CT Calcium Scoring

Trójwymiarowa segmentacja zwapnień uruchamiana jednym kliknięciem myszy

Szybka ocena ilościowa zwapnienia naczyń wieńcowych z uwzględnieniem masy zwapnienia, oceny w skali Agatstona i badania MESA. Umożliwia przekazywanie generowanych automatycznie opisów z możliwością dostosowania w formie elektronicznej lub papierowej.
ct calcium scoring clinical image

CT Comprehensive Cardiac Analysis

Umożliwia wyodrębnienie i uwidocznienie całego drzewa naczyń wieńcowych

Aplikację tę opracowano na podstawie zaawansowanej, automatycznej, opartej na modelu techniki segmentacji całego serca 3D, jak również segmentacji tętnic wieńcowych bez udziału użytkownika. Pozwala to na automatyczne wyodrębnienie i uwidocznienie całego drzewa naczyń wieńcowych.
ct comprehensive cardiac analysis clinical image

Multi-modality Advanced Vessel Analysis

Wszechstronna analiza naczyń na potrzeby planowania zabiegów

Ta aplikacja jest przeznaczona do analizy i oceny ilościowej zmian chorobowych naczyń na podstawie angiografii CT i skanów MR. Zawiera różne tryby kontroli, pozwalając na oznaczanie różnych zmian naczyń, i ułatwia nawigowanie wśród wielu wyników końcowych.
multi modality advanced vessel analysis clinical image