Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Philips Koninklijke N.V. z siedzibą w Eindhoven, Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, Holandia. Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz katalogu Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – opisana została – Polityka prywatności. Zasady Korzystania (https://www.philips.pl/a-w/zasady-korzystania.html)