Oświadczenie o prywatności – aplikacja Philips Clean
Home+

Data ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności: 3 września 2019 r.

Aplikacja Philips Clean Home+ („Aplikacja”) umożliwia sterowanie i zarządzanie oczyszczaczami powietrza i odkurzaczami automatycznymi firmy Philips (zbiorczo „Urządzenia”) oraz ich monitorowanie z dowolnego miejsca i o dowolnej porze („Usługi”).
 

Aplikacja i Urządzenia są kontrolowane przez firmę Philips Consumer Lifestyle B.V., którykolwiek z jej podmiotów powiązanych lub spółek zależnych („Philips”, „nasz”, „my” lub „nas”). Przetwarzamy dane osobowe zebrane z Aplikacji i/lub dowolnego Urządzenia, które użytkownik zdecyduje się sparować z Aplikacją.

Oświadczenie o prywatności odnosi się do danych osobowych zebranych lub przetworzonych przez Urządzenie i/lub Aplikację. Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma pomóc użytkownikowi lepiej zrozumieć nasze zasady ochrony prywatności podczas korzystania z Aplikacji, w tym jakie dane gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i co z nimi robimy, a także indywidualne prawa użytkownika.
 

Należy także zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie i Zasadami korzystania.

Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakich celach

Otrzymujemy lub gromadzimy dane osobowe, o których szczegółowo mowa poniżej, kiedy świadczymy nasze Usługi, w tym kiedy użytkownik otrzymuje dostęp do Aplikacji, pobiera ją i instaluje.

account data

 

Dane konta

Użytkownik może zalogować się do Aplikacji za pomocą konta MyPhilips lub za pomocą profilu na portalu społecznościowym. Użytkownicy w Chinach mogą również zalogować się, używając swoich numerów telefonów. 

 •  Podczas logowania się za pośrednictwem mediów społecznościowych gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować podstawowy profil publiczny (np. zdjęcie profilowe, identyfikator, płeć, adres URL profilu, datę urodzin, stronę główną i lokalizację) oraz adres e-mail. W Chinach użytkownik może zalogować się za pomocą swojego konta Wechat. Podczas korzystania przez użytkownika z konta Wechat gromadzimy dane takie jak identyfikator konta Wechat oraz profil publiczny, w tym imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe. Należy pamiętać, że dostawca mediów społecznościowych może zbierać informacje o tym, że użytkownik korzysta z Aplikacji i loguje się przy użyciu konta mediów społecznościowych. Prosimy o zapoznanie się z Oświadczeniem o prywatności dostawcy mediów społecznościowych (np. Facebook, Google), aby dowiedzieć się o stosowanych przez niego praktykach ochrony prywatności.

 • Podczas zakładania przez użytkownika konta MyPhilips zbierane przez nas dane osobowe mogą obejmować imię, nazwę użytkownika, adres e-mail i hasło. W takim przypadku użytkownik otrzyma od nas powitalną wiadomość e-mail w celu potwierdzenia nazwy użytkownika i hasła. Będziemy również wysyłać użytkownikowi odpowiedzi na zapytania, komunikaty ściśle związane z serwisem oraz bezpośrednią komunikację marketingową, jeżeli użytkownik wyraził taką wolę. Ponadto użytkownik może wykorzystać konto MyPhilips, aby zamówić dowolny produkt lub usługę firmy Philips, wziąć udział w promocji, grze lub kampanii w mediach społecznościowych związanej z akcjami promocyjnymi firmy Philips (np. przez polubienie lub udostępnienie), a także uczestniczyć w testowaniu produktów lub ankietach.

 • Dane konta użytkownika są wykorzystywane do tworzenia konta i zarządzania nim. Ponieważ wykorzystujemy dane konta użytkownika do świadczenia Usług, uważamy, że przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną i która jest zgodna z prawem na mocy art. 6.1. (b) Rozporządzenia (UE) nr 2016/679.
Więcej informacjiMniej informacji

Data filled in by you

Dane dotyczące urządzenia

Po sparowaniu Urządzenia z Aplikacją gromadzimy następujące informacje:

 

 • Oczyszczacze powietrza 

(I)   Dane Urządzenia, w tym identyfikator Urządzenia, tryb pracy, tryb włączania/wyłączania, tryb, prędkość wentylatora, harmonogram i polecenia sterujące.

(II)  Ogólne dane dotyczące jakości powietrza, w tym wskaźnik stężenia alergenów w pomieszczeniu, PM2,5, temperatura, poziom stężenia szkodliwych gazów i poziom wilgotności.

