Ortopedia

Ortopedia

*

Oczekiwania

* To pole jest wymagane
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Prosimy o doprecyzowanie czego oczekujesz w odpowiedzi
We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.
*
*

Final CEE consent

Chirurgia ortopedyczna

Uwidocznienie skomplikowanych struktur kostnych w celu precyzyjnego umieszczenia przyrządów i uzyskanie obrazów o odpowiedniej jakości jest niezwykle ważne. Nasze mobilne rozwiązania do obrazowania chirurgicznego zapewniają elastyczność i dostęp do różnorodnych otwartych i w znikomym stopniu inwazyjnych zabiegów ortopedycznych. Możliwość uzyskania wysokokontrastowych obrazów bez zniekształceń znacznie ułatwia przeprowadzanie trudnych operacji kręgosłupa i leczenia złamań.