HeartNavigator

Oprogramowanie do planowania i prowadzenia zabiegów pod kontrolą obrazowania

Znajdź podobne produkty

Oprogramowanie HeartNavigator zwiększa pewność wykonywania skomplikowanych zabiegów w hybrydowej sali operacyjnej, takich jak przezcewnikowa wymiana zastawki aortalnej (TAVR). Narzędzie to ułatwia wykonywanie pomiarów, oraz dobór narzędzia do naprawy zastawki aortalnej. Pomaga również w określeniu kąta widzenia dla obrazu RTG. Objętość 3D jest renderowana na podstawie wcześniej pozyskanych zestawów danych TK 2D, a następnie nakładana na wyświetlany na żywo obraz fluoroskopowy, tworząc razem wizualizację 3D w czasie rzeczywistym, pomocną przy przeprowadzaniu zabiegu.

Cechy
Automatyczna segmentacja || Uproszczone planowanie zabiegu

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu obrazów otrzymanych podczas przeprowadzonej przed zabiegiem angiografii TK i zrenderowaniu objętości 3D, oprogramowanie przeprowadza automatyczną segmentację lewej komory, zastawki aortalnej i aorty, uwzględniając ujścia naczyń wieńcowych.

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu obrazów otrzymanych podczas przeprowadzonej przed zabiegiem angiografii TK i zrenderowaniu objętości 3D, oprogramowanie przeprowadza automatyczną segmentację lewej komory, zastawki aortalnej i aorty, uwzględniając ujścia naczyń wieńcowych.

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu obrazów otrzymanych podczas przeprowadzonej przed zabiegiem angiografii TK i zrenderowaniu objętości 3D, oprogramowanie przeprowadza automatyczną segmentację lewej komory, zastawki aortalnej i aorty, uwzględniając ujścia naczyń wieńcowych.
Automatyczne pozycjonowanie ramienia ... || Dodatkowe informacje dzięki mo

Automatyczne pozycjonowanie ramienia C ogranicza konieczność wykonywania dodatkowych serii

Po uzyskaniu dostępu przez koniuszek serca, lub tętnicę udową, ramię C jest automatycznie pozycjonowane zgodnie z wcześniej zapisaną projekcją LAO/kranialnią. Eliminuje to konieczność akwizycji kilku angiogramów podczas zabiegu.

Automatyczne pozycjonowanie ramienia C ogranicza konieczność wykonywania dodatkowych serii

Po uzyskaniu dostępu przez koniuszek serca, lub tętnicę udową, ramię C jest automatycznie pozycjonowane zgodnie z wcześniej zapisaną projekcją LAO/kranialnią. Eliminuje to konieczność akwizycji kilku angiogramów podczas zabiegu.

Automatyczne pozycjonowanie ramienia C ogranicza konieczność wykonywania dodatkowych serii

Po uzyskaniu dostępu przez koniuszek serca, lub tętnicę udową, ramię C jest automatycznie pozycjonowane zgodnie z wcześniej zapisaną projekcją LAO/kranialnią. Eliminuje to konieczność akwizycji kilku angiogramów podczas zabiegu.
Automatyczne oznaczanie płytek miażdż... || Wgląd w strukturę płytki miażd

Automatyczne oznaczanie płytek miażdżycowych ułatwia przygotowanie do zabiegu

Oprogramowanie HeartNavigator zapewnia wgląd w rozkład zwapnień. W obrębie zrekonstruowanej, na podstawie obrazów TK, objętości 3D, zwapnienia są oznaczane automatycznie. Dane te są kluczowe na etapie przygotowań do zabiegu.

Automatyczne oznaczanie płytek miażdżycowych ułatwia przygotowanie do zabiegu

Oprogramowanie HeartNavigator zapewnia wgląd w rozkład zwapnień. W obrębie zrekonstruowanej, na podstawie obrazów TK, objętości 3D, zwapnienia są oznaczane automatycznie. Dane te są kluczowe na etapie przygotowań do zabiegu.

Automatyczne oznaczanie płytek miażdżycowych ułatwia przygotowanie do zabiegu

Oprogramowanie HeartNavigator zapewnia wgląd w rozkład zwapnień. W obrębie zrekonstruowanej, na podstawie obrazów TK, objętości 3D, zwapnienia są oznaczane automatycznie. Dane te są kluczowe na etapie przygotowań do zabiegu.
Łatwe pomiary || Uproszczone planowanie zabiegu

Łatwe pomiary pomagają unikać błędów

Pomiary są dokonywane w celu określenia odległości między ujściem lewej tętnicy wieńcowej (LCA) a płaszczyzną zastawki. Pozwala to ocenić,czy zastawka nie blokuje jednej z tętnic wieńcowych.

Łatwe pomiary pomagają unikać błędów

Pomiary są dokonywane w celu określenia odległości między ujściem lewej tętnicy wieńcowej (LCA) a płaszczyzną zastawki. Pozwala to ocenić,czy zastawka nie blokuje jednej z tętnic wieńcowych.

Łatwe pomiary pomagają unikać błędów

Pomiary są dokonywane w celu określenia odległości między ujściem lewej tętnicy wieńcowej (LCA) a płaszczyzną zastawki. Pozwala to ocenić,czy zastawka nie blokuje jednej z tętnic wieńcowych.
Nakładka na obraz, do wizualizacji w ... || Dodatkowe informacje dzięki mo

Nakładka na obraz, do wizualizacji w czasie rzeczywistym, zapewnia lepszą orientację

Na wyświetlany na żywo obraz fluoroskopowy, nakładana jest zrekonstruowana na podstawie obrazów TK objętość 3D, przedstawiająca aortę wstępującą. Dzięki temu widoczne są dokładne pozycje wszystkich cewników i przyrządu do naprawy zastawki. Zapewnia to odwzorowanie zależności między przyrządem widocznym na obrazie RTG, a strukturą anatomiczną widoczną na obrazach TK.

Nakładka na obraz, do wizualizacji w czasie rzeczywistym, zapewnia lepszą orientację

Na wyświetlany na żywo obraz fluoroskopowy, nakładana jest zrekonstruowana na podstawie obrazów TK objętość 3D, przedstawiająca aortę wstępującą. Dzięki temu widoczne są dokładne pozycje wszystkich cewników i przyrządu do naprawy zastawki. Zapewnia to odwzorowanie zależności między przyrządem widocznym na obrazie RTG, a strukturą anatomiczną widoczną na obrazach TK.

Nakładka na obraz, do wizualizacji w czasie rzeczywistym, zapewnia lepszą orientację

Na wyświetlany na żywo obraz fluoroskopowy, nakładana jest zrekonstruowana na podstawie obrazów TK objętość 3D, przedstawiająca aortę wstępującą. Dzięki temu widoczne są dokładne pozycje wszystkich cewników i przyrządu do naprawy zastawki. Zapewnia to odwzorowanie zależności między przyrządem widocznym na obrazie RTG, a strukturą anatomiczną widoczną na obrazach TK.
Automatyczne planowanie „widoku” || Uproszczone planowanie zabiegu

Automatyczne planowanie „widoku” zapewnia wybór optymalnej projekcji

Oprogramowanie HeartNavigator automatycznie oblicza projekcje wyrównane względem płaszczyzny zastawki. Następnie wybierana jest optymalna projekcja obrazu RTG, przedstawiająca początek lewej tętnicy wieńcowej. Projekcja jest gotowa do użycia w trakcie trwania zabiegu.

Automatyczne planowanie „widoku” zapewnia wybór optymalnej projekcji

Oprogramowanie HeartNavigator automatycznie oblicza projekcje wyrównane względem płaszczyzny zastawki. Następnie wybierana jest optymalna projekcja obrazu RTG, przedstawiająca początek lewej tętnicy wieńcowej. Projekcja jest gotowa do użycia w trakcie trwania zabiegu.

Automatyczne planowanie „widoku” zapewnia wybór optymalnej projekcji

Oprogramowanie HeartNavigator automatycznie oblicza projekcje wyrównane względem płaszczyzny zastawki. Następnie wybierana jest optymalna projekcja obrazu RTG, przedstawiająca początek lewej tętnicy wieńcowej. Projekcja jest gotowa do użycia w trakcie trwania zabiegu.
Informacje uzyskiwane w czasie rzeczy... || Dodatkowe informacje dzięki mo

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym zmieniają się wraz z ruchem ramienia C

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym ułatwiają nawigowanie w strukturach naczyniowych. Zrekonstruowana, na podstawie obrazów TK, objętość 3D, dostosowuje się do zmian w orientacji ramienia C w trakcie trwania zabiegu. Sterowanie wszystkimi ruchami systemu odbywa się przy stole.

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym zmieniają się wraz z ruchem ramienia C

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym ułatwiają nawigowanie w strukturach naczyniowych. Zrekonstruowana, na podstawie obrazów TK, objętość 3D, dostosowuje się do zmian w orientacji ramienia C w trakcie trwania zabiegu. Sterowanie wszystkimi ruchami systemu odbywa się przy stole.

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym zmieniają się wraz z ruchem ramienia C

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym ułatwiają nawigowanie w strukturach naczyniowych. Zrekonstruowana, na podstawie obrazów TK, objętość 3D, dostosowuje się do zmian w orientacji ramienia C w trakcie trwania zabiegu. Sterowanie wszystkimi ruchami systemu odbywa się przy stole.
Łatwiejszy wybór przyrządu || Uproszczone planowanie zabiegu

Łatwiejszy wybór prawidłowego przyrządu

Podczas zabiegu TAVR kluczowe znaczenie ma dobór przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Oprogramowanie HeartNavigator umożliwia wizualizację „wirtualnego” przyrządu poprzez wybór z zestawu szablonów, stworzonych we współpracy z wiodącymi producentami przyrządów.

Łatwiejszy wybór prawidłowego przyrządu

Podczas zabiegu TAVR kluczowe znaczenie ma dobór przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Oprogramowanie HeartNavigator umożliwia wizualizację „wirtualnego” przyrządu poprzez wybór z zestawu szablonów, stworzonych we współpracy z wiodącymi producentami przyrządów.

Łatwiejszy wybór prawidłowego przyrządu

Podczas zabiegu TAVR kluczowe znaczenie ma dobór przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Oprogramowanie HeartNavigator umożliwia wizualizację „wirtualnego” przyrządu poprzez wybór z zestawu szablonów, stworzonych we współpracy z wiodącymi producentami przyrządów.
  • Automatyczna segmentacja || Uproszczone planowanie zabiegu
  • Automatyczne pozycjonowanie ramienia ... || Dodatkowe informacje dzięki mo
  • Automatyczne oznaczanie płytek miażdż... || Wgląd w strukturę płytki miażd
  • Łatwe pomiary || Uproszczone planowanie zabiegu
Zobacz wszystkie cechy
Automatyczna segmentacja || Uproszczone planowanie zabiegu

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu obrazów otrzymanych podczas przeprowadzonej przed zabiegiem angiografii TK i zrenderowaniu objętości 3D, oprogramowanie przeprowadza automatyczną segmentację lewej komory, zastawki aortalnej i aorty, uwzględniając ujścia naczyń wieńcowych.

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu obrazów otrzymanych podczas przeprowadzonej przed zabiegiem angiografii TK i zrenderowaniu objętości 3D, oprogramowanie przeprowadza automatyczną segmentację lewej komory, zastawki aortalnej i aorty, uwzględniając ujścia naczyń wieńcowych.

Oszczędność czasu dzięki automatycznej segmentacji

Po wczytaniu obrazów otrzymanych podczas przeprowadzonej przed zabiegiem angiografii TK i zrenderowaniu objętości 3D, oprogramowanie przeprowadza automatyczną segmentację lewej komory, zastawki aortalnej i aorty, uwzględniając ujścia naczyń wieńcowych.
Automatyczne pozycjonowanie ramienia ... || Dodatkowe informacje dzięki mo

Automatyczne pozycjonowanie ramienia C ogranicza konieczność wykonywania dodatkowych serii

Po uzyskaniu dostępu przez koniuszek serca, lub tętnicę udową, ramię C jest automatycznie pozycjonowane zgodnie z wcześniej zapisaną projekcją LAO/kranialnią. Eliminuje to konieczność akwizycji kilku angiogramów podczas zabiegu.

Automatyczne pozycjonowanie ramienia C ogranicza konieczność wykonywania dodatkowych serii

Po uzyskaniu dostępu przez koniuszek serca, lub tętnicę udową, ramię C jest automatycznie pozycjonowane zgodnie z wcześniej zapisaną projekcją LAO/kranialnią. Eliminuje to konieczność akwizycji kilku angiogramów podczas zabiegu.

Automatyczne pozycjonowanie ramienia C ogranicza konieczność wykonywania dodatkowych serii

Po uzyskaniu dostępu przez koniuszek serca, lub tętnicę udową, ramię C jest automatycznie pozycjonowane zgodnie z wcześniej zapisaną projekcją LAO/kranialnią. Eliminuje to konieczność akwizycji kilku angiogramów podczas zabiegu.
Automatyczne oznaczanie płytek miażdż... || Wgląd w strukturę płytki miażd

Automatyczne oznaczanie płytek miażdżycowych ułatwia przygotowanie do zabiegu

Oprogramowanie HeartNavigator zapewnia wgląd w rozkład zwapnień. W obrębie zrekonstruowanej, na podstawie obrazów TK, objętości 3D, zwapnienia są oznaczane automatycznie. Dane te są kluczowe na etapie przygotowań do zabiegu.

Automatyczne oznaczanie płytek miażdżycowych ułatwia przygotowanie do zabiegu

Oprogramowanie HeartNavigator zapewnia wgląd w rozkład zwapnień. W obrębie zrekonstruowanej, na podstawie obrazów TK, objętości 3D, zwapnienia są oznaczane automatycznie. Dane te są kluczowe na etapie przygotowań do zabiegu.

Automatyczne oznaczanie płytek miażdżycowych ułatwia przygotowanie do zabiegu

Oprogramowanie HeartNavigator zapewnia wgląd w rozkład zwapnień. W obrębie zrekonstruowanej, na podstawie obrazów TK, objętości 3D, zwapnienia są oznaczane automatycznie. Dane te są kluczowe na etapie przygotowań do zabiegu.
Łatwe pomiary || Uproszczone planowanie zabiegu

Łatwe pomiary pomagają unikać błędów

Pomiary są dokonywane w celu określenia odległości między ujściem lewej tętnicy wieńcowej (LCA) a płaszczyzną zastawki. Pozwala to ocenić,czy zastawka nie blokuje jednej z tętnic wieńcowych.

Łatwe pomiary pomagają unikać błędów

Pomiary są dokonywane w celu określenia odległości między ujściem lewej tętnicy wieńcowej (LCA) a płaszczyzną zastawki. Pozwala to ocenić,czy zastawka nie blokuje jednej z tętnic wieńcowych.

Łatwe pomiary pomagają unikać błędów

Pomiary są dokonywane w celu określenia odległości między ujściem lewej tętnicy wieńcowej (LCA) a płaszczyzną zastawki. Pozwala to ocenić,czy zastawka nie blokuje jednej z tętnic wieńcowych.
Nakładka na obraz, do wizualizacji w ... || Dodatkowe informacje dzięki mo

Nakładka na obraz, do wizualizacji w czasie rzeczywistym, zapewnia lepszą orientację

Na wyświetlany na żywo obraz fluoroskopowy, nakładana jest zrekonstruowana na podstawie obrazów TK objętość 3D, przedstawiająca aortę wstępującą. Dzięki temu widoczne są dokładne pozycje wszystkich cewników i przyrządu do naprawy zastawki. Zapewnia to odwzorowanie zależności między przyrządem widocznym na obrazie RTG, a strukturą anatomiczną widoczną na obrazach TK.

Nakładka na obraz, do wizualizacji w czasie rzeczywistym, zapewnia lepszą orientację

Na wyświetlany na żywo obraz fluoroskopowy, nakładana jest zrekonstruowana na podstawie obrazów TK objętość 3D, przedstawiająca aortę wstępującą. Dzięki temu widoczne są dokładne pozycje wszystkich cewników i przyrządu do naprawy zastawki. Zapewnia to odwzorowanie zależności między przyrządem widocznym na obrazie RTG, a strukturą anatomiczną widoczną na obrazach TK.

Nakładka na obraz, do wizualizacji w czasie rzeczywistym, zapewnia lepszą orientację

Na wyświetlany na żywo obraz fluoroskopowy, nakładana jest zrekonstruowana na podstawie obrazów TK objętość 3D, przedstawiająca aortę wstępującą. Dzięki temu widoczne są dokładne pozycje wszystkich cewników i przyrządu do naprawy zastawki. Zapewnia to odwzorowanie zależności między przyrządem widocznym na obrazie RTG, a strukturą anatomiczną widoczną na obrazach TK.
Automatyczne planowanie „widoku” || Uproszczone planowanie zabiegu

Automatyczne planowanie „widoku” zapewnia wybór optymalnej projekcji

Oprogramowanie HeartNavigator automatycznie oblicza projekcje wyrównane względem płaszczyzny zastawki. Następnie wybierana jest optymalna projekcja obrazu RTG, przedstawiająca początek lewej tętnicy wieńcowej. Projekcja jest gotowa do użycia w trakcie trwania zabiegu.

Automatyczne planowanie „widoku” zapewnia wybór optymalnej projekcji

Oprogramowanie HeartNavigator automatycznie oblicza projekcje wyrównane względem płaszczyzny zastawki. Następnie wybierana jest optymalna projekcja obrazu RTG, przedstawiająca początek lewej tętnicy wieńcowej. Projekcja jest gotowa do użycia w trakcie trwania zabiegu.

Automatyczne planowanie „widoku” zapewnia wybór optymalnej projekcji

Oprogramowanie HeartNavigator automatycznie oblicza projekcje wyrównane względem płaszczyzny zastawki. Następnie wybierana jest optymalna projekcja obrazu RTG, przedstawiająca początek lewej tętnicy wieńcowej. Projekcja jest gotowa do użycia w trakcie trwania zabiegu.
Informacje uzyskiwane w czasie rzeczy... || Dodatkowe informacje dzięki mo

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym zmieniają się wraz z ruchem ramienia C

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym ułatwiają nawigowanie w strukturach naczyniowych. Zrekonstruowana, na podstawie obrazów TK, objętość 3D, dostosowuje się do zmian w orientacji ramienia C w trakcie trwania zabiegu. Sterowanie wszystkimi ruchami systemu odbywa się przy stole.

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym zmieniają się wraz z ruchem ramienia C

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym ułatwiają nawigowanie w strukturach naczyniowych. Zrekonstruowana, na podstawie obrazów TK, objętość 3D, dostosowuje się do zmian w orientacji ramienia C w trakcie trwania zabiegu. Sterowanie wszystkimi ruchami systemu odbywa się przy stole.

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym zmieniają się wraz z ruchem ramienia C

Informacje uzyskiwane w czasie rzeczywistym ułatwiają nawigowanie w strukturach naczyniowych. Zrekonstruowana, na podstawie obrazów TK, objętość 3D, dostosowuje się do zmian w orientacji ramienia C w trakcie trwania zabiegu. Sterowanie wszystkimi ruchami systemu odbywa się przy stole.
Łatwiejszy wybór przyrządu || Uproszczone planowanie zabiegu

Łatwiejszy wybór prawidłowego przyrządu

Podczas zabiegu TAVR kluczowe znaczenie ma dobór przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Oprogramowanie HeartNavigator umożliwia wizualizację „wirtualnego” przyrządu poprzez wybór z zestawu szablonów, stworzonych we współpracy z wiodącymi producentami przyrządów.

Łatwiejszy wybór prawidłowego przyrządu

Podczas zabiegu TAVR kluczowe znaczenie ma dobór przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Oprogramowanie HeartNavigator umożliwia wizualizację „wirtualnego” przyrządu poprzez wybór z zestawu szablonów, stworzonych we współpracy z wiodącymi producentami przyrządów.

Łatwiejszy wybór prawidłowego przyrządu

Podczas zabiegu TAVR kluczowe znaczenie ma dobór przyrządu do naprawy zastawki aortalnej. Oprogramowanie HeartNavigator umożliwia wizualizację „wirtualnego” przyrządu poprzez wybór z zestawu szablonów, stworzonych we współpracy z wiodącymi producentami przyrządów.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej
Please select the checkbox

Informacja

Materiał na stronie przeznaczony tylko dla osób profesjonalnej opieki medycznej