Cardiac Explorer Rozwiązanie usprawniające przebieg badania MR

Cardiac Explorer

Rozwiązanie usprawniające przebieg badania MR

Znajdź podobne produkty

Oprogramowanie Cardiac Explorer to opcjonalna aplikacja stacji diagnostycznej Extended MR WorkSpace, należąca do grupy naszych rozwiązań Elite Cardiac Clinical. Służy do wykonywania pomiaru parametrów mięśnia sercowego na obrazach MR, umożliwiając szybką i wygodną ocenę zaawansowania choroby niedokrwiennej serca.

  • * Istnieje również możliwość modernizacji do wersji 3.0T bez technologii MultiTransmit.