Kardiochirurgia

Kardiochirurgia

*

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

Chirurgia serca

Leczenie chorób serca z mniej inwazyjnymi metodami byłoby niemożliwe bez diagnostyki obrazowej realizowanej w czasie rzeczywistym. Przezskórne zamknięcie przystawki lewego przedsionka i wszczepienie zastawki aorty zastoinowej dla TAVI wymaga szczegółowego obrazowania anatomicznego w czasie rzeczywistym, aby dokładnie umiejscowić urządzenie. Multimodalnościowy charakter diagnostyki metodami obrazowymi, narzędzia interwencyjne i systemy obrazowania ułatwiają te procedury i podnoszą bezpieczeństo pacjenta i personelu.