Najlepszy wybór, gdy liczy się szybkość uzyskania obrazu wysokiej jakości