, a także tworzyć raporty na potrzeby ich omówienia z zespołem ratowników

Cechy
Analiza reakcji na zdarzenie || Ciągłe doskonalenie umiejętnoś
Łatwe odbieranie danych pacjenta z defibrylatora

Łatwe odbieranie danych pacjenta z defibrylatora

Dzięki oprogramowaniu Event Review można pobierać dane zdarzeń pacjenta z defibrylatora lub importować te utworzone w programie Data Messenger. Ustawienia można dobrać do indywidualnych preferencji użytkownika.
Elastyczne protokoły || Continuous improvement
Możliwość przeglądu i analizy reakcji na zdarzenie

Możliwość przeglądu i analizy reakcji na zdarzenie

Zdarzenia zarejestrowane przez defibrylator można najpierw przeanalizować i opatrzyć komentarzami, a następnie użyć raportów z oprogramowania Event Review do omówienia z ratownikami sposobu poprawy ich działania. Dodatkowo możliwe jest scalanie w jeden przypadek pochodzących z różnych defibrylatorów zapisów EKG tego samego pacjenta.