kontrola nad wydatkami szpitala

Pełna kontrola nad wydatkami i przychodami

 

 • Zwiększysz możliwości uzyskania wyższych dochodów
 • Unikniesz strat finansowych dzięki prawidłowo zakodowanym i udokumentowanym procedurom
 • Będziesz mógł podejmować decyzje finansowe na podstawie danych, które mają znaczenie dla Twojego sukcesu
organizacja miejsca pracy

Efektywna organizacja miejsca pracy

 

 • Zwiększysz przestrzeń dzięki dopasowaniu wnętrza SOR do potrzeb diagnostycznych
 • Usprawnisz pracę na oddziale dzięki poprawie ergonomii stanowisk opieki medycznej
 • Efektywnie zaplanujesz układ przestrzenny nowych pomieszczeń
sprzęt medyczny

Dopasowany do potrzeb i wymogów sprzęt medyczny

 

 • Zoptymalizujesz inwestycje dzięki strategicznym planom inwestycyjnym
 • Usprawnisz przepływ danych między urządzeniami i systemami medycznymi na oddziale
 • Oszczędzisz czas dzięki automatyzacji procesów dokumentacji medycznej
system obiegu dokumentów

Uporządkowany system pracy

 

 • Skrócisz czas pobytu pacjenta dzięki sprawnemu działaniu triage i opracowanej ścieżce opieki
 • Przygotujesz oddział na różną dynamikę przyjęć pacjentów
 • Poprawisz efektywność pracy dzięki dostępowi do protokołów postępowania
 • Usprawnisz wymianę informacji z innymi oddziałami
zmotywowany zespół

Zmotywowany i skuteczny zespół

 

 • Zabezpieczysz oddział na wypadek nieobecności dowolnego specjalisty
 • Uregulujesz poziom obciążenia poszczególnych członków zespołu
 • Usprawnisz współpracę w zespole
 • Zdobędziesz narzędzia ewaluacji i sposoby motywacji pracowników
przyjazna infrastruktura informatyczna

Infrastruktura informatyczna wspierająca pracę szpitala

 

 • Poprawisz proces diagnozowania dzięki szybkiemu dostępowi do wszystkich danych klinicznych
 • Uzyskasz dostęp do bieżących informacji zawartych w systemach szpitalnych
 • Podniesiesz efektywność działania dzięki zintegrowanym sieciom teleinformatycznym