Widok obszaru anatomicznego uzyskany z użyciem różnych wyników spektralnych.
Obraz MonoE
Na tym zdjęciu pokazano zsyntetyzowany obraz monoenergetyczny uzyskany przy wstępnie ustawionej wartości keV.
MonoE
Badanie wykonane metodą „Iodine no water”
Badanie wykonane metodą „Virtual non-Contrast”
Obraz efektywnej liczby atomowej
Badanie wykonane metodą „Iodine no H20”
Zapewnia lepszą wizualizację tkanek wzmocnionych kontrastem na bazie jodu. Wynik pozwala na dokładną ocenę ilościową jodu w mg/ml.
MonoE
Badanie wykonane metodą „Iodine no water”
Badanie wykonane metodą „Virtual non-Contrast”
Obraz efektywnej liczby atomowej
Badanie wykonane metodą „H20 no iodine”
Utworzony przez usunięcie jodu z obrazu. Wykonane w jednostkach Hounsfielda (HU) pomiary na wirtualnych obrazach badania bezkontrastowego są w przypadku większości struktur porównywalne ze skanami wykonanymi bez środka kontrastowego, pozwalając zastąpić skany niekontrastowe obrazami VNC.
MonoE
Badanie wykonane metodą „Iodine no water”
Badanie wykonane metodą „Virtual non-Contrast”
Obraz efektywnej liczby atomowej
Obraz efektywnej liczby atomowej
Tworzy w oparciu o liczbę atomową tkanki widocznej na obrazie kodowaną kolorem mapę, której można użyć do scharakteryzowania różnych tkanek, np. kamicy nerkowej.
MonoE
Badanie wykonane metodą „Iodine no water”
Badanie wykonane metodą „Virtual non-Contrast”
Obraz efektywnej liczby atomowej

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.