Narzędzia radiografii interwencyjnej

Allura 3D-CA

Narzędzie interwencyjne

Allura 3D Coronary Angiography (3D-CA) to zaawansowane narzędzie interwencyjne, stworzone przez firmę Philips, na potrzeby obrazowania naczyń wieńcowych. Oprogramowanie to tworzy model 3D drzewa naczyń wieńcowych, co może pomóc w zapobieganiu błędnym interpretacjom zmian i rozwidleń, dzięki minimalizacji optycznego efektu skrócenia na obrazach drzewa naczyń wieńcowych.

Informacje kontaktowe

* To pole jest wymagane
*

Dane kontaktowe

*
*
*

Firma/Placówka

*
*
*
*
*

Oczekiwania

Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
*
*
Cechy
Wizualizacja 3D || Możliwość wglądu w kręte naczy

Wizualizacja 3D minimalizuje optyczny efekt skrócenia

Bardzo często obrazowanie serca w trybie 2D nie zapewnia dokładnej wizualizacji struktury naczyń lub tkanek. Wizualizacja za pomocą narzędzia 3D Coronary Angiography (3D-CA) drzewa naczyń wieńcowych, zapewnia wgląd w kręte naczynia jedynie z minimalnym optycznym efektem skrócenia, w porównaniu do obrazowania serca w trybie 2D. Obrazy te wspierają lekarzy w wyborze optymalnego kąta widzenia zmian lub rozwidleń, oraz pomagają w określeniu właściwej długości stentu. Są również przydatne przy identyfikacji nakładających się odgałęzień w obrębie rozwidlenia naczyń.
Model 3D naczyń wieńcowych || Zarządzanie dawką promieniowan

Model 3D naczyń wieńcowych zapewnia możliwość wyboru optymalnego kąta widzenia

Podczas zabiegu można stworzyć model 3D drzewa naczyń wieńcowych, w oparciu o dane uzyskane podczas angiografii rotacyjnej. Powstały model 3D wykorzystuje sie w celu wybrania optymalnego kąta widzenia w trakcie badania. Oznacza to, że odpowiednią projekcję można określić bez narażania pacjenta na dodatkową dawkę promieniowania rentgenowskiego. Po wybraniu odpowiedniego kąta widzenia, pozycjoner automatycznie ustawia się w zdefiniowanej pozycji.