1. Proces rejestracji systemu Lumify nie został zakończony pomyślnie, co robić?

 

Najpierw należy się upewnić, że używane urządzenie znajduje się na liście kompatybilnych urządzeń: www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices

 

Następnie należy się upewnić, że głowica jest podłączony do urządzenia we właściwy sposób, a samo urządzenie ma dostęp do sieci bezprzewodowej lub komórkowej przez cały czas trwania procesu rejestracji. W przypadku utraty połączenia z Internetem proces rejestracji może zostać przerwany. W takiej sytuacji należy odłączyć głowicę, nawiązać połączenie z Internetem, a następnie ponownie podłączyć głowicę.

 

2. Czy muszę mieć połączenie z siecią bezprzewodową, żeby przeprowadzić badanie USG?

 

Nie. Po rejestracji systemu Lumify sieć bezprzewodowa lub komórkowa nie jest potrzebna do pracy. Firma Phillips zaleca regularne łączenie się z siecią bezprzewodową lub komórkową w celu zmaksymalizowania korzyści płynących z korzystania z usług dotyczących systemu Lumify.

 

3. Dlaczego w dziennikach DICOM nie ma żadnej informacji?

 

Zanim Lumify rozpocznie rejestrację danych należy włączyć rejestrowanie danych DICOM. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi Lumify.

 

4. Gdzie znajdę oświadczenia o zgodności ze standardem DICOM?

 

Należy odwiedzić stronę https://www.usa.philips.com/healthcare/resources/support-documentation/dicom-ultrasound i kliknąć pozycję Lumify.

 

5. Gdzie znajdę numer seryjny mojej głowicy?

 

Z boku głowicy znajduje się 6-cyfrowy numer seryjny. Można też podłączyć głowicę do urządzenia i włączyć system Lumify. Następnie należy dotknąć opcji Informacje dotyczące produktu w menu bocznym, aby wyświetlić 6-cyfrowy numer seryjny.

 

6. Czy mogę usunąć serwer listy zadań z Lumify?

 

Tak. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsług systemu Lumify.

 

7. Co oznacza czerwony lub zielony znacznik obok opcji eksportu?

 

Czerwony znacznik oznacza, że system Lumify nie jest w stanie połączyć się z docelowym miejscem eksportu plików. Zielony znacznik oznacza poprawne połączenie ze ścieżką docelową eksportowanego pliku.

 

8. Jak mogę uzyskać pomoc techniczną?

 

Należy zapoznać się z dokumentacją użytkownika systemu Lumify w celu przejrzenia najczęściej zadawanych pytań i odnalezienia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli występuje konieczność uzyskania dalszej pomocy, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej. Aby skonktaktować się z konsultantem działu obsługi zadzwoń pod numer (+48) 22 571 00 20. Infolinia LumiLine jest czynna w godzinach 8-20 (cena połączenia wg. obowiązujących taryf Twojego operatora)

 

9. Co zrobić, gdy moje urządzenie nie rozpoznaje już głowic Lumify?

 

Można spróbować skorzystać z poniższych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów technicznych:

  • Należy się upewnić, że złącze USB głowicy zostało prawidłowo podłączone do urządzenia.
  • Należy ponownie uruchomić urządzenie i postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów technicznych znajdującymi się w rozdziale Konserwacja systemu w Instrukcji obsługi Lumify.
  • Jeśli występuje konieczność uzyskania dalszej pomocy, należy skontaktować się z konsultantem działu obsługi pod numerem (+48) 22 571 00 20. Infolinia LumiLine czynna w godzinach 8-20 (cena połączenia wg. obowiązujących taryf Twojego operatora)

 

10. Dlaczego wyświetla się wiadomość „Unsupported ​​transducer" (nieobsługiwana głowica), kiedy podłączam głowicę S4-1?

 

S4-1 wymaga aplikacji Lumify w wersji 1.6. Aby sprawdzić wersję aplikacji,
należy przejść do opcji Settings (Ustawienia) -> About(o aplikacji) dotyczące produktu.

W przypadku używania aplikacji w wersji 1.2 lub starszej należy wejść na stronę sklepu Google Play, aby zaktualizować ją do wersji 1.6.

W przypadku używania aplikacji w wersji 1.6, należy skontaktować się z przedstawicielami działu obsługi klienta Philips Lumify pod numerem (+48) 22 571 00 20. Infolinia LumiLine jest czynna w godzinach 8-20 (cena połączenia wg. obowiązujących taryf Twojego operatora)