 

 • Odkurzacze automatyczne

 

(I)  Dane Urządzenia, w tym identyfikator Urządzenia, dane harmonogramu, liczba cykli i czas trwania czyszczenia.


Rejestrujemy też adres IP routera, który łączy się z Urządzeniem.
 

Dane te są wykorzystywane do świadczenia Usług, uświadamiania Urządzenia o jego środowisku, ulepszania naszych Urządzeń i Usług, a także umożliwiania użytkownikowi większego zaangażowania się w Urządzenie i jego usługi.

Ponieważ dane Urządzenia użytkownika są przetwarzane tylko wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na sparowanie Urządzenia z Aplikacją do celów świadczenia Usług, uważamy, że przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną i która jest zgodna z prawem na mocy art. 6.1. (b) Rozporządzenia (UE) nr 2016/679.

Więcej informacjiMniej informacji

Devices data

Inne dostarczone dane

W zależności od modelu Urządzenia oczyszczającego powietrze Aplikacja może wyświetlić mały kwestionariusz odnoszący się do obaw użytkownika dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniach; jak dawno temu użytkownik przeprowadził się do domu/pomieszczenia; oraz pomieszczenia, w którym użytkownik umieścił Urządzenie. Na podstawie odpowiedzi użytkownika Aplikacja ustawi najbardziej odpowiedni tryb pracy Urządzenia.

 

Ponieważ inne dostarczone dane użytkownika są przetwarzane tylko wtedy, gdy użytkownik zdecyduje się na sparowanie Urządzenia z Aplikacją do celów świadczenia Usług, uważamy, że przetwarzanie to jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną i która jest zgodna z prawem na mocy art. 6.1. (b) Rozporządzenia (UE) nr 2016/679.

Więcej informacjiMniej informacji

Cookies

Pliki cookie

Używamy plików cookie, znaczników lub podobnych technologii („Plików cookie”) w celu obsługiwania, dostarczania, ulepszania, analizowania i dostosowywania naszych Usług. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać urządzenie mobilne używane przez użytkownika i gromadzić dane osobowe, w tym unikalny numer urządzenia użytkownika, adres IP urządzenia przenośnego, rodzaj przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego na urządzeniu przenośnym, dane dotyczące sesji i wykorzystania lub informacje dotyczące związanych z usługą wyników, czyli informacje na temat wykorzystania Aplikacji przez użytkownika. 

Zanim rozpoczniemy korzystanie z Plików cookie, poprosimy użytkownika o zgodę. W celu uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystania Plików cookie w tej Aplikacji należy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie, które można znaleźć w menu ustawień prywatności w Aplikacji.

Więcej informacjiMniej informacji

Location data

Pomoc techniczna

Zarządzamy swoimi Usługami i świadczymy je, w tym zapewniamy obsługę klienta, oraz ulepszamy, poprawiamy i dostosowujemy nasze Usługi. Jeśli użytkownik potrzebuje pomocy technicznej, może przekazać nam informacje związane z korzystaniem z naszych Usług, w tym w zakresie interakcji z firmą Philips, i tym, jak skontaktować się z użytkownikiem, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić wymaganą obsługę klienta. Możemy również wykorzystać informacje użytkownika do wysyłania mu odpowiedzi, gdy się z nami skontaktuje.

 

Uznajemy, że przetwarzanie danych klienta jest niezbędne do realizacji umowy, której użytkownik jest stroną, oraz zgodnie z artykułem 6.1. (b) Rozporządzenia (UE) 2016/679.

Więcej informacjiMniej informacji

Combined data

Połączone dane

Możemy łączyć dane osobowe użytkownika, w tym dane konta, dane Urządzenia i Pliki cookie, z danymi zgromadzonymi w trakcie interakcji w ramach następujących kanałów cyfrowych Philips i ich wykorzystania: media społecznościowe, strony internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje i powiązane produkty. Dane te mogą obejmować: adres IP, Pliki cookie, informacje o urządzeniu przenośnym, komunikaty, które użytkownik kliknie lub których dotknie, dane dotyczące lokalizacji i strony, które użytkownik odwiedza.

 

Analizujemy połączone dane, aby zapewnić użytkownikowi spersonalizowane Usługi. Pomagają nam również w ulepszaniu treści, funkcji i użyteczności Aplikacji, Urządzeń i Usług, jak również do tworzenia nowych produktów i usług. W takim przypadku uważamy, że przetwarzanie połączonych danych użytkownika opiera się na uzasadnionym interesie firmy Philips i jest zgodne z prawem na mocy art. 6.1. (f) Rozporządzenia (UE) 2016/679.
 

Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie promocyjnych informacji o produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach firmy Philips, które mogą być dla niego istotne w oparciu o jego preferencje i zachowania w Internecie, możemy przesłać użytkownikowi komunikaty marketingowe i promocyjne za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu i innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i media społecznościowe. Aby móc dopasować komunikaty do preferencji i zachowań użytkownika i zapewnić bardziej odpowiednie i indywidualne doświadczenie, możemy analizować połączone dane użytkownika. Zanim wyślemy użytkownikowi materiały promocyjne, poprosimy go o zgodę.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Więcej informacjiMniej informacji

Third parties

Pozwolenia

Jeżeli Aplikacja wymaga zezwolenia na dostęp do czujników urządzenia przenośnego użytkownika (np. aparatu fotograficznego, sieci Wi-Fi, lokalizacji geograficznej lub Bluetooth) lub innych danych (np. zdjęć) w celu świadczenia Usług, będziemy prosić użytkownika o wyrażenie na to zgody. Używamy tych danych tylko wtedy, gdy są one potrzebne do świadczenia Usług, i dopiero wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

 

1) Zezwolenia ogólne
 

 • Wi-Fi – aby skonfigurować parowanie Urządzeń. 
 • Aparat fotograficzny – aby skanować kod QR w celu rozpoczęcia parowania Urządzeń.
 • Zdjęcie – aby włączyć funkcję udostępniania zdjęć, która umożliwia wykonywanie zrzutów ekranu jakości powietrza w pomieszczeniach lub na zewnątrz i udostępnianie ich za pośrednictwem wiadomości SMS/Wechat lub innych kanałów społecznościowych.
 • Wykonywanie połączeń – aby umożliwić kontakt telefoniczny z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips za pośrednictwem Aplikacji. 
 • Przybliżona lokalizacja i lokalizacja geograficzna. 

     -  Parowanie Urządzenia – aby połączyć Aplikację z Urządzeniem, systemy operacyjne Android wymagają przybliżonej lokalizacji geograficznej. System iOS wymaga dostępu do danych o lokalizacji, aby rozpoznać, kiedy Aplikacja i Urządzenie znajdują się w pobliżu. Firma Philips nie przetwarza jednak takich danych w żaden sposób. Dane są przechowywane w urządzeniu przenośnym, do którego firma Philips nie ma dostępu. Jeśli użytkownik usunie swój profil lub Aplikację, te dane zostaną usunięte z urządzenia.

     -  Znajdź najbliższe centrum serwisowe firmy Philips – po włączeniu tej funkcji dane o lokalizacji są wykorzystywane do skierowania użytkownika do najbliższego sklepu lub Centrum Obsługi Klienta.

 •  Pliki – aby zapisać konfiguracje językowe i inne pliki, z których korzysta Aplikacja (np. grafiki, pliki multimedialne lub inne duże zasoby programowe). Jeśli użytkownik usunie Aplikację, dane zostaną usunięte z urządzenia przenośnego.
   

2) Zezwolenia dotyczące oczyszczacza powietrza

 •   Informacje o pogodzie i jakości powietrza – aby Aplikacja mogła udostępniać anonimowe dane dotyczące lokalizacji (na poziomie miasta) osobom trzecim w celu wygenerowania mapy lokalizacji z informacjami na temat jakości powietrza na stronie głównej Aplikacji.

 

 • Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zezwolenia nadane Aplikacji w ustawieniach urządzenia przenośnego.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Więcej informacjiMniej informacji

Komu są udostępniane dane osobowe

Firma Philips może ujawniać dane osobowe użytkownika niezależnym usługodawcom, partnerom biznesowym lub innym osobom trzecim zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o poufności lub obowiązującym prawem.

Location data

Usługodawcy

Współpracujemy z niezależnymi usługodawcami, którzy pomagają nam obsługiwać, dostarczać, ulepszać, analizować, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze Usługi.

 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym usługodawcom:
 

 

 •   Dostawcy usług IT i usług w chmurze

Powyżsi usługodawcy zapewniają potrzebny sprzęt, oprogramowanie, sieć, przechowywanie danych, usługi transakcyjne i/lub technologie niezbędne do działania Aplikacji lub świadczenia Usług.

Firma Philips wymaga, aby jej usługodawcy zapewniali odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, podobny do tego, jakie sama oferuje. Wymagamy, aby nasi usługodawcy przetwarzali dane osobowe użytkownika wyłącznie w zgodzie z naszymi instrukcjami i tylko dla konkretnych celów, o których mowa wyżej, aby mieli dostęp tylko do tych danych, które są niezbędne do świadczenia danej usługi, oraz żeby zapewnili bezpieczeństwo danym osobowym użytkownika.

Więcej informacjiMniej informacji

Location data

Inne osoby trzecie

Firma Philips może również współpracować z osobami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe użytkownika do własnych celów. Jeśli firma Philips udostępni dane osobowe osobom trzecim, które wykorzystują dane osobowe użytkownika do własnych celów, firma Philips powiadomi użytkownika lub uzyska jego zgodę zgodnie z obowiązującym prawem, zanim udostępni jego dane osobowe. W takim wypadku prosimy uważnie zapoznać z oświadczeniami o prywatności osób trzecich, które zawierają informacje o stosowanych praktykach prywatności, w tym w zakresie tego, jakiego rodzaju dane osobowe takie strony trzecie gromadzą oraz jak będą je wykorzystywać, przetwarzać i chronić.
 

Firma Philips może sprzedać całość lub część swojego przedsiębiorstwa na rzecz innej firmy. Takie przeniesienie własności może obejmować również przeniesienie na nabywcę danych osobowych bezpośrednio związanych z taką częścią przedsiębiorstwa. Firma Philips może wedle swojego uznania przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki na podstawie Oświadczenia o prywatności na rzecz któregokolwiek ze swoich podmiotów powiązanych, w tym w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją, sprzedażą aktywów lub z mocy prawa bądź z jakiegokolwiek innego tytułu, i może przekazywać dane osobowe użytkownika do każdego ze swoich podmiotów powiązanych, następców prawnych lub do nowego właściciela.
 

Amazon Alexa

W niektórych krajach wspieramy usługę oczyszczacza powietrza firmy Philips. Jeśli użytkownik włączy tę usługę, będzie mieć możliwość kontrolowania swoich Urządzeń za pośrednictwem usługi Amazon Alexa. Po włączeniu usługi Amazon Alexa firma Amazon zapewni użytkownikowi dostęp do własnych usług. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Warunkami i Oświadczeniem o prywatności usługi Amazon Alexa.

Tmall Genie

W Chinach obsługujemy usługę oczyszczacza powietrza firmy Philips w aplikacji urządzenia Tmall Genie. Jeśli użytkownik włączy tę usługę, będzie mieć możliwość sterowania Urządzeniem za pośrednictwem urządzenia Tmall Genie. W takim przypadku urządzenie Tmall Genie zapewni użytkownikowi własne usługi. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Warunkami i Oświadczeniem o prywatności dotyczącymi urządzenia Tmall Genie.
 

Przekazywanie informacji do innych krajów

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w jakim posiadamy swoje jednostki lub w którym mamy usługodawców, i poprzez użycie Usług użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie (jeśli będzie mieć miejsce) informacji do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w którym to kraju mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. W niektórzy przypadkach sądy, organy ścigania, urzędy nadzoru lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika.

Jeśli użytkownik przebywa w EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do naszych podmiotów powiązanych lub naszych usługodawców w krajach poza EOG, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełną listę tych krajów można zobaczyć tutaj http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). W przypadku przekazów z EOG do krajów nieuznanych przez Komisję Europejską, takich jak Stany Zjednoczone, stosujemy odpowiednie narzędzia, takie jak nasze wiążące reguły korporacyjne w zakresie danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych i/lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Użytkownik może otrzymać kopię tych środków, klikając powyższe łącze lub kontaktując się z nami pod adresem: privacy@philips.com.

Więcej informacjiMniej informacji

Jak długo możemy przechowywać dane użytkownika?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to wymagane lub dozwolone w świetle celów, dla których dane są gromadzone. Kryteria, jakich używamy do określenia okresów przechowywania danych, obejmują: (i) długość okresu, przez jaki użytkownik korzysta z Aplikacji i Usług; (ii) istnienie obowiązku prawnego, któremu podlegamy; lub (iii) słuszność przechowywania w świetle naszej pozycji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów dotyczących przedawnienia, postępowań sądowych czy dochodzeń podjętych przez organy nadzoru).

Special information for parents

Prawa użytkownika

Jeżeli użytkownik chciałby przesłać żądanie dostępu do danych osobowych, które zostały wcześniej do nas przekazane, ich poprawy, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwienia się ich przetworzeniu lub jeśli użytkownik chciałby złożyć wniosek o uzyskanie kopii elektronicznej swoich danych osobowych w celu przekazania ich do innej firmy (w takim zakresie, jakim to prawo do przeniesienia danych jest zapewnione użytkownikowi przez obowiązujące prawo), respondent może skontaktować się z nami pod adresem privacy@philips.com. Odpowiemy na żądanie respondenta zgodne z obowiązującym prawem.

W swoim żądaniu użytkownik powinien wyjaśnić, do których danych osobowych chce uzyskać dostęp, które dane osobowe chce poprawić, usunąć, ograniczyć lub przetworzeniu których danych osobowych chce się sprzeciwić. Żeby zapewnić ochronę użytkownika, możemy być w stanie zrealizować tylko te żądania, które dotyczą danych osobowych związanych z kontem użytkownika, adresem e-mail lub innymi informacjami dotyczącymi konta, za pomocą którego użytkownik przesyła swoje żądanie, a także może zaistnieć konieczność zweryfikowania przez nas tożsamości użytkownika przed spełnieniem żądania. Dołożymy wszelkich starań, żeby spełnić żądanie użytkownika tak szybko, jak to możliwe.
 

W przypadku gdy wymagamy zgody użytkownika na gromadzenie i/lub przetwarzanie jego danych osobowych, użytkownik może wycofać ją w każdej chwili, co nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.
 

Należy pamiętać, że skorzystanie z (niektórych) możliwości i praw może oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł dalej korzystać, w całości lub w części, z naszych Usług.

Więcej informacjiMniej informacji

Special information for parents

Chronimy dane osobowe użytkownika

Poważnie traktujemy obowiązek ochrony danych powierzonych przez użytkownika firmie Philips przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi: zmianą, utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem lub dostępem. Firma Philips używa różnego rodzaju technologii związanych z bezpieczeństwem oraz środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane użytkownika. W tym celu m.in. przeprowadzamy kontrole dostępu, wykorzystujemy zapory i protokoły bezpieczeństwa.

Więcej informacjiMniej informacji

Special information for parents

Informacje specjalne dla rodziców

Mimo iż Usługi nie są przeznaczone dla dzieci, jak określono w obowiązującym prawie, firma Philips przestrzega prawa wymagającego zgody rodzica lub opiekuna prawnego na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych dzieci. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności dzieci i gorąco zachęcamy rodziców i opiekunów, aby sprawowali czynny nadzór nad aktywnością swoich dzieci w Internecie.
 

Jeśli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez jego zgody, prosimy o kontakt pod adresem privacy@philips.com. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam swoje Dane osobowe, usuniemy takie dane z archiwum.

Więcej informacjiMniej informacji

Changes to the privacy notice

Informacje zależne od lokalizacji: Przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia (dotyczy tylko USA)

Zgodnie z rozdziałem 1798.83 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia nasi klienci będący mieszkańcami stanu Kalifornia mogą raz w roku żądać bezpłatnego przekazania informacji na temat danych osobowych przekazanych przez nas stronom trzecim w celach marketingowych (jeśli takie dane zostały ujawnione) w poprzedzającym roku kalendarzowym. W stosownych przypadkach informacje te będą obejmować wykaz kategorii danych osobowych, które zostały udostępnione, a także nazwy, imiona, nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, które uzyskały od nas takie informacje w ciągu poprzedzającego roku kalendarzowego. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia i chciałby złożyć wniosek o przekazanie takich informacji, powinien odwiedzić naszą stronę internetową poświęconą prywatności: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

Więcej informacjiMniej informacji

Changes to the privacy notice

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności

Nasze mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności. Przy aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności będziemy również aktualizować datę na górze niniejszego Oświadczenia o prywatności.

Zachęcamy do regularnego sprawdzania najnowszej wersji niniejszego Oświadczenia o prywatności.
 

Nowe Oświadczenie o prywatności będzie obowiązywać od momentu jego publikacji.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na podporządkowanie się takiemu zaktualizowanemu oświadczeniu, może zmienić wybrane ustawienia bądź rozważyć rezygnację z korzystania z naszych Usług. Dalsze korzystanie z naszych usług i uzyskiwanie do nich dostępu po wejściu w życie nowej wersji oświadczenia o prywatności oznacza zapoznanie się ze zaktualizowanym Oświadczeniem i zgodę na nowe postanowienia.

Więcej informacjiMniej informacji

Contact

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o prywatności lub sposobu, w jaki firma Philips korzysta z danych osobowych użytkownika, należy skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych firmy Philips pod adresem privacy@philips.com. Respondent ma również prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego dla swojego kraju lub regionu.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Holandia

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.