Centrum prasowe | Polska

Dowiedz się więcej o oczekiwaniach młodego pokolenia przedstawicieli służby zdrowia wobec technologii,
szkoleń i satysfakcji zawodowej oraz ich rzeczywistych doświadczeniach jako personelu medycznego. 

Śledź wiadomości o firmie Philips w mediach społecznościowych

Wiadomości o firmie Philips na Twitterze @Philips

Wiadomości o firmie Philips na Twitterze @PhilipsPR