Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Znaczące innowacje w Philips

 

W Philips staramy się uczynić świat zdrowszym i bardziej zrównoważonym dzięki innowacjom. Naszym celem jest poprawa życia 3 miliardów osób rocznie do 2025 r. Program EcoVision jest głównym narzędziem do realizacji tej wizji.

Nasze pro-społeczne podejście

 

Odkryj nasze innowacyjne rozwiązania odpowiadające na globalne wyzwania społeczne, które jednocześnie stymulują rozwój gospodarczy.

 

Więcej na globalnej stronie zrównoważonego rozwoju

Nasze pro-ekologiczne podejście

 

W Philips inwestujemy w rozwój przyjaznych środowisku technologii, a także umożliwiamy naszym konsumentom przyczyniać się do budowania zdrowszego świata na co dzień poprzez wybór ekologicznych produktów. Podejmujemy działania w celu zmniejszenia wpływu naszej działalności na środowisko i chronimy zdrowe ekosystemy.

 

Więcej na globalnej stronie zrównoważonego rozwoju

Raport roczny

 

Philips opublikował dane za 2013 r. dotyczące działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju, jako część szerszego raportu pokrywającego wyniki finansowe, działalność społeczną i środowiskową.

 

Przeczytaj raport roczny (ang)

Nagrody i wyróżnienia

 

Wykorzystujemy informacje zawarte w zewnętrznych rankingach i zestawieniach aby wzmacniać I poprawiać nasze systemy zarządzania raportowanie ws. zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy dumni z wyróżnień, które otrzymaliśmy w ostatnich latach.

 

Nagry i wyróżnienia ws. zrównoważonego rozwoju

Philips' approach to sustainability

 

Read more about Philips’ progress in sustainability, our policies and EcoVision methodologies.

 

See the infographic

Go to downloads page

Transitioning to a circular economy

 

See examples on how Philips is making the circular economy happen!

 

 

More

Download the infographic

Circular Economy

 

Philips’ transition to a Circular Economy

 

Philips’ journey

 

Read more about our activities on Guardian Sustainable Business