1. Czy system zostanie rozszerzony o inne formy obrazowania, jak np. Doppler pulsacyjny (PW)?

 

Zespół Lumify podejmuje działania mające na celu ciągłe doskonalenie aparatu Lumify, z uwzględnieniem nowych głowic, funkcji oraz usług.

 

2. Jak system obrazowania Lumify wypada na tle innych systemów?

 

Aplikacja Lumify umożliwia obrazowanie na poziomie porównywalnym z większymi systemami, bez kompromisu dla głębokości penetracji fal ultradźwiękowych lub rozdzielczości obrazowania tkanek.

 

3. Ile wynosi czas pracy systemu Lumify?

 

Czas pracy zależy od posiadanego urządzenia, ale system powinien pozwalać na skanowanie od dwóch do czterech godzin. Aby zapoznać się z informacjami na temat szacunkowego czasu pracy dla kompatybilnych urządzeń, zapraszamy na stronę internetową https://www.philips.com/lumify-compatible-devices.

 

4. Ile pamięci potrzebuje system Lumify?

 

Aplikacja Lumify wymaga 50 MB wolnej przestrzeni dyskowej; dodatkowa przestrzeń potrzebna jest na przechowywanie danych pacjenta.

 

5. Jak wytrzymała jest głowica Lumify?

 

Głowice wchodzące w skład rodziny Lumify zostały zaprojektowane i przetestowane, aby zaspokoić wymagania niezwykłej niezawodności dotyczące przenośnych ultrasonografów i zapewnić, że używane głowice poradzą sobie z trudnościami, z jakimi można się zetknąć w tym środowisku.

 

 

6. Jakie formy kształcenia lub szkoleń przewiduje zakup systemu Lumify?

 

Kupując Lumify otrzymasz voucher na wybrany kurs Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Konferencje i Szkolenia.

 

Firma Philips zapewnia równiez wybór bezpłatnych materiałów edukacyjnych, a także obszerniejsze szkolenia i kursu prowadzone za opłatą. Prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na poniższych stronach, gdzie można znaleźć pełną ofertę edukacyjną. 

www.philips.pl/CCEMeducation

www.philips.pl/RAPMeducation

https://www.usa.philips.com/healthcare/education-resources/education-training

 

7. Jak przedstawia się pojemność pamięci na obrazy systemu Lumify?

 

Typowe badanie ultrasonograficzne z kilkoma nieruchomymi obrazami wymaga jedynie 10 MB wolnej pamięci. Badania z kilkoma 3-sekundowymi pętlami zajmują około 50 MB. Można przechowywać setki badań na dowolnym urządzeniu kompatybilnym z systemem Lumify (www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices). Rzeczywista pojemność zapisu jest uzależniona od szeregu czynników, na przykład ilości danych przechowywanych na urządzeniu.

 

8. Czy system Lumify może być obsługiwany przez urządzenia z oprogramowaniem Windows, jak np. tablet Surface?

 

W chwili obecnej system Lumify może być obsługiwany wyłącznie przez urządzenia z systemem Android. Nieustannie badamy możliwości zapewnienia naszych usług użytkownikom wszystkich platform operacyjnych.

 

9. Czy formularz informacji o pacjencie w systemie Lumify zawiera numery przyjęcia?

 

Tak. Formularz informacji o pacjencie zawiera pole numeru przyjęcia. Ponadto numer ten uzyskać można za pośrednictwem funkcji listy roboczej.

 

10. Czy systemu Lumify można używać w obrazowaniu pediatrycznym?

 

Tak. System może być używany w obrazowaniu pediatrycznym.

 

11. Czy system Lumify pozwala na zmianę ustawień pola bliskiego lub dalekiego?

 

System Lumify dopuszcza zmianę ustawień, a funkcja AutoScan (skalowanie automatyczne) (stała optymalizacja ustawień iScan) jest zawsze włączona, aby możliwe było osiągnięcie wymaganej głębi obrazu.

 

12. Czy zapis pętli jest prospektywny, czy retrospektywny?

 

System Lumify zapisuje pętle (długości 3-10 sekund) w sposób prospektywny. System Lumify zaczyna zapis po dotknięciu przycisku Save Loop (Zapisz pętlę) i kontynuuje zapisywanie do momentu dotknięcia przycisku Stop lub upłynięcia czasu trwania danej pętli.

 

13. Czy system Lumify jest kompatybilny z telefonami marki Samsung (S4, S5, S6, S6 Edge)?

 

Firma Philips zaleca stosowanie urządzeń wyszczególnionych na liście kompatybilnych tabletów:https://www.philips.com/lumify-compatible-devices

 

14. Czy system Lumify oferuje technologię XRes?

 

Tak. XRes, najnowszej generacji technologia adaptacyjnego przetwarzania obrazu, pozwala poprawić rozdzielczość obrazu oraz ułatwia wizualizację struktur. Firma Philips optymalizuje technologię XRes dla każdego zastosowania klinicznego.

 

15. Czy system Lumify dysponuje technologią harmonicznego obrazowania tkanek (THI)?

 

Tak. System Lumify wykorzystuje technologię THI w zastosowaniu klinicznym. Na przykład w przypadku głowic C5-2 technologia THI jest wykorzystywana podczas obrazowania pęcherzyka żółciowego oraz obrazowania położniczego/ginekologicznego.

 

16. Czy system Lumify oferuje technologię SonoCT?

 

Tak. Technologia SonoCT, określana czasem mianem obrazowania w skrzyżowanych ultradźwiękach lub obrazowania wielowiązkowego, jest aktywna w głowicach L12-4 i C5-2 we wszystkich trybach, z wyjątkiem trybu Lung (płuca).

 

17. Czy system Lumify obsługuje serwer list roboczych (MWL) DICOM? W jaki sposób mogę skonfigurować serwer list roboczych?

 

Tak, można skonfigurować serwer DICOM MWL i używać go. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Lumify.

 

18. Czy mogę stworzyć tymczasowy numer identyfikacyjny, kiedy rozpoczynam badanie? Jeżeli tak, czy mogę go później zmienić w informacjach o pacjencie?

 

Tak. Należy dotknąć przycisk Scan (skanuj) widoczny na ekranie Scan/Create Patient (Skanuj / Utwórz profil pacjenta), aby rozpocząć skanowanie bez wprowadzania informacji o pacjencie. Dane te mogą zostać zmodyfikowane w dowolnej chwili przed zakończeniem badania.

 

19. Czy jest dostępny Color Mode (Moduł kolorowy)?

 

Tak. Są dostępne dwa moduły kolorowe. Fast Flow (skala „high color” [wysokiego koloru] dla przepływu tętniczego) i Slow Flow (skala „low color” [niskiego koloru] dla przepływu żylnego).

 

20. Czy mogę skanować lub oglądać obrazy w trybie pełnoekranowym?

 

Tak. Aby obejrzeć obraz w trybie pełnoekranowym, należy nacisnąć ikonę [[full-screen view icon]] (ikona trybu pełnoekranowego) w prawym dolnym rogu obrazu. Powrót do normalnego trybu następuje po naciśnięciu ikony [[return to normal view icon]] (ikona powrotu do normalnego trybu).

 

21. Jaki format kodów kreskowych obsługuje system Lumify?

 

Należy odnieść się do instrukcji obsługi systemu Lumify, aby poznać listę obsługiwanych formatów oraz zapoznać się z zasadami konfigurowania czytnika kodów kreskowych.

 

22. Z jakimi głowicami można używać trybu M-Mode

 

Tryb M-Mode jest obsługiwany przez głowice S4-1, C5-2 i L12-4

 

23. Czy systemu Lumify można używać poza szpitalem?

 

Lumify to przenośny system obrazowania ultrasonograficznego, przeznaczony do stosowania w środowiskach, w których opieka zdrowotna zapewniana jest przez pracowników służby zdrowia, tj. w domu, w szpitalu, w gabinecie klinicznym lub medycznym, a także podczas transportu (EMT).

 

24. Co nabywam w ramach operacji bezpośredniego zakupu systemu Lumify?

 

Bezpośredni zakup systemu Lumify obejmuje zakup głowic Lumify, aplikacji Lumify, aktualizacji oprogramowania oraz gwarancję producenta. Ponadto w ramach transakcji nabywca systemu otrzymuje także futerał do przenoszenia urządzenia oraz głowic.

 

25. Jak długo muszę czekać na otrzymanie głowicy Lumify?

 

Głowica(e) Lumify powinny zostać dostarczone w ciągu dwóch tygodni od złożenia zamówienia, jednak rzeczywisty czas dostawy zależy od dostępności produktu. Realizacja większych zamówień może potrwać dłużej. W razie jakichkolwiek pytań odnoszących się do złożonego zamówienia prosimy o kontakt z LumiLine pod numerem (+48) 22 571 00 20

 

26. Jaki rodzaj gwarancji obowiązuje w przypadku zakupu systemu Lumify?

 

System Lumify jest objęty 5-letnią gwarancją podstawową, która obejmuje dostęp do pomocy technicznej na portalu Lumify, dostęp do ekspertów firmy Philips zapewniających zdalną pomoc techniczną oraz ubezpieczenie głowic Lumify od wad ukrytych. 

 

27. Czy istnieje możliwość zresetowania opcji użytkowych obrazowania w zakresie wzmocnienia/głębi do domyślnych ustawień producenta? Jak „przycisk resetowania”?

 

Można w łatwy sposób zresetować opcje użytkowe obrazowania do optymalnych nastaw producenta, ponownie wybierając ustawienia fabryczne. Pozwoli to przywrócić głębię/wzmocnienie/ustawienia do optymalnego poziomu.

 

28. Z jakich metod płatności można skorzystać, dokonując bezpośredniego zakupu systemu Lumify?

 

Dokonując zakupu systemu Lumify można zapłacić przelewem bankowym bezreśrednio na konto Philips lub uzyskać dostęp do 5-letniej pożyczki lekarskiej