IQon Spectral CT

Pewność dzięki
obrazowaniu warstwowemu

  Jako pierwszy na świecie tomograf komputerowy z detektorem spektralnym, aparat IQon Spectral CT firmy Philips dostarcza wielowarstwowych danych retrospektywnych podczas pojedynczego skanowania z zastosowaniem niskiej dawki promieniowania. Umożliwia to podniesienie jakości leczenia pacjentów, przynosząc szpitalom niekwestionowane korzyści.

  Poznaj możliwości tomografu IQon Spectral CT:

  *

  Oczekiwania

  * To pole jest wymagane
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
  We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
  *
  *

  Final CEE consent

  Pierwsze badanie jest właściwym badaniem.

   

  Obrazy konwencjonalnej tomografii komputerowej często dostarczają niejednoznaczne lub niedokładne dane, wymagające dodatkowych badań. Aby zapewnić pacjentom większy komfort* oraz poprawę wyników leczenia i jednocześnie osiągnąć cele finansowe organizacji, niezbędna jest możliwość postawienia trafnego rozpoznania podczas pierwszego badania.

  Funkcja Spectral Magic Glass

  Funkcja Spectral Magic Glass umożliwia jednoczesne wyświetlanie nawet pięciu różnych wyników analizy spektralnej.

  Pacjent, u którego wcześniej zdiagnozowano raka wątrobowokomórkowego i marskość wątroby, przeszedł ablację w ramach leczenia zmian wątrobowych. Skuteczność ablacji po leczeniu była wątpliwa. Poniższe obrazy uzyskano za pomocą tomografu IQon Spectral CT firmy Philips. Konwencjonalny obraz TK przedstawia potencjalnie podejrzany obszar wątroby. Jednakże w celu lepszego uwidocznienia potencjalnej zmiany niezbędne było uzyskanie lepszego obrazu. Standardowo taki pacjent wymagałby dodatkowego badania, np. MR lub USG.
  Conventional CT MonoE 45 keV
  MonoE 45 keV Z Effective

  Spektralny obraz monoenergetyczny (MonoE)

  Ten obraz MonoE 45 keV uwidacznia podejrzaną zmianę. Nie jest wymagane dodatkowe badanie potwierdzające.

  Wyniki analizy spektralnej uzyskane metodą efektywnej liczby atomowej

  W obrazach spektralnych uzyskanych metodą efektywnej liczby atomowej możemy uwidocznić wychwyt jodu, dodając kolejną warstwę informacji. Ciągły dostęp do danych spektralnych w tomografie IQon Spectral CT umożliwia ich wykorzystanie zawsze, gdy potrzebna jest pogłębiona analiza.

  Mamy odpowiedź w najtrudniejszych przypadkach

   

  Aparat IQon Spectral CT firmy Philips pozwala uzyskać dane spektralne i korzyści z nimi związane u każdego pacjenta, umożliwiając zdiagnozowanie nawet najtrudniejszych  przypadków. Możliwość osiągnięcia pewności diagnostycznej nawet w najbardziej problematycznej sytuacji poprawia komfort pacjenta* i jakość opieki klinicznej.

  Dr Suhny Abbara

  Kierownik oddziału obrazowania serca i klatki piersiowej w UT Southwestern Medical Center podkreśla wyjątkowe możliwości tomografu IQon Spectral CT.

  U pacjenta przyjętego do oddziału ratunkowego z powodu skrócenia oddechu wykonano badanie skanerem IQon Spectral CT. 
  Conventional CT Iodine Overlay Image
  Conventional CT Z Effective
  Konwencjonalne obrazy TK wykazały niewielki zator płucny w dolnej części prawego płuca. 
  W celu uzyskania potwierdzenia lekarz mógł przejrzeć wyniki analizy spektralnej, takie jak obrazy z nakładką jodową oraz obrazy uzyskane metodą efektywnej liczby atomowej, które są zawsze dostępne podczas skanowania tomografem IQon.

  Postęp jest ogromny
  nakład pracy taki sam

   

  Aparat IQon Spectral CT i pakiet aplikacji do analizy obrazów spektralnych można łatwo i w pełni zintegrować z dotychczasowym środowiskiem pracy.

  Funkcja Magic Glass w aplikacji PACS

  Funkcja Magic Glass w aplikacji PACS oferuje prosty interfejs, który można w prosty sposób zintegrować z dotychczasowym środowiskiem pracy.

  infographic
  Teraz każdy technik może uzyskiwać dane spektralne przy każdym skanowaniu. Dzięki nim lekarze i zespoły opieki w całej organizacji mogą ustalić najlepszy tok opieki nad pacjentem.

  Pakiet aplikacji do diagnostyki obrazów spektralnych

  Pakiet zaawansowanych aplikacji klinicznych do tomografu spektralnego IQon Spectral CT firmy Philips obejmuje zaawansowane
  narzędzia spektralne i aplikacje kliniczne, w tym funkcję Spectral Magic Glass i funkcję Spectral Magic Glass w aplikacji PACS.

  iqon-spectral

  Funkcja Spectral Magic Glass

  Oprócz konwencjonalnych obrazów TK funkcja Spectral Magic Glass firmy Philips umożliwia równoczesne wyświetlanie na żądanie i szybkie porównanie nawet pięciu różnych wyników spektralnych obszaru zainteresowania, w tym map monoenergetycznych, gęstości jodu, wirtualnych bez kontrastu, jodu bez wody, a także map uzyskanych metodą efektywnej liczby atomowej.

  spectral

  Funkcja Spectral Magic Glass w aplikacji PACS

  Funkcję Spectral Magic Glass w aplikacji PACS można uruchamiać bezpośrednio z poziomu użytkownika systemu PACS. Funkcja Spectral Magic Glass w aplikacji PACS jest dostępna tylko z tomografem IQon Spectral CT i zawiera prosty w obsłudze interfejs, który można w prosty sposób zintegrować z dotychczasowym środowiskiem pracy.

  Rozwiązania z wykorzystaniem niskiej dawki poprawiające jakość

  Wraz z tomografem IQon Spectral CT firmy Philips dostępna jest pełna gama narzędzi do zarządzania dawką — takich jak modelowa rekonstrukcja iteracyjna (IMR)

  i modulacja dawki 3D — umożliwiających uzyskanie wszystkich korzyści wynikających z danych spektralnych przy takich samych poziomach dawki,

  jak w przypadku konwencjonalnych skanów TK.

  Jak to działa

  Aparat IQon Spectral CT uzupełnia tradycyjne obrazy TK o dane spektralne za sprawą nowego, dwuwarstwowego detektora spektralnego. Dzięki zastosowaniu scyntylatora itrowego detektor NanoPanel Prism jednocześnie identyfikuje fotony o wysokiej i niskiej energii, umożliwiając nie tylko wizualizację struktur anatomicznych, lecz także określenie składu kluczowych struktur za pomocą koloru.
  video
  Wyniki analizy spektralnej dostępne w dowolnym momencie i w każdym miejscu. Pojedynczy obiekt DICOM zawiera wystarczającą ilość informacji do analizy retrospektywnej.
  video
  Aparat IQon Spectral CT zapewnia wysoką moc światła i ogranicza szumy na obrazie przy niskim poziomie energii. Sprawdź, w jaki sposób postęp w materiałoznawstwie i nanotechnologii zwiększa możliwości detektora spektralnego.

  Kontakt

   

  Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji
  o tomografie IQon Spectral CT.

  video
  *

  Oczekiwania

  * To pole jest wymagane
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  *
  Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
  We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
  *
  *

  Final CEE consent
  *Amerykańskie centra CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) wymagają, aby szpitale amerykańskie leczące pacjentów Medicare uczestniczyły w krajowym badaniu ankietowym Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems (HCAHPS), które stanowi znormalizowane narzędzie do gromadzenia informacji o doświadczeniach pacjentów związanych z opieką szpitalną. Wyniki ogłaszane publicznie są dostępne na stronie medicare.gov/hospitalcompare.