Zdalne monitorowanie pacjentów

Zdalne monitorowanie pacjentów

Leczenie odpowiedniego pacjenta we właściwym czasie i miejscu

Nasz program zdalnego monitorowania pacjentów zapewnia zespołom opieki narzędzia potrzebne do zdalnego śledzenia stanu zdrowia pacjentów w domu, umożliwia współpracę z lekarzami pacjentów i pomaga wykryć problemy, zanim konieczna będzie ponowna hospitalizacja.
 

Świadczeniodawcy przypisują pacjentów do określonych protokołów opieki i sposobów interwencji, które są dostosowane do stanu lub poziomu ciężkości choroby. Takie rozwiązanie może obejmować pomiary parametrów życiowych, wypełnianie ankiet, oglądanie filmów edukacyjnych i udział w wideowizytach w wirtualnym gabinecie zespołu opieki.

Program zdalnego monitorowania pacjenta

Pracownicy Dartmouth Centers for Health and Aging korzystający z programu zdalnego monitorowania pacjentów, pomagającego osobom z niestabilnością psychiczną lepiej radzić sobie ze swoją chorobą i zdobywać o niej odpowiednie informacje, byli w stanie:

 

  •  Osiągnąć przestrzeganie zasad przez 70% uczestników programu, z których wielu zgłaszało poprawę zdolności do samodzielnego radzenia sobie z objawami psychiatrycznymi1
  • Skutecznie opracowywać, personalizować i wdrażać treści kliniczne w ramach biblioteki zagadnień psychiatrycznych
  • Dopasować program do populacji docelowej i zapewnić skoordynowaną opiekę

Wirtualna opieka zmienia systemy ochrony zdrowia


W sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego znacznie wzrosła potrzeba zdalnego monitorowania pacjentów jako rozwiązania pomagającego systemom opieki zdrowotnej bezpiecznie i skutecznie zapewnić wymaganą opiekę. W następstwie tego ewoluowały i nadal zmieniają się zasady udzielania świadczeń, dostępu do nich i refundacji. Firma Philips oferuje swoją pomoc w dokonaniu najlepszych wyborów w ramach danego systemu ochrony zdrowia. Naszym celem jest jednoczesny wzrost zadowolenia i jakości dla  pacjentów oraz optymalizacja czasu i wyników finansowych dla szpitali

RPM broszura
Ikona poczty

Na jakim etapie transformacji opieki zdrowotnej jesteś?

Każdego dnia pomagamy świadczeniodawcom wprowadzać zmiany w sposobie opieki, wspierać ich w osiąganiu lepszych wyników leczenia pacjentów i poprawiać wykorzystanie danych.

Główne zalety

Ikona zaznaczenia

Pomoc w obniżeniu kosztów i poprawa jakości opieki nad chronicznie chorymi pacjentami.

Ikona zaznaczenia 2

Dostosowanie planu leczenia wielowymiarowego, spersonalizowanego pod kątem poprawy samoopieki pacjentów ze
skomplikowanymi schorzeniami przewlekłymi i chorobami współistniejącymi.

Ikona zaznaczenia 3

Pomoc pacjentom w odzyskaniu stabilnego stanu zdrowia poprzez codzienne monitorowanie w celu potencjalnego zmniejszenia liczby koniecznych ponownych hospitalizacji.

Ikona zaznaczenia 4

Lepszy dostęp do opieki i pomoc w poprawie zadowolenia pacjentów.

Lepsze wyniki leczenia pacjentów przy niższych kosztach

 

Programy kliniczne oparte na telemedycynie przyczyniają się do zmniejszenia liczby przyjęć do szpitala i ponownych hospitalizacji, skrócenia czasu pobytu w szpitalu, zmniejszenia liczby wizyt na oddziale ratunkowym, zmniejszenia śmiertelności i obniżenia kosztów, a także pomagają zapobiegać chorobom i/lub ograniczać ich nasilenie, przyczyniając się tym samym do poprawy wyników leczenia2, 3, 4.

Skalowane programy na miarę potrzeb

 

Skorzystaj z zarządzania populacjami pacjentów z zastosowaniem popartych dowodami naukowymi protokołów klinicznych i z pomocą zespołów telemedycyny. Obsługujemy wiele kanałów realizacji świadczeń dla pacjentów w różnym stanie klinicznym — od wyposażenia pacjenta w tablet i podłączone urządzenia do wspierania samoopieki po narzędzia internetowe umożliwiające pacjentom zgłaszanie zdarzeń i przesyłanie informacji.

Szeregowanie pacjentów i interwencji

 

Przesyłane przez pacjentów informacje z dołączonymi pomiarami są automatycznie przekazywane do zespołu opieki za pośrednictwem połączonych urządzeń. W oparciu o obiektywne dane i subiektywne odpowiedzi platforma kliniczna pomaga w ustalaniu priorytetów dla określonych populacji oraz umożliwia świadczeniodawcom identyfikację i proaktywne zapewnienie opieki pacjentom z grupy najwyższego ryzyka.

Spersonalizowane podejście do zaangażowanych pacjentów

 

Zadbaj o aktywny udział pacjentów w zarządzaniu swoim zdrowiem. Połączone urządzenia i aplikacje umożliwiają pacjentom śledzenie wagi, parametrów życiowych i ogólnego stanu zdrowia oraz przesyłanie odpowiednich informacji.

eCare coordinator

eCareCoordinator

Pulpit personelu medycznego

 

  • Imponująca, intuicyjna komunikacja między zespołami opieki zdrowotnej w organizacji
  • Dokładna ocena stanu pacjenta ze szczegółowym zapisem aktywności
  • Monitorowanie poziomu zaangażowania pacjentów w samoopiekę i tworzenie planów opieki dostosowanych do ich potrzeb

eCare companion

eCareCompanion

Aplikacja dla pacjenta

 

  • Intuicyjny, przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika
  • Śledzenie trendów parametrów życiowych w czasie w celu uzyskania wzorców medycznych
  • Dwukierunkowe wideo przeznaczone do rozwijania umiejętności samodzielnego zarządzania przez pacjenta swoim zdrowiem

Zauważyliśmy, że ludzie często czują się bardziej komfortowo, ujawniając informacje tabletowi niż człowiekowi. Dzięki temu otrzymujemy bardziej otwarte i szczere odpowiedzi, co ułatwia wcześniejszej podejmowanie interwencji opartej na uzyskanych danych.

Dr Sarah Pratt, główny badacz

Dartmouth Centers for Health and Aging

Informacje przeznaczone są wyłącznie dla profesjonalnych podmiotów prowadzących działalność w obszarze ochrony zdrowia.

 

Szczegółowe dane techniczne urządzeń medycznych, technologii, rozwiązań i usług firmy Philips znajdują się w specyfikacji technicznej. Philips zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji w każdym czasie.

 

Niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

1
Wybierz interesujący Cię obszar
2
Szczegóły kontaktu

Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.

1
2
Szczegóły kontaktu

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.