szpital uniwersytecki

Szpital uniwersytecki w Polsce
(49 000 pacjentów rocznie)


Usprawnienie procesu kodowania procedur, optymalizacja zarządzania kosztami…
szpital uniwersytecki

Szpital uniwersytecki w Polsce
(49 000 pacjentów rocznie)


Usprawnienie procesu kodowania procedur, optymalizacja zarządzania kosztami…
szpital miejski usa

Szpital miejski na południowym wschodzie USA (237 łóżek)


Przeprojektowanie i uproszczenie dokumentacji oraz procesu przyjęć, bardziej efektywna struktura zespołu i podział obowiązków…
szpital floryda

Szpital w północnej Florydzie (198 łóżek)


Optymalizacja systemu zmianowego i liczby personelu, wdrożenie nowych procedur usprawniających triage…
centrum medyczne northeast

Centrum medyczne non profit w regionie Northeast (209 łóżek)


Poprawa procesu oceny pacjentów przyjmowanych na oddział, optymalizacja procesu przepływu chorych…