Badanie USG płuc jest wykonywane przeze mnie rutynowo, zarówno w czasie pracy na Oddziale, jak i w opiece ambulatoryjnej. Wykonanie USG płuc umożliwia szybkie różnicowanie najczęstszych chorób płuc i jest doskonałym uzupełnieniem tradycyjnego badania fizykalnego, pozwala na uniknięcie pomyłek diagnostycznych, zwłaszcza w wątpliwych przypadkach.

Badanie USG płuc jest jednym z najprostszych do nauczenia się, a w chwili obecnej umiejętność samodzielnego wykonania badania ultrasonograficznego płuc znajduje się w programie specjalizacji z chorób płuc dzieci.

Aparat Philips Lumify znakomicie sprawdza się jako uniwersalny, przenośny ultrasonograf. Dzięki prostej, intuicyjnej obsłudze, obecnemu presetowi płucnemu i dobrej jakości obrazowania jest przydatny zarówno w codziennym badaniu pacjentów przyłóżkowo i ambulatoryjnie."

Mariusz Woźniak

Młodszy asystent, Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce-Zdroju

To, co zaskoczyło mnie po 35 latach wykonywania USG, to znakomita jakość Lumify: wyjątkowa ostrość obrazów z głowicy konweksowej i liniowej, czuły doppler do oceny jakościowej unaczynienia i prosta obsługa systemu.

System Lumify można stosować diagnostycznie w każdym miejscu, w którym znajduje się osoba potrzebujaca wykonania USG w trybie nagłym – SOR, OIOM, blok operacyjny, medycyna ratunkowa, pole walki, środki transportu sanitarnego, w ośrodkach opieki społecznej, w domu, słowem wszędzie – jak klasyczny stetoskop."

Prof. dr hab. n. med. Wiesław Jakubowski

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

Urządzenie, które użytkowałem do badań u chorych z problemami narządu ruchu spełniło w pełni moje oczekiwania i dzięki temu bez przeszkód mogłem rozpoznawać różne patologie w zakresie stawów, mięśni i ścięgien.

Niewielkie rozmiary tego urządzenia, łatwa obsługa i doskonała jakość obrazu stanowią wystarczające przesłanki do szerokiego jej stosowania w praktyce ortopedycznej."

Prof. dr hab. n. med. Marek Synder

Specjalista ortopeda i traumatolog, Kierownik Kliniki Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Łodzi