PL
EN
Ochrona prywatności

Polityka prywatności firmy Philips

Informacje na temat ochrony prywatności
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2018

Philips Koninklijke N.V. z siedzibą w Eindhoven, Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, Netherlands, będąca Administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych („Philips”), chce, abyś wiedział, jak zbieramy, używamy i ujawniamy informacje. Niniejsza informacja o prywatności opisuje nasze praktyki w związku z informacjami, które gromadzimy za pośrednictwem stron internetowych obsługiwanych przez nas, na których możesz uzyskać dostęp do niniejszej Informacji na temat ochrony prywatności („Witryny internetowe”), za pośrednictwem udostępnionych przez nas aplikacji do użytku na komputerach i urządzeniach mobilnych lub za ich pośrednictwem („Aplikacje”), za pośrednictwem naszych stron w mediach społecznościowych i aplikacji znajdujących się pod adresem www.facebook.com/PhilipsPolska, https://www.facebook.com/Philips.AVENT.Polska, https://www.facebook.com/SaecoPolska (zbiorczo, nasze „Strony w mediach społecznościowych”), a także za pośrednictwem wiadomości e-mail w formacie HTML przesyłanych do użytkownika, które prowadzą do tego dokumentu (łącznie, w tym Witryny internetowe, Aplikacje i nasze Strony w mediach społecznościowych: „Działania”).

Jakie Dane Osobowe są gromadzone?      

Dane Osobowe” to dane, które identyfikują Cię, jako osobę lub odnoszą się do konkretnej osoby, w tym:

 

•         imię i nazwisko,

•         adres e-mail,

•         numer telefonu,

•         profil w serwisie społecznościowym,

•         płeć,

•         wiek,

•         informacje na temat zakupionych produktów i usług,

•         informacje na temat sposobu korzystania ze stron firmy Philips oraz czynności wykonywanych w ich obrębie,

•         Twoje zainteresowania,

•         inne informacje związane z Twoją aktywnością w sieci.

  

Ponadto, w zależności od ustawień wybranych w różnych serwisach społecznościowych oraz na stronach firmy Philips, firmie Philips mogą być udostępniane także określone dane dotyczące działań podejmowanych Internecie i w obrębie profilów w serwisach społecznościowych (np. zainteresowania, stan cywilny, płeć, nazwa użytkownika, zdjęcie, zamieszczone komentarze itp.).

 

Możemy również gromadzić dane osobowe przy użyciu plików cookie lub innych podobnych technik. Do tych danych należą między innymi:

 

•         Twój adres IP,

•         Twój identyfikator cookie,

•         używana przez Ciebie przeglądarka internetowa,

•         Twoja lokalizacja,

•         podstrony odwiedzane przez Ciebie na naszych stronach internetowych,

•         wyświetlone lub kliknięte reklamy.

 

Podczas interakcji z firmą Philips w imieniu klienta biznesowego, dostawcy lub partnera biznesowego możemy gromadzić:

 

•         Twoje imię i nazwisko,

•         Twój adres e-mail,

•         Twój numer telefonu,

•         Twoje zdjęcie,

•         Twój adres IP,

•         Twój adres służbowy,

•         nazwę i adres firmy, dla której pracujesz,

•         dane osobowe, które mogą wejść w zakres relacji biznesowych, np. Twoje zainteresowania, wiek.

 

Musimy zbierać Dane Osobowe, aby umożliwić Ci udział w Działaniach. Jeśli nie udostępnisz nam żądanych informacji, możesz nie mieć możliwości uczestniczyć w Działaniach.

W jaki sposób zbierane są Dane Osobowe?

My i nasi dostawcy usług zbieramy Dane Osobowe na różne sposoby, w tym:

 

Poprzez Działania: Zbieramy Dane Osobowe poprzez Działania, np. kiedy rejestrujesz się biorąc udział w Działaniach lub zamawiając newsletter;

 

Offline: zbieramy Dane Osobowe offline, na przykład podczas odwiedzania naszego sklepu, dostarczania informacji w ankiecie offline lub przez telefon; i

 

Z innych źródeł:

 

Otrzymujemy Twoje Dane Osobowe z innych źródeł, takich jak:

o   Publicznie dostępne bazy danych, i

o   Jeśli połączysz swoje konto społecznościowe z kontem wykorzystywanym w Działaniach, udostępnisz nam określone Dane Osobowe z konta społecznościowego, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, listę kontaktów i wszelkie inne informacje, które wybierzesz, do udostępnienia po połączeniu konta społecznościowego z kontem Działań.

 

Korzystamy z usług płatności, których usługodawcami są strony trzecie, w celu przetwarzania płatności realizowanych za pośrednictwem Działań. Jeśli chcesz dokonać płatności za pośrednictwem Działań, Twoje Dane Osobowe będą gromadzone przez taką stronę trzecią, a nie przez nas i będą podlegać polityce prywatności strony trzeciej, a nie niniejszej Polityce prywatności. Nie mamy kontroli i nie jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych Osobowych tej strony trzeciej.

 

W przypadku ujawnienia nam lub naszym usługodawcom Danych Osobowych dotyczących innych osób w związku z Działaniami, użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do tego, aby umożliwić nam korzystanie z informacji zgodnie z niniejszą Informacją na temat ochrony prywatności.

Jaki jest cel zbierania Danych Osobowych? 

My i nasi usługodawcy używamy Danych Osobowych w naszych prawnie uzasadnionych celach biznesowych, w tym:

 

• Zapewnienie funkcjonalności Inicjatywy i spełnianie twoich żądań.

o   Aby zapewnić funkcjonalność Działań, np. poprzez organizację dostępu do zarejestrowanego konta i zapewnienie odpowiedniej obsługi klienta.

o   Aby odpowiadać na pytania i wypełniając prośby, które przekazujesz nam kontaktując się z nami za pomocą jednego z naszych formularzy kontaktowych lub w inny sposób, na przykład, przesyłając nam pytania, sugestie, pochwały lub skargi, lub gdy prosisz o wycenę lub inne informacje o Działaniach.

o   Aby móc przeprowadzić żądane transakcje i zapewnić odpowiednią obsługę klienta.

o   Aby przesłać Ci informacje administracyjne, takie jak zmiany naszych warunków, zasad i polityk.

o   Aby umożliwić wysyłanie wiadomości do innej osoby, jeśli zdecydujesz się to zrobić.

 

Będziemy angażować się w te działania, aby wypełniać prawne zobowiązania oraz zarządzać zobowiązaniami, które łączą nas z tobą.

 

• Dostarczenie naszego newslettera i / lub innych materiałów marketingowych oraz ułatwienie dzielenia się informacjami ze społecznością

o   Wysyłanie e-maili związanych z marketingiem, wraz z informacjami o naszych usługach, nowych produktach i innych wiadomościach o Philips.

o   Aby ułatwić korzystanie z funkcji udostępniania informacji w sieciach społecznościowych, z których korzystasz.

 

Będziemy to robić jedynie po uzyskaniu twojej zgody.

 

• Analiza Danych Osobowych w celu raportowania biznesowego i świadczenia zindywidualizowanych usług.

o   Aby przeanalizować lub przewidzieć preferencje naszych użytkowników w celu przygotowania zbiorczych raportów trendów dotyczących wykorzystania naszych treści cyfrowych, dzięki czemu możemy ulepszyć nasze Działania.

o   Aby lepiej Cię zrozumieć, możemy spersonalizować nasze interakcje z Tobą i dostarczyć Ci informacje i / lub oferty dostosowane do twoich zainteresowań.

o   Aby lepiej zrozumieć twoje preferencje, byśmy mogli dostarczać treści za pośrednictwem Działań, które naszym zdaniem będą dla Ciebie odpowiednie i interesujące.

 

Zapewnimy spersonalizowane usługi za zgodą użytkownika lub na podstawie uzasadnionego interesu.

 

• Umożliwienie uczestnictwa w loteriach, konkursach lub innych promocjach.

o   Aby zarządzać loterią, konkursem lub inną promocją, w której zdecydujesz się wziąć udział.

o   Niektóre z tych promocji mają dodatkowe zasady zawierające informacje o tym, w jaki sposób wykorzystamy i przetwarzamy Twoje Dane Osobowe.

 

Używamy tych informacji do prowadzenia swojej działalności zgodnie z przepisami prawa.

 

• Gromadzenie i / lub anonimizacja Danych Osobowych.

o   Jeśli gromadzimy i / lub anonimizujemy Dane Osobowe, nie będą one już uważane za Dane Osobowe. Możemy to zrobić, aby wygenerować inne dane do naszego użytku, które możemy wykorzystać i ujawnić w dowolnym celu.

 

Będziemy angażować się w tę działalność, ponieważ mamy uzasadniony interes.

 

• Osiąganie celów biznesowych.

o   Do analizy danych, na przykład, w celu poprawy efektywności inicjatywy;

o   W przypadku audytów, w celu sprawdzenia, czy nasze procesy wewnętrzne funkcjonują zgodnie z przeznaczeniem i są zgodne z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub umownymi;

o   Do celów monitorowania oszustw i bezpieczeństwa, na przykład w celu wykrywania i zapobiegania cyberatakom lub próbom popełnienia kradzieży tożsamości;

o   Do opracowywania nowych produktów i usług;

o   Do ulepszania lub modyfikowania naszych obecnych produktów i usług;

o   Aby zidentyfikować trendy użytkowania, na przykład zrozumieć, które części Działań są najbardziej interesujące dla użytkowników;

o   W celu określenia skuteczności naszych kampanii promocyjnych, abyśmy mogli dostosować nasze kampanie do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników;

o   Do działania i rozszerzania naszej działalności biznesowej, poprzez zrozumienie, które części Działań są najbardziej interesujące dla naszych użytkowników, abyśmy mogli skoncentrować naszą energię na zaspokajaniu zainteresowań naszych użytkowników; i

o   Prowadzenie badań naukowych związanych z Działaniami.

 

Angażujemy się w te działania, aby zarządzać naszymi kontaktami z Wami, oraz żeby w odpowiedni sposób wywiązać się z obowiązku prawnego i / lub z powodu uzasadnionego interesu Philips.

Komu udostępniane są Dane Osobowe?

Ujawniamy Twoje Dane Osobowe:

 

• Naszym oddziałom https://www.philips.pl/a-w/about-philips/philips-na-swiecie/local-locations.html w celach opisanych w niniejszej Informacji na temat ochrony prywatności;

 

• Naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą takie usługi, jak hosting witryn, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, technologia informacyjna i związana z nią infrastruktura, obsługa klienta, dostarczanie poczty e-mail, audyt i inne usługi;

 

• Na rzecz niezależnych podmiotów trzecich, np. sponsorów loterii, konkursów i podobnych promocji; i

 

• Korzystając z Działań, możesz zdecydować o ujawnieniu Danych Osobowych:

o   Na forach dyskusyjnych, czatach, stronach profilowych, blogach i w innych usługach, do których można wysyłać informacje i treści (w tym między innymi np. nasze strony mediów społecznościowych). Należy pamiętać, że wszelkie informacje publikowane lub ujawniane za pośrednictwem tych usług stają się publiczne i mogą być dostępne innym użytkownikom i ogółowi społeczeństwa; lub

o   Poprzez twoje konta w sieciach społecznościowych. Po połączeniu konta Działań z kontem w mediach społecznościowych będziesz udostępniać informacje swoim znajomym powiązanym za pośrednictwem konta społecznościowego, innym użytkownikom i dostawcy konta na portalu społecznościowym. W ten sposób upoważniasz nas do ułatwiania udostępniania informacji i rozumiemy, że korzystanie z udostępnianych informacji będzie podlegać polityce prywatności właścicieli serwisów społecznościowych.

Inne zastosowania i ujawnienia Danych

Używamy również i ujawniamy Twoje Dane Osobowe, jeśli jest to konieczne lub przydatne, szczególnie gdy jesteśmy do tego zobowiązani prawem lub mamy ku temu uzasadniony interes:

 

• Aby zachować zgodność z obowiązującym prawem.

o   Może to obejmować prawo stosowane poza krajem Twojego zamieszkania.

 

• Odpowiadanie na prośby władz publicznych i rządowych.

o   Mogą to być władze poza krajem zamieszkania.

 

• Do współpracy z organami ścigania.

o   Na przykład, gdy odpowiadamy na żądania organów ścigania.

 

• Z innych powodów prawnych.

o   Aby egzekwować nasze polityki i instrukcje; i

o   Aby chronić nasze prawa, bezpieczeństwo lub własność i / lub naszych współpracowników, podmioty powiązane, Ciebie lub innych.

 

• W związku ze sprzedażą lub transakcją handlową.

o   Mamy uzasadniony interes w ujawnianiu lub przekazywaniu Twoich Danych Osobowych stronom trzecim w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, utworzenia spółki joint venture, cesji, przeniesienia lub innej dyspozycji całości lub części naszej działalności, aktywów lub pasywów ( w tym w związku z bankructwem lub podobnymi postępowaniami). Takie strony trzecie mogą obejmować na przykład jednostkę przejmującą i jej doradców.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie

Niniejsza Informacja o zasadach ochrony prywatności nie stanowi podstawy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania, zaniechania lub inne praktyki stron trzecich, w tym podmiotów, które obsługują dowolne witryny lub usług w ramach Działań. Wykorzystanie linka lub jakiekolwiek części Działań przez podmiot trzeci na potrzeby jego witryny lub usługi nie oznacza wzięcia odpowiedzialności za takie działania przez nas lub przez nasze podmioty stowarzyszone.

 

Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za zbieranie informacji, wykorzystywanie, ujawnianie, politykę bezpieczeństwa lub praktyki innych organizacji, takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, RIM lub inny deweloper aplikacji, dostawca aplikacji, dostawca platformy mediów społecznościowych, dostawca systemu informatycznego, dostawca usług bezprzewodowych lub producent urządzenia, w tym w odniesieniu do wszelkich Danych Osobowych, które ujawniasz innym organizacjom poprzez lub w związku z Aplikacjami lub naszymi Stronami mediów społecznościowych.

Reklamy podmiotów trzecich

Używamy zewnętrznych firm reklamowych do wyświetlania reklam dotyczących towarów i usług, które naszym zdaniem są dla Ciebie interesujące, za pośrednictwem naszych Działań oraz stron internetowych lub usług online, w oparciu o informacje dotyczące Twojej aktywności i korzystania z Działań oraz innych stron internetowych lub usług online na dowolnym urządzeniu użytkownika końcowego, a także informacji otrzymanych od stron trzecich. W tym celu firmy te umieszczają lub rozpoznają unikalny plik cookie w przeglądarce (w tym za pomocą pixel tags). Korzystają również z technologii oraz informacji, które zbierają dane na temat korzystania z Internetu, aby rozpoznać użytkownika na różnych urządzeniach, takich jak telefon komórkowy i laptop. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tych praktyk i dowiedzieć się, jak zrezygnować z niej w przeglądarkach na komputery i urządzenia mobilne, odwiedź stronę http://optout.aboutads.info/ lub http://optout.networkadvertising.org/. Możesz pobrać aplikację AppChoices na stronie www.aboutads.info/appchoices, aby zrezygnować z opcji zbierania danych w aplikacjach mobilnych.

Bezpieczeństwo

Staramy się wykorzystywać odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne w celu ochrony Danych Osobowych w naszej organizacji. Jeśli masz podstawy, by uważać, że Twoja interakcja z nami nie jest już bezpieczna, natychmiast powiadom nas o tym zgodnie z sekcją „Jak możesz się z nami skontaktować?” poniżej.

Dostępne opcje

Dajemy Ci wybór dotyczący wykorzystania i ujawnienia Twoich Danych Osobowych. Możesz zrezygnować z:

 

Otrzymywania od nas wiadomości e-mail: Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas e-maili związanych z marketingiem, możesz z nich zrezygnować wybierając opcję rezygnacji dostępną w otrzymywanych wiadomościach e-mail.

 

Dzielimy się Twoimi Danymi Osobowymi z podmiotami stowarzyszonymi w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego: Jeśli wolisz, abyśmy nie przekazywali Danych Osobowych naszym partnerom w celach marketingowych, możesz zrezygnować z tego za pośrednictwem: formularza rejestracyjnego lub na karcie zwrotnej bądź wybierając opcję rezygnacji dostępną w otrzymywanych wiadomościach e-mail.

 

Dzielenie się Twoimi Danymi Osobowymi z podmiotami trzecimi w celach prowadzenia marketingu bezpośredniego: Jeśli wolisz, abyśmy nie udostępniali Danych Osobowych podmiotom trzecim do celów prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, możesz zrezygnować z tego za pośrednictwem: formularza rejestracyjnego lub na karcie zwrotnej bądź wybierając opcję rezygnacji dostępną w otrzymywanych wiadomościach e-mail.

 

Postaramy się spełnić Twoje żądania (wnioski) tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe. Pamiętaj, że jeśli zrezygnujesz z otrzymywania od nas e-maili związanych z marketingiem, nadal będziemy wysyłać Ci ważne wiadomości administracyjne, z których nie możesz zrezygnować.

Jakie są twoje prawa?

Jeśli chcesz:

 

(i)      zadawać pytania dotyczące sposobu przetwarzania Danych Osobowych;

(ii)    żądać sprawdzenia, poprawienia, aktualizacji, anulowania lub ograniczenia wykorzystania Danych Osobowych;

(iii)   zażądać usunięcia Twoich Danych Osobowych z naszej bazy danych;

(iv)   wycofania zgody na wykorzystanie przez nas Danych Osobowych bez wpływu przepisy obowiązującego prawa;

(v)    sprzeciwiać się korzystaniu z Danych Osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub naszych uzasadnionych interesów biznesowych, lub

(vi)   złożyć wniosek o otrzymanie elektronicznej kopii Danych Osobowych w celu przekazania jej innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych zostało zapewnione przez obowiązujące prawo),

 

prosimy o kontakt za pośrednictwem naszej strony internetowej dotyczącej ochrony prywatności (www.philips.com/privacy). Odpowiemy na Twoje zapytanie zgodnie z postanowieniami, do których jesteśmy zobowiązani obowiązującym prawem.

 

W swoim wniosku proszę wskazać, jakie Dane Osobowe chciałbyś zmienić, czy chciałbyś, aby Twoje Dane Osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych, lub w inny sposób poinformować nas o ograniczeniach, które chciałbyś wprowadzić przy korzystaniu z Twoich Danych Osobowych. Ze względów bezpieczeństwa realizujemy jedynie żądania dotyczące Danych Osobowych związanych z konkretnym adresem e-mail, z którego wysyłasz nam swoją prośbę, a przed realizacją Twojego żądania możemy potrzebować zweryfikować Twoją tożsamość. Postaramy się spełnić twoją prośbę tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe.

 

Należy pamiętać, że musimy zachować określone informacje do celów nałożonych na nas przez przepisy prawa i / lub do zakończenia wszelkich transakcji, które rozpocząłeś przed złożeniem wniosku o zmianę lub usunięcie (np. dokonując zakupu lub wprowadzając kod promocyjny, nie można zmienić ani usunąć Danych Osobowych do momentu zakończenia takiego zakupu). Mogą również istnieć informacje, które pozostaną w naszych bazach danych, które nie zostaną usunięte.

Jak długo będą przechowywane Dane Osobowe?

Będziemy przechowywać Dane Osobowe tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w świetle celu (ów), dla którego zostały uzyskane i zgodne z obowiązującym prawem. Kryteria stosowane w celu określenia naszych okresów przechowywania obejmują: (i) długość czasu, w którym utrzymujemy stałą relację z Tobą (na przykład, tak długo, jak masz konto z nami, uczestniczymy w Działaniach); (ii) czy istnieje prawne zobowiązanie, któremu podlegamy (na przykład, niektóre ustawy wymagają od nas prowadzenia rejestrów transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć); lub (iii) czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązującego statutu, postępowania sądowego lub dochodzenia regulacyjnego).

Udział w Działaniach przez osoby nieletnie

Działania nie są skierowane do osób poniżej trzynastego roku życia (13) i nie gromadzimy świadomie Danych Osobowych osób poniżej 13 roku życia.

Jurysdykcja i transfer transgraniczny

Działania są przedmiotem jurysdykcji Polski i są prowadzone przez Firmę Philips, przy czym naszą intencją nie jest działanie na podstawie prawa lub jurysdykcji jakiegokolwiek państwa, kraju lub terytorium innego niż Polskie. Twoje Dane Osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w którym posiadamy podmioty stowarzyszone lub w którym angażujemy dostawców usług, a korzystając z Działań, wyrażasz zgodę na przekazywanie informacji do krajów poza krajem zamieszkania, w tym Stanów Zjednoczonych, których prawo dotyczące ochrony Danych, może różnić się od zasad obowiązujących w Twoim kraju. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w mogą być uprawnione do dostępu do Danych Osobowych.

 

Philips może udostępniać Dane Osobowe podmiotom trzecim, zarówno w Grupie Philips, jak i poza nią, i przesyłać je dane do krajów poza krajem zamieszkania, w tym do krajów, których przepisy dotyczące ochrony Danych i prywatności nie zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiednią ochronę praw podmiotów Danych. Transfery te mogą odbywać się w zakresie niezbędnym do realizacji zgodnych z prawem celów biznesowych Philips oraz w oparciu o Zasady Ochrony Prywatności Philips Dotyczące Danych Pracowniczych (wiążące reguły korporacyjne - BCR), standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub inny legalny mechanizm transferu w celu ochrony Danych Osobowych. Możesz uzyskać opis tych procesów, klikając powyższy link lub kontaktując się za pośrednictwem naszej strony internetowej dotyczącej ochrony prywatności (www.philips.com/privacy).

Dane wrażliwe

Prosimy nie wysyłać nam, a nie ujawniać żadnych Danych wrażliwych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądów politycznych, religijnych lub innych przekonań, danych dotyczących zdrowia, danych biometrycznych lub cech genetycznych lub informacji o członkostwie w związku zawodowym) w ramach lub poprzez Działania lub w inny sposób.

Aktualizacje Polityki prywatności

Możemy zmienić Politykę prywatności w zależności od czasu. Punkt "Ostatnia aktualizacja" u góry tego dokumentu wskazuje, kiedy niniejsze Informacje o prywatności zostały ostatnio zmienione. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać w momencie publikacji zmienionych informacji na temat ochrony prywatności. Korzystanie z Działań po wprowadzeniu tych zmian oznacza akceptację zmienionych informacji o ochronie prywatności.

Jak możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub sposobu, w jaki Philips wykorzystuje Dane Osobowe, należy skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem naszej strony internetowej dotyczącej ochrony prywatności (www.philips.com/privacy). Ewentualnie masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim kraju lub regionie lub w przypadku domniemanego naruszenia obowiązującego prawa o ochronie Danych.