Mirada NM Viewer*

Sprawniejsze opisywanie obrazów NM za pomocą wiodącej przeglądarki

Opracowana z myślą o przezwyciężeniu trudności związanych z interpretacją obrazów PET\CT, SPECT, SPECT\CT oraz obrazów płaszczyzn, a także poprawie szybkości pracy.
*Aplikacja innej firmy, znak towarowy firmy Mirada Medical.
mirada nm viewer clinical image

MR Liver Health

Uproszczony przebieg badania dzięki automatycznemu obliczaniu objętości całej wątroby

MR Liver Health dostarcza na podstawie obrazów MR pozyskanych metodą mDIXON globalnych informacji o wątrobie, w tym dotyczących objętości, frakcji tłuszczowej oraz parametrów T2* i R2* — dla całego narządu lub wybranych obszarów zainteresowania — w sposób automatyczny i nieinwazyjny.
mr liver health clinical image

3D Modeling*

Uproszczony proces tworzenia modeli, zoptymalizowany pod kątem wydruku na drukarkach 3D

System IntelliSpace Portal obejmuje dedykowaną aplikację 3D Modeling przeznaczoną do tworzenia i eksportowania modeli 3D. Zintegrowane środowisko segmentacji udostępnia w jednym miejscu wszystkie narzędzia segmentacji, co znacznie usprawnia przebieg badania.
*W Stanach Zjednoczonych modele 3D nie zostały dopuszczone do stosowania w diagnostyce.
3d modeling clinical image