Allura Xper Narzędzia interwencyjne

Allura Xper Elektrofizjologia EP navigator

Narzędzia interwencyjne

Znajdź podobne produkty

Narzędzie EP navigator ułatwia intuicyjne prowadzenie cewnika pod kontrolą obrazu 3D podczas ablacji u pacjentów z migotaniem przedsionków. Narzędzie to pozwala uzyskać szczegółowy obraz 3D struktury anatomicznej, który można precyzyjnie nałożyć na wyświetlany na żywo obraz fluoroskopowy 2D w celu ułatwienia wykonywania skomplikowanych zabiegów.