ESG

Środowisko, społeczeństwo
i zarządzanie

W firmie Philips współpracujemy z interesariuszami, aby rozwijać priorytety środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem oraz wywierać wpływ na globalną skalę.

Środowisko, społeczeństwo
i zarządzanie

W firmie Philips współpracujemy z interesariuszami, aby rozwijać priorytety środowiskowe, społeczne
i związane z zarządzaniem oraz wywierać wpływ na globalną skalę.

Wdrażanie sprawiedliwej

i zrównoważonej opieki zdrowotnej

W Philips widzimy ogromne możliwości dokonania zmian poprzez innowacyjne
i zrównoważone technologie. W ten sposób chcemy pomagać ochronie zdrowia dostarczać większej liczbie pacjentów oraz osób, które chcą dbać o swoje zdrowie
i samopoczucie, wartości opartych na zrównoważonym podejściu.

Prowadzenie działalności

w sposób odpowiedzialny

 i zrównoważony

Opierając się na wieloletnim zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, które sięga aż od momentu założenia firmy Philips, dziś idziemy o krok dalej, przyjmując w pełni zintegrowane podejście do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny
i zrównoważony.

Działania zgodne z celem

Jako firma ukierunkowana na cel jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności wobec społeczeństwa i potrzeby dalszego pogłębiania zrównoważonego rozwoju w sposobie prowadzenia działalności.

 

Środowisko


Pracujemy nad zminimalizowaniem naszego wpływu na planetę poprzez podejmowanie działań klimatycznych, napędzanie przejścia na gospodarkę

o obiegu zamkniętym, wdrażanie EcoDesign w naszych produktach

i współpracę z naszymi dostawcami

w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko.

Społeczeństwo


Chcemy wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo  poprzez poprawę zdrowia i samopoczucia ludzi, oferowanie najlepszego miejsca pracy oraz współpracę z naszymi dostawcami

i społecznościami, w których działamy.

Zarządzanie


Wszystko, co robimy w firmie Philips, opiera się na etycznych

i odpowiedzialnych

praktykach. Nasza struktura zarządzania, model operacyjny, ramy etyczne i solidne zarządzanie ryzykiem pomagają nam utrzymać najwyższe standardy.

Zasady i regulacje prawne

 

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.