Polska

Oświadczenie o prywatności — uGrow


Data ostatniej zmiany niniejszego Oświadczenia o prywatności: 10 kwietnia 2018 r.

uGrow dostarcza użytkownikom na całym świecie informacje na temat rozwoju ich dzieci, spersonalizowane wiadomości i wskazówki oraz inne usługi („Usługi”). Niniejsze Oświadczenie o prywatności ma pomóc użytkownikowi lepiej zrozumieć nasze praktyki w zakresie prywatności podczas korzystania z naszych Usług, w tym jakie dane gromadzimy, dlaczego to robimy, co z nimi robimy, a także indywidualne prawa użytkownika.

 

uGrow wykorzystuje dane osobowe zgromadzone lub przetworzone przez urządzenia uGrow Smart Baby Monitor i uGrow Smart Ear Thermometer („Urządzenie”) oraz aplikację przenośną uGrow („Aplikacja”).

 

Niniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy danych osobowych gromadzonych lub przetwarzanych przez Urządