1. W jaki sposób mogę pobrać aplikację Lumify?

 

Aplikację Lumify można pobrać ze sklepu Google Play pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify.

 

2. W jaki sposób mogę zainstalować aplikację Lumify?

 

Aplikacja Lumify jest automatycznie instalowana po pobraniu jej na urządzenie typu smartfon lub tablet ze sklepu Google Play. W rzadkich przypadkach ustawienia zabezpieczeń Twojego urządzenia mogą zablokować instalację Lumify. W takiej sytuacji należy sprawdzić ustawienia zabezpieczeń.

 

3. Czy mogę używać aplikacji Lumify z głowicami innych producentów?

 

Nie. Aplikacja Lumify działa jedynie z głowicami Lumify. Jeśli podłączysz do swojego urządzenia głowicę innego producenta, aplikacja Lumify będzie działać jedynie w trybie demonstracyjnym.

 

4. W jaki sposób mogę uzyskać informacje na temat dostępnej aktualizacji dla aplikacji Lumify?


Istnieje możliwość skonfigurowania urządzenia tak, aby aktualizowało aplikację indywidualnie lub automatycznie. 

 

Jeśli tablet lub smartfon ma włączoną automatyczną aktualizację aplikacji, aplikacja Lumify zostanie zaktualizowana automatycznie. W przypadku gdy aktualizacja będzie wymagać zmiany uprawnień pojawi się stosowny komunikat.

 

Jeśli urządzenie skonfigurowano tak, aby aktualizować aplikacje indywidualnie, można pobrać najnowszą aktualizację ze sklepu Google Play. Abu uzyskać więcej informacji, należy wyszukać temat „Aktualizuj aplikacje” w sekcji pomocy sklepu Google Play

 

5. Czy mogę przenieść aplikację Lumify na inne urządzenie?

 

Tak. Należy pobrać aplikację Lumify ze sklepu Google Play i zainstalować ją na nowym urządzeniu, podłączyć głowicę Lumify, a następnie postępować zgodnie z prostymi krokami rejestracji. System Lumify nie jest w stanie przesyłać danych pacjentów między urządzeniami. Można zapisać dane pacjenta z wcześniej używanego urządzenia we współdzielonej sieci, w lokalnej bazie danych, na serwerze DICOM lub na zewnętrznym nośniku danych.

 

6. Czy mogę użyć dowolnego kabla USB w celu podłączenia głowicy do mojego urządzenia?

 

Nie. Głowica Lumify jest wysokiej jakości wyrobem medycznym i wymaga specjalnego kabla w celu zapewnienia najwyższej wydajności działania systemu Lumify. Gwarantujemy działanie systemu Lumify zgodnie z parametrami technicznymi jedynie przy użyciu z głowicą kabla zatwierdzonego przez firmę Philips.

 

7. Co się stanie, jeśli użyję urządzenia typu smartfon lub tablet, którego nie ma w wykazie urządzeń kompatybilnych?

 

Staramy się nieustannie aktualizować listę kompatybilnych urządzeń www.philips.com/lumify-compatible-devices. Wszystkie urządzenia na naszej liście zostały dokładnie przetestowane. Prosimy o wybór urządzenia z tej listy w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności

 

8. Jakie urządzenia typu smartfon lub tablet są kompatybilne z systemem Lumify?

 

Lista urządzeń typu smartfon lub tablet sprawdzonych i uznanych przez firmę Philips za w pełni kompatybilne z aplikacją Lumify i głowicą jest dostępna tutaj: www.philips.com/lumify-compatible-devices.

 

9. W jaki sposób mogę się upewnić, że dane, które przechowuję na urządzeniu kompatybilnym z Lumify, są bezpieczne?

 

System operacyjny Android i każdy producent urządzenia zapewnia metody zabezpieczenia danych znajdujących się na urządzeniu, takie jak szyfrowanie danych i użycie haseł dostępu. Zalecamy skonsultowanie się z lokalnym działem bezpieczeństwa IT w celu upewnienia się, że urządzenie zostało zaimplementowane zgodnie ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 

10. Czy produkt Lumify jest zgodny z wymogami ustawy HIPAA?

 

Aplikacja Lumify dopasowuje się do polityki prywatności i korzysta z protokołów komunikacyjnych ustanowionych przez daną instytucję. System operacyjny Android dostarcza mechanizmów ochronnych, takich jak ochrona za pomocą hasła i szyfrowanie. System operacyjny Android dostarcza mechanizmów zgodnych ze standardem branżowym w celu ochrony danych podczas transportu dzięki autoryzacji i szyfrowaniu na poziomie przedsiębiorstwa.

 

11. W jaki sposób mogę zarejestrować swój nowy system Lumify?

 

Do rejestracji systemu Lumify jest wymagany dostęp do Internetu. Najpierw należy podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej. Następnie należy podłączyć głowicę Lumify do urządzenia, a później postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku wyświetlanymi w aplikacji Lumify.

 

12. Czy mogę podłączyć głowicę Lumify do więcej niż jednego urządzenia?

 

Tak. Głowica Lumify można używać z dowolną liczbą urządzeń. Przy pierwszym podłączeniu głowicy do nowego urządzenia należy go zarejestrować. Po pierwszej rejestracji można używać głowicy bez konieczności wykonywania ponownej rejestracji.

 

13. Dlaczego nie mogę znaleźć aplikacji Lumify w sklepie Google Play?

 

Jeśli aplikacji Lumify nie można znaleźć w sklepie Google Play, należy upewnić się, że urządzenie i system operacyjny Android spełniają wymagania systemowe Lumify oraz że jest wyświetlana strona sklepu Google Play z kraju, w którym aplikacja Lumify jest dostępna.

 

14. W jaki sposób mogę skonfigurować połączenie z siecią?

 

Należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do urządzenia w celu uzyskania instrukcji konfiguracji urządzenia przy połączeniu z siecią bezprzewodową lub komórkową.

 

15. W jaki sposób mogę przenieść obrazy z urządzenia do zewnętrznego archiwum?

 

Można wyeksportować badania i obrazy do systemu DICOM PACS, współdzielonej sieci lub do lokalnej bazy danych. Istnieje również możliwość przesyłania obrazów w wiadomości e-mail. Obsługiwane aplikacje do wysyłania wiadomości e-mail obejmują Gmail, K-9 Mail, Yahoo, Outlook i Inbox. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu Lumify dostępnej pod adresem www.philips.com/lumify-manual.

 

16. W jaki sposób mogę usunąć z urządzenia informacje dotyczące pacjenta?

 

W celu usunięcia informacji dotyczących pacjenta z systemu Lumify, należy wybrać opcję "Settings" (Ustawienia), a następnie "Reset Database" (Resetuj bazę danych) w "Patient Database"(Bazie danych pacjenta). Aby wykasować wszystkie dane z urządzenia, należy je wyłączyć i włączyć ponownie. W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do urządzenia.

 

17. Czy mogę zaktualizować system operacyjny na moim urządzeniu?

 

Tak. Firma Philips aktywnie testuje kompatybilność z aplikacją Lumify po wydaniu nowych wersji systemów operacyjnych.

 

18. Jakich środków należy użyć do czyszczenia głowicy Lumify?

 

Należy zapoznać się z Instrukcją obsługi Lumify, w której znajduje się lista zatwierdzonych środków do czyszczenia i dezynfekcji.

 

19. W jaki sposób mogę wyczyścić i zdezynfekować urządzenie, na którym używam aplikacji Lumify?

 

Odpowiednie czyszczenie i dezynfekcja urządzenia zgodnie z instrukcjami jego producenta oraz polityką instytucji dotyczącą czyszczenia i dezynfekcji urządzeń medycznych leży w gestii użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do urządzenia i polityką instytucji dotyczącą czyszczenia i dezynfekcji urządzeń medycznych.

 

20. Jak dużo miejsca zajmuje aplikacja Lumify?

 

Aplikacja Lumify jest bardzo mała — zajmuje około 30 MB, czyli mniej niż kilka typowych plików MP3.

 

21. Czy mogę podłączyć system Lumify do zewnętrznego wyświetlacza?

 

Tak. Można podłączyć urządzenie z systemem Android do zewnętrznego wyświetlacza za pomocą urządzenia Chromecast. Aby uzyskać więcej informacji, należy wejść na stronę https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=en

 

22. Czy istnieje możliwość modyfikacji ustawień uśpienia i uruchomienia urządzenia na stałe podczas działania aplikacji Lumify?

 

Dla systemu Android jest dostępna aplikacja  „Stay Alive”, za pomocą której można zmodyfikować tylko te ustawienia. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en

 

23. Czy system Lumify obsługuje standard szyfrowania sieci korporacyjnych Wi-Fi WPA?

 

Kompatybilne urządzenia z systemem Android obsługują istniejące protokoły bezpieczeństwa Wi-Fi, łącznie z certyfikatami bezpieczeństwa. Lista kompatybilnych urządzeń jest dostępna pod adresem: www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices.

 

24. Czy mogę przesunąć strefę ogniskową, dotykając ekranu i przenosząc ten obszar?

 

Nie. Aplikacja Lumify automatycznie dostosowuje numer i pozycję stref ogniskowych na podstawie ustawienia aplikacji, pozycji pola koloru oraz głębi. 

 

25. Gdzie mogę znaleźć informacje dotyczące czyszczenia głowic?

 

Należy zapoznać się z częścią Konserwacja głowicy Instrukcji obsługi Lumify zawierającą omówienie metod konserwacji oraz listą zatwierdzonych środków do czyszczenia i dezynfekcji.

 

26. Czy system Lumify ma funkcję Autoscan?

 

Tak. Funkcja Autoscan, czasami nazywana Autogain lub Live iScan, dostosowuje kompensację każdej linii danego obrazu w czasie rzeczywistym oraz zapewnia utrzymanie ogólnej jasności obrazu. Funkcja Autoscan eliminuje konieczność dostosowania TCG (czasowej kompensacji wzmocnienia).

 

27. Czy mogę eksportować obrazy w formacie PC z Lumify?

 

Tak. Można przesłać badanie mailowo wraz z obrazami w formacie PC lub wyeksportować obrazy do lokalnego katalogu, z poziomu której można połączyć się za pomocą komputera. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu Lumify.

 

28. Czy mogę eksportować obrazy w formacie DICOM z systemu Lumify?

 

Tak. Można skonfigurować docelową ścieżkę pliku DICOM i wyeksportować do formatu DICOM PACS. Dział IT może podać informacje dotyczące sieci potrzebne do skonfigurowania docelowej ścieżki pliku DICOM. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu Lumify.

 

29. W jaki sposób mogę skonfigurować połączenie Lumify z siecią?

 

Informacje na temat konfiguracji urządzenia pod kątem bezprzewodowego połączenia z siecią można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu ultrasonograficznego Lumify www.philips.com/lumify-manual.

 

30. Dlaczego nie mogę wyeksportować badań do formatu DICOM PACS?

 

Można spróbować skorzystać z poniższych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów technicznych:
• Upewnić się, że urządzenie ma stałe połączenie z siecią bezprzewodową lub komórkową. Informacje na temat konfiguracji urządzenia do połączenia z siecią bezprzewodową lub komórkową można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
• Sprawdzić połączenie z DICOM PACS: wybrać ścieżkę docelową eksportowanego pliku i dotknąć przycisku Test. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu Lumify.
• Sprawdzić u administratora sieci, czy ustawienia ścieżki docelowej DICOM w systemie Lumify są prawidłowe. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu Lumify.

 

31. W jaki sposób można dokonać akwizycji obrazu w trybie M-Mode?

 

Aby dokonać akwizycji obrazu w trybie M-Mode, należy zamrozić obraz z wybranym typem zakreślania w trybie M, a następnie dotknąć opcji Save Image (Zapisz obraz). Obraz zostanie dodany do dokumentacji pacjenta, a użytkownik zobaczy go na ekranie.