Układ moczowy
Płuco
Jama brzuszna
Położnictwo
Pęcherzyk żółciowy C5-2

Badanie układu moczowego

C5-2

 

Ustawienia zoptymalizowano tak, aby zapewnić głęboką penetrację fal oraz niezwykłą rozdzielczość obrazu układu moczowego. Przedmiotowe ustawienia są idealnie dostosowane do identyfikowania patologicznych przerostów na ścianach pęcherzyka żółciowego, jak również kamieni żółciowych.

 

Pęcherzyk żółciowy C5-2
Układ moczowy
Płuco
Jama brzuszna
Położnictwo
Badanie płuc C5-2

Badanie płuc

C5-2

 

Ustawienia w trybie Lung (płuco) zostały zoptymalizowane w taki sposób, aby podkreślić artefakty związane z obrazowaniem płuc oraz umożliwić łatwą wizualizację płuca przesuwającego się w jamie opłucnowej. Podczas pracy w tym trybie zaawansowane techniki obrazowania (tj. obrazowanie harmoniczne, SonoCT, XRes) zostają wyłączone, aby wzmocnić wizualizację znaków takich, jak „linie A” i „Linie B”.

 

Badanie płuc C5-2
Układ moczowy
Płuco
Jama brzuszna
Położnictwo
Badanie jamy brzusznej C5-2

Badanie jamy brzusznej

C5-2

 

Ustawienia w trybie Abdomen (jama brzuszna) zostały odpowiednio zoptymalizowane w celu zapewnienia głębokiej penetracji fal i zróżnicowanego obrazowania jamy brzusznej. Optymalizacja Dopplera w trybie Abdomen ma na celu zobrazowanie szybkich przepływów w obrębie tętnic brzusznych, jak również wolniejszych przepływów w narządach, jak np. w nerkach.

 

Badanie jamy brzusznej C5-2
Układ moczowy
Płuco
Jama brzuszna
Położnictwo
Badanie położnicze/ginekologiczne C5-2

Badanie położnicze

C5-2

 

Optymalizacja ustawień w trybie OB/GYN (położnictwo) wykorzystuje obrazowanie harmoniczne tkanek dla delineacji obszarów wypełnionych płynem i szczegółowej wizualizacji tkanek w zastosowaniach położniczych.

 

Badanie położnicze/ginekologiczne C5-2