Achieva 3.0T TX

Modernizacja systemu MR

Znajdź podobne produkty

Przy zakupie urządzenia Achieva XR użytkownicy chcieli w przyszłości przeprowadzić łatwą modernizację do zaawansowanego systemu 3.0T. Teraz mogą korzystać z szybkiego i niezawodnego obrazowania wszystkich struktur anatomicznych z taką samą łatwością, jak w przypadku systemu 1.5T.

Cechy
Najnowsze oprogramowanie i protokoły ... || Dobra organizacja pracy

Najnowsze oprogramowanie i protokoły obrazowania umożliwiają poprawę wyników

Najnowsze oprogramowanie i protokoły obrazowania usprawniają wykonywanie badań MR. Przykładem mogą być rozwiązania Elite Clinical firmy Philips, oferujące starannie dobrane techniki obrazowania, cewki i urządzenia peryferyjne, a także narzędzia usprawniające pracę, mające na celu poprawę skuteczności badań i ograniczenie kosztów ich wykonywania.

Najnowsze oprogramowanie i protokoły obrazowania umożliwiają poprawę wyników

Najnowsze oprogramowanie i protokoły obrazowania usprawniają wykonywanie badań MR. Przykładem mogą być rozwiązania Elite Clinical firmy Philips, oferujące starannie dobrane techniki obrazowania, cewki i urządzenia peryferyjne, a także narzędzia usprawniające pracę, mające na celu poprawę skuteczności badań i ograniczenie kosztów ich wykonywania.

Najnowsze oprogramowanie i protokoły obrazowania umożliwiają poprawę wyników

Najnowsze oprogramowanie i protokoły obrazowania usprawniają wykonywanie badań MR. Przykładem mogą być rozwiązania Elite Clinical firmy Philips, oferujące starannie dobrane techniki obrazowania, cewki i urządzenia peryferyjne, a także narzędzia usprawniające pracę, mające na celu poprawę skuteczności badań i ograniczenie kosztów ich wykonywania.
Technologia MultiTransmit || Wyższa wydajność

Technologia MultiTransmit zapewnia jednorodność kontrastu, szybkość i powtarzalność badań

Unikatowa technologia MultiTransmit eliminuje cieniowanie dielektryczne przez stosowanie równoczesnych (równoległych) transmisji z wielu źródeł sygnału radiowego. Automatycznie optymalizuje moc, amplitudę, fazę i kształt krzywej w celu uzyskania optymalnej jednorodności sygnału. Jest to pierwsza platforma do równoległej transmisji RF, które zmniejsza czas akwizycji protokołów RF o 40%.

Technologia MultiTransmit zapewnia jednorodność kontrastu, szybkość i powtarzalność badań

Unikatowa technologia MultiTransmit eliminuje cieniowanie dielektryczne przez stosowanie równoczesnych (równoległych) transmisji z wielu źródeł sygnału radiowego. Automatycznie optymalizuje moc, amplitudę, fazę i kształt krzywej w celu uzyskania optymalnej jednorodności sygnału. Jest to pierwsza platforma do równoległej transmisji RF, które zmniejsza czas akwizycji protokołów RF o 40%.

Technologia MultiTransmit zapewnia jednorodność kontrastu, szybkość i powtarzalność badań

Unikatowa technologia MultiTransmit eliminuje cieniowanie dielektryczne przez stosowanie równoczesnych (równoległych) transmisji z wielu źródeł sygnału radiowego. Automatycznie optymalizuje moc, amplitudę, fazę i kształt krzywej w celu uzyskania optymalnej jednorodności sygnału. Jest to pierwsza platforma do równoległej transmisji RF, które zmniejsza czas akwizycji protokołów RF o 40%.
Proces modernizacji || Szybki zwrot inwestycji

Szybki i ekonomiczny proces modernizacji

Modernizacja ta polega jedynie na wymianie cewek i elementów elektroniki, więc nie wymaga dużego nakładu czasu i środków. W rezultacie użytkownik otrzymuje system MR 3.0T z nowoczesną technologią MultiTransmit* firmy Philips, który umożliwia niezawodne i powtarzalne obrazowanie 3.0T wszystkich struktur anatomicznych.

Szybki i ekonomiczny proces modernizacji

Modernizacja ta polega jedynie na wymianie cewek i elementów elektroniki, więc nie wymaga dużego nakładu czasu i środków. W rezultacie użytkownik otrzymuje system MR 3.0T z nowoczesną technologią MultiTransmit* firmy Philips, który umożliwia niezawodne i powtarzalne obrazowanie 3.0T wszystkich struktur anatomicznych.

Szybki i ekonomiczny proces modernizacji

Modernizacja ta polega jedynie na wymianie cewek i elementów elektroniki, więc nie wymaga dużego nakładu czasu i środków. W rezultacie użytkownik otrzymuje system MR 3.0T z nowoczesną technologią MultiTransmit* firmy Philips, który umożliwia niezawodne i powtarzalne obrazowanie 3.0T wszystkich struktur anatomicznych.
Rekonstruktor ReconExcel || Dobra organizacja pracy

Rekonstruktor ReconExcel przyspiesza wykonywanie badań

Wysokiej klasy rekonstruktor ReconExcel oraz potężny komputer zapewniają wydajność umożliwiającą sprawne przetwarzanie dużych zbiorów danych. Umożliwia to szybsze uzyskiwanie wyników, a tym samym pozwala na przebadanie większej liczby pacjentów.

Rekonstruktor ReconExcel przyspiesza wykonywanie badań

Wysokiej klasy rekonstruktor ReconExcel oraz potężny komputer zapewniają wydajność umożliwiającą sprawne przetwarzanie dużych zbiorów danych. Umożliwia to szybsze uzyskiwanie wyników, a tym samym pozwala na przebadanie większej liczby pacjentów.

Rekonstruktor ReconExcel przyspiesza wykonywanie badań

Wysokiej klasy rekonstruktor ReconExcel oraz potężny komputer zapewniają wydajność umożliwiającą sprawne przetwarzanie dużych zbiorów danych. Umożliwia to szybsze uzyskiwanie wyników, a tym samym pozwala na przebadanie większej liczby pacjentów.
Cewki RF SENSE || Wyższa wydajność

Cewki RF SENSE zapewniają lepszą jakość obrazu

System jest wyposażony w największą w branży gamę dedykowanych cewek RF SENSE. Co najmniej 16 kanałów odbiorczych sygnału RF pozwala na korzystanie z cewek obsługujących dużą liczbę kanałów, zapewniając optymalny stosunek sygnału do szumu i dobrą jakość obrazu.

Cewki RF SENSE zapewniają lepszą jakość obrazu

System jest wyposażony w największą w branży gamę dedykowanych cewek RF SENSE. Co najmniej 16 kanałów odbiorczych sygnału RF pozwala na korzystanie z cewek obsługujących dużą liczbę kanałów, zapewniając optymalny stosunek sygnału do szumu i dobrą jakość obrazu.

Cewki RF SENSE zapewniają lepszą jakość obrazu

System jest wyposażony w największą w branży gamę dedykowanych cewek RF SENSE. Co najmniej 16 kanałów odbiorczych sygnału RF pozwala na korzystanie z cewek obsługujących dużą liczbę kanałów, zapewniając optymalny stosunek sygnału do szumu i dobrą jakość obrazu.
  • Najnowsze oprogramowanie i protokoły ... || Dobra organizacja pracy
  • Technologia MultiTransmit || Wyższa wydajność
  • Proces modernizacji || Szybki zwrot inwestycji
  • Rekonstruktor ReconExcel || Dobra organizacja pracy
Zobacz wszystkie cechy
Najnowsze oprogramowanie i protokoły ... || Dobra organizacja pracy

Najnowsze oprogramowanie i protokoły obrazowania umożliwiają poprawę wyników

Najnowsze oprogramowanie i protokoły obrazowania usprawniają wykonywanie badań MR. Przykładem mogą być rozwiązania Elite Clinical firmy Philips, oferujące starannie dobrane techniki obrazowania, cewki i urządzenia peryferyjne, a także narzędzia usprawniające pracę, mające na celu poprawę skuteczności badań i ograniczenie kosztów ich wykonywania.

Najnowsze oprogramowanie i protokoły obrazowania umożliwiają poprawę wyników

Najnowsze oprogramowanie i protokoły obrazowania usprawniają wykonywanie badań MR. Przykładem mogą być rozwiązania Elite Clinical firmy Philips, oferujące starannie dobrane techniki obrazowania, cewki i urządzenia peryferyjne, a także narzędzia usprawniające pracę, mające na celu poprawę skuteczności badań i ograniczenie kosztów ich wykonywania.

Najnowsze oprogramowanie i protokoły obrazowania umożliwiają poprawę wyników

Najnowsze oprogramowanie i protokoły obrazowania usprawniają wykonywanie badań MR. Przykładem mogą być rozwiązania Elite Clinical firmy Philips, oferujące starannie dobrane techniki obrazowania, cewki i urządzenia peryferyjne, a także narzędzia usprawniające pracę, mające na celu poprawę skuteczności badań i ograniczenie kosztów ich wykonywania.
Technologia MultiTransmit || Wyższa wydajność

Technologia MultiTransmit zapewnia jednorodność kontrastu, szybkość i powtarzalność badań

Unikatowa technologia MultiTransmit eliminuje cieniowanie dielektryczne przez stosowanie równoczesnych (równoległych) transmisji z wielu źródeł sygnału radiowego. Automatycznie optymalizuje moc, amplitudę, fazę i kształt krzywej w celu uzyskania optymalnej jednorodności sygnału. Jest to pierwsza platforma do równoległej transmisji RF, które zmniejsza czas akwizycji protokołów RF o 40%.

Technologia MultiTransmit zapewnia jednorodność kontrastu, szybkość i powtarzalność badań

Unikatowa technologia MultiTransmit eliminuje cieniowanie dielektryczne przez stosowanie równoczesnych (równoległych) transmisji z wielu źródeł sygnału radiowego. Automatycznie optymalizuje moc, amplitudę, fazę i kształt krzywej w celu uzyskania optymalnej jednorodności sygnału. Jest to pierwsza platforma do równoległej transmisji RF, które zmniejsza czas akwizycji protokołów RF o 40%.

Technologia MultiTransmit zapewnia jednorodność kontrastu, szybkość i powtarzalność badań

Unikatowa technologia MultiTransmit eliminuje cieniowanie dielektryczne przez stosowanie równoczesnych (równoległych) transmisji z wielu źródeł sygnału radiowego. Automatycznie optymalizuje moc, amplitudę, fazę i kształt krzywej w celu uzyskania optymalnej jednorodności sygnału. Jest to pierwsza platforma do równoległej transmisji RF, które zmniejsza czas akwizycji protokołów RF o 40%.
Proces modernizacji || Szybki zwrot inwestycji

Szybki i ekonomiczny proces modernizacji

Modernizacja ta polega jedynie na wymianie cewek i elementów elektroniki, więc nie wymaga dużego nakładu czasu i środków. W rezultacie użytkownik otrzymuje system MR 3.0T z nowoczesną technologią MultiTransmit* firmy Philips, który umożliwia niezawodne i powtarzalne obrazowanie 3.0T wszystkich struktur anatomicznych.

Szybki i ekonomiczny proces modernizacji

Modernizacja ta polega jedynie na wymianie cewek i elementów elektroniki, więc nie wymaga dużego nakładu czasu i środków. W rezultacie użytkownik otrzymuje system MR 3.0T z nowoczesną technologią MultiTransmit* firmy Philips, który umożliwia niezawodne i powtarzalne obrazowanie 3.0T wszystkich struktur anatomicznych.

Szybki i ekonomiczny proces modernizacji

Modernizacja ta polega jedynie na wymianie cewek i elementów elektroniki, więc nie wymaga dużego nakładu czasu i środków. W rezultacie użytkownik otrzymuje system MR 3.0T z nowoczesną technologią MultiTransmit* firmy Philips, który umożliwia niezawodne i powtarzalne obrazowanie 3.0T wszystkich struktur anatomicznych.
Rekonstruktor ReconExcel || Dobra organizacja pracy

Rekonstruktor ReconExcel przyspiesza wykonywanie badań

Wysokiej klasy rekonstruktor ReconExcel oraz potężny komputer zapewniają wydajność umożliwiającą sprawne przetwarzanie dużych zbiorów danych. Umożliwia to szybsze uzyskiwanie wyników, a tym samym pozwala na przebadanie większej liczby pacjentów.

Rekonstruktor ReconExcel przyspiesza wykonywanie badań

Wysokiej klasy rekonstruktor ReconExcel oraz potężny komputer zapewniają wydajność umożliwiającą sprawne przetwarzanie dużych zbiorów danych. Umożliwia to szybsze uzyskiwanie wyników, a tym samym pozwala na przebadanie większej liczby pacjentów.

Rekonstruktor ReconExcel przyspiesza wykonywanie badań

Wysokiej klasy rekonstruktor ReconExcel oraz potężny komputer zapewniają wydajność umożliwiającą sprawne przetwarzanie dużych zbiorów danych. Umożliwia to szybsze uzyskiwanie wyników, a tym samym pozwala na przebadanie większej liczby pacjentów.
Cewki RF SENSE || Wyższa wydajność

Cewki RF SENSE zapewniają lepszą jakość obrazu

System jest wyposażony w największą w branży gamę dedykowanych cewek RF SENSE. Co najmniej 16 kanałów odbiorczych sygnału RF pozwala na korzystanie z cewek obsługujących dużą liczbę kanałów, zapewniając optymalny stosunek sygnału do szumu i dobrą jakość obrazu.

Cewki RF SENSE zapewniają lepszą jakość obrazu

System jest wyposażony w największą w branży gamę dedykowanych cewek RF SENSE. Co najmniej 16 kanałów odbiorczych sygnału RF pozwala na korzystanie z cewek obsługujących dużą liczbę kanałów, zapewniając optymalny stosunek sygnału do szumu i dobrą jakość obrazu.

Cewki RF SENSE zapewniają lepszą jakość obrazu

System jest wyposażony w największą w branży gamę dedykowanych cewek RF SENSE. Co najmniej 16 kanałów odbiorczych sygnału RF pozwala na korzystanie z cewek obsługujących dużą liczbę kanałów, zapewniając optymalny stosunek sygnału do szumu i dobrą jakość obrazu.
  • * Istnieje również możliwość modernizacji do wersji 3.0T bez technologii MultiTransmit.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Please select the checkbox

Informacja

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej