Xper Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D

Xper XperCT

Oprogramowanie do rekonstrukcji 3D

Znajdź podobne produkty

Opracowane przez firmę Philips oprogramowanie do rekonstrukcji 3D XperCT, zapewnia obrazowanie oferujące zalety tomografii komputerowej w systemach interwencyjnych. Oprogramowanie pomaga w ocenie: tkanek miękkich, struktur kostnych, naczyń odżywiających nowotwór, a także umiejscowienie założonego stentu. Oprogramowanie to można również wykorzystać w celu omijania określonych struktur anatomicznych podczas zabiegu.