Położnictwo
Płuco
Jama brzuszna
FAST
ECHO
Badanie położnicze/ginekologiczne S4-1

Badanie położnicze

S4-1

 

Optymalizacja ustawień w trybie OB/GYN (położnictwo) wykorzystuje obrazowanie harmoniczne tkanek dla delineacji obszarów wypełnionych płynem i szczegółowej wizualizacji tkanek w zastosowaniach położniczych.

 

Badanie położnicze/ginekologiczne S4-1
Położnictwo
Płuco
Jama brzuszna
FAST
ECHO
Badanie płuc S4-1

Badanie płuc

S4-1

 

Ustawienia w trybie Lung (płuco) zostały zoptymalizowane w taki sposób, aby podkreślić artefakty związane z obrazowaniem płuc oraz umożliwić łatwą wizualizację płuca przesuwającego się w jamie opłucnowej. Podczas pracy w tym trybie zaawansowane techniki obrazowania (tj. obrazowanie harmoniczne, SonoCT, XRes) zostają wyłączone, aby wzmocnić wizualizację znaków takich, jak „linie A” i „Linie B”.

 

Badanie płuc S4-1
Położnictwo
Płuco
Jama brzuszna
FAST
ECHO
Badanie jamy brzusznej S4-1

Badanie jamy brzusznej

S4-1

 

Ustawienia w trybie Abdomen (jama brzuszna) zostały odpowiednio zoptymalizowane w celu zapewnienia głębokiej penetracji fal i zróżnicowanego obrazowania jamy brzusznej. Optymalizacja Dopplera w trybie Abdomen ma na celu zobrazowanie szybkich przepływów w obrębie tętnic brzusznych, jak również wolniejszych przepływów w narządach, jak np. w nerkach.

 

Badanie jamy brzusznej S4-1
Położnictwo
Płuco
Jama brzuszna
FAST
ECHO
Badanie FAST S4-1

Badanie FAST

S4-1

 

Ustawienia w trybie FAST zostały zoptymalizowane specjalnie na potrzeby badania ultrasonograficznego wykonywanego po urazie narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej (Focused Assessment with Sonography for Trauma). Ustawienia zapewniają głęboką penetrację fal oraz wzmacniają wizualizację wolnego płynu w jamie brzusznej, aby możliwe było uzyskanie szybkich i pewnych wyników.

 

Badanie FAST S4-1
Położnictwo/ginekologia
Płuco
Jama brzuszna
FAST
ECHO
Badanie echokardiograficzne S4-1

Badanie ECHO

S4-1

 

Ustawienia w trybie ECHO (echokardiografia) zostały dostosowane tak, aby umożliwić uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów serca dzięki głębokiej penetracji fal u technicznie trudnych pacjentów. Funkcja Obrazowania harmonicznego tkanek zapewnia krystalicznie czysty obraz komór serca wypełnionych krwią, a także jego struktur tkankowych. Doppler (FastFlow) został zoptymalizowany pod kątem wysokiej prędkości przepływów w celu szybkiego obrazowania pracy serca.

 

Badanie echokardiograficzne S4-1