Allura Xper Narzędzia interwencyjne

Allura Xper Elektrofizjologia EP navigator

Narzędzia interwencyjne

Znajdź podobne produkty

Narzędzie EP navigator ułatwia intuicyjne prowadzenie cewnika pod kontrolą obrazu 3D podczas ablacji u pacjentów z migotaniem przedsionków. Narzędzie to pozwala uzyskać szczegółowy obraz 3D struktury anatomicznej, który można precyzyjnie nałożyć na wyświetlany na żywo obraz fluoroskopowy 2D w celu ułatwienia wykonywania skomplikowanych zabiegów.

Cechy
Oszczędność 5–10 minut poświęcanych z... || Segmentacja, rejestracja i eks

Oszczędność 5–10 minut poświęcanych zazwyczaj na klikanie

Objętość wyliczona na podstawie obrazu 3D jest poddawana segmentacji w celu uwidocznienia lewego przedsionka i żył płucnych. Pozwala to zaoszczędzić 5–10 minut poświęcanych na ręczne naciskanie klawiszy. Podczas segmentacji można dokonać pomiaru żył płucnych i lewego przedsionka.
Bezpośredni punkt referencyjny || Wykonanie śródoperacyjnego ska

Bezpośredni punkt referencyjny

Funkcja obrazowania w czasie rzeczywistym pozwala przeglądać różne płaszczyzny skanu rotacyjnego, dzięki czemu można dostrzec bezpośrednie punkty referencyjne. W obrębie „objętości 3D” można również wyświetlać obrysy wokół struktur o kluczowym znaczeniu, co stanowi wsparcie przy podejmowaniu decyzji.
Funkcja Point Tagging || Precyzyjne oznaczanie punktów

Precyzyjne dodawanie znaczników miejsc ablacji

W połączeniu z funkcją nakładki 3D narzędzie EP navigator oferuje funkcję Point Tagging, dzięki której możliwe jest precyzyjne dodawanie znaczników miejsc ablacji. Można jej używać dla wszystkich cewników z pola widzenia.
EndoView || Dokładna wizualizacja budowy s

Dokładna wizualizacja budowy serca

Dzięki funkcji EndoView lekarz przeprowadzający badanie elektrofizjologiczne może korzystać z wizualizacji 3D wnętrza serca, ukazującej tylną ścianę przedsionka, ujścia żył płucnych, mostek i inne elementy budowy serca.
Skrócenie czasu, obniżenie dawki i og... || Segmentacja, rejestracja i eks

Skrócenie czasu, obniżenie dawki i ograniczenie konieczności powtarzania rejestracji danych.

Narzędzie EP navigator dokonuje precyzyjnej i automatycznej rejestracji objętości 3D i nakłada ją na wyświetlane w czasie rzeczywistym obrazy fluoroskopowe 2D. Objętość poddaną segmentacji można również wyeksportować do standardowych systemów tworzenia map, co pomaga obniżyć dawkę, skrócić czas procesu i ograniczyć konieczność powtarzania rejestracji danych.
Obraz 3D budowy serca w czasie rzeczy... || Wykonanie śródoperacyjnego ska

Obraz 3D budowy serca w czasie rzeczywistym

Narzędzie EP navigator posiada opcję wykonywania skróconego kątowego skanu rotacyjnego 3D w systemie RTG Allura. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie doskonałej jakości obrazu 3D budowy serca w danym momencie zabiegu* w celu podjęcia decyzji o optymalnym przebiegu dalszego postępowania. *Źródło: Orlov MV. How to perform and interpret rotational angiography in the electrophysiology laboratory. Heart Rhythm. 2009;6:1830–6.
Zmniejszenie nadmiernej ekspozycji na... || Wykonanie śródoperacyjnego ska

Zmniejszenie nadmiernej ekspozycji na promieniowanie

Obrazy TK/MR wykonane przed zabiegiem można zaimportować do oprogramowania EP navigator w celu utworzenia na ich podstawie dokładnego obrazu 3D budowy anatomicznej lewego przedsionka i żył płucnych pacjenta. Opcja ta może stanowić najlepsze rozwiązanie dla pacjentów wymagających ograniczenia ekspozycji na promieniowanie do minimum.