Respironics Respirator

Respironics Trilogy 202

Respirator

Znajdź podobne produkty

Respirator Trilogy 202 umożliwia zarówno inwazyjną jak i nieinwazyjną wentylację pacjenta w trybach objętościowych i ciśnieniowych. Zapewnia dostęp do różnych opcji wentylacji i konfiguracji sprzętowych dla lepszej opieki nad pacjentem.

Specyfikacja

Kategorie pacjentów
Kategorie pacjentów
Dzieci
 • ≥ 5 kg lub więcej
Dorośli
 • Tak
Parametry elektryczne
Parametry elektryczne
Napięcie zasilania
 • 100–240 VAC, 50/60 Hz, 2,1 A
Napięcie akumulatora odłączanego
 • 14,4 VDC
Czas pracy wbudowanego akumulatora
 • 3 godz. w warunkach normalnych godziny
Czas pracy akumulatora odłączanego
 • 3 godziny w warunkach normalnych
Złącze akumulatora zewnętrznego
 • 12 VDC
Tryby objętościowe
Tryby objętościowe
Tryb MPV z użyciem ustnika
 • Tak
Wentylacja ciśnieniowa (PC)
 • Tak
Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa (SIMV)
 • Tak
SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym PS
 • Tak
Wentylacja kontrolowana (CV)
 • Tak
Alarms
Alarms
Alarm odłączenia obwodu Wył.
 • 10 – 60 sec
Alarm bezdechu Wył.
 • 10–60 s i 4–60 BPM
Wysoka objętość oddechowa Wył.
 • 50 – 2000 ml
Niska objętość oddechowa Wył.
 • 50 – 2000 ml
Wysoka wentylacja minutowa Wył.
 • 1–99 l/min Wył., 1–99 l/min
Niska wentylacja minutowa Wył.
 • 1–99  l/min
Wysoka częstość oddechów Wył.
 • 4 – 80 beats per minute
Niska częstość oddechów Wył.
 • 4 – 80 beats per minute
Opcje
Opcje
Odłączany akumulator rezerwowy
 • Zapewnia maks. 3 godziny dodatkowego czasu pracy urządzenia.
Wózek szpitalny
 • Statyw z wygodnym koszykiem na akcesoria i nawilżacz
DirectView
 • Karta pamięci danych 1 GB SD obsługiwana przez respirator
Tryby ciśnieniowe
Tryby ciśnieniowe
Wentylacja ciśnieniowa (PC)
 • Tak
Wentylacja ciśnieniowa z SIMV (PC-SIMV)
 • Tak
Wentylacja spontaniczna (S)
 • Tak
Wentylacja spontaniczna z wymuszaniem czasowym (S/T)
 • Tak
Wentylacja czasowa (T)
 • Tak
Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
 • Tak
Wspomaganie ciśnieniowe z zapewnieniem objętości średniej (AVAPS)
 • Z obwodami biernymi; tylko w trybach S, S/T, PC i T
Parametry środowiskowe
Parametry środowiskowe
Temperatura robocza
 • 5 – 40 °C
Temperatura przechowywania
 • -20 – 60 °C
Wilgotność względna
 • 15 – 95 %
Ciśnienie atmosferyczne
 • 60–110 kPa (450–825 mmHg)
Monitorowane parametry
Monitorowane parametry
Objętość oddechowa
 • 0 – 2000 ml
Wentylacja minutowa
 • 0–99 l/min
Szacunkowy wspólczynnik przecieku
 • 0–200 l/min
Częstość oddechów
 • 0–80 BPM 0–80 beats per minute
Szczytowy przepływ wdechowy
 • 0–200 l/min
Szczytowe ciśnienie wdechowe
 • 0–99 cm H₂O
Średnie ciśnienie w drogach oddechowych
 • 0–99 cm H₂O
% Oddechów wyzwalanych przez pacjenta
 • 0–100 %
Współczynnik I:E
 • 9,9:1–1:9,9
Funkcje synchronizacji
Funkcje synchronizacji
Czułość Auto-Trak
 • Czułość Auto-Trak Automatyczna regulacja wyzwalania ,cykli oddechowych i kompensacji przecieków (we wszystkich trybach tylko z obwodem biernym)
Regulowane wyzwalanie przepływem
 • 1–9 l/min (dostępne dla wszystkich trybów i obwodów) l/min
Typy obwodów
Typy obwodów
Aktywna zastawka wydechowa z proksymalnym ciśnieniem (PAP)
 • Tak
Aktywna zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu
 • Tak
Bierny port wydechow
 • Tak
Zgodność z normami
Zgodność z normami
IEC 60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa
 • Tak
IEC 60601-1-2 Ogólne wymagania bezpieczeństwa — norma dodatkowa: Kompatybilność elektromagnetyczna — Wymagania i testy
 • Tak
IEC 60601-2-12 Medyczne urządzenia elektryczne — Część 2–12: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa respiratorów — Respiratory do opieki w stanie krytycznym
 • Tak
Funkcje kontroli
Funkcje kontroli
IPAP
 • 50 cm H₂O
EPAP/PEEP (a)
 • 0–25 cmH2O (obwody czynne z zastawką) cm H₂O
EPAP/PEEP (b)
 • 4–25 cmH2O (obwody bierne z portem przecieku) cm H₂O
CPAP
 • 4–20 cmH2O (obwody bierne z portem przecieku) cm H₂O
Wspomaganie ciśnieniowe
 • 0 – 30 cm H₂O
Objętość oddechowa
 • 50 – 2000 ml
Częstość oddechów (a)
 • 0–60 BPM (tryb AC) beats per minute
Częstość oddechów (b)
 • 1–60 BPM (wszystkie inne tryby) beats per minute
Czas wdechu
 • 0,3–5,0 s Funkcje synchronizacji
Czas narastania
 • 1–6 (skala względna)
Ciśnienie startu stopniowania (a)
 • 0–25 cmH2O (obwody czynne) cm H₂O
Ciśnienie startu stopniowania (b)
 • 4–25 cmH2O (obwody bierne) cm H₂O
Ciśnienie startu stopniowania (c)
 • 4–25 cmH2O (tryb CPAP) cm H₂O
Czas stopniowania Wył.
 • 5 – 45 min
C-Flex Wył.
 • 1–3 (skala względna)
Czułość wyzwalania przepływem
 • 1–9  l/min
Czułość cyklu przepływu
 • 10 – 90 %
Tlen
Tlen
FiO2
 • 21 – 100 %
Napełnianie O2
 • 2 min przy 100%
Zakres ciśnienia zasilania O2
 • 276–600 kPa (40–87 psi)