CT Brain Perfusion*

Identyfikacja regionów hipoperfuzji w ostrym udarze mózgu

Służy do obliczania i wizualizacji kilku ilościowych, kolorowych map oraz zapewnia sumaryczne mapy ograniczonego przepływu krwi będące źródłem cennych informacji klinicznych w planowaniu leczenia pacjentów z ostrym udarem mózgu.
*Aplikacja Brain Perfusion oczekuje na atest 510(k) i jest niedostępna w sprzedaży w USA.
ct brain perfusion clinical image

MR Longitudinal Brain Imaging (LoBI)

Dostęp do zoptymalizowanego widoku najbardziej złożonego narządu ludzkiego ciała

Aplikacja MR Longitudinal Brain Imaging ułatwia ocenę chorób neurologicznych zobrazowanych na serii skanów mózgu wykonanych na potrzeby monitorowania stanu i postępu choroby.
mr longitudinal brain imaging clinical image

MR T2* (Neuro) Perfusion

Analiza żywotności tkanki mózgowej pod kątem perfuzji

Służy do oceny perfuzji mózgowej w diagnostyce udaru oraz obserwacji rozwoju innych chorób. Udostępnia także funkcje wizualizacji i analizy ilościowej rozbieżności w zakresie dyfuzji i perfuzji u pacjentów z ostrym udarem mózgu.
mr t2 neuro perfusion clinical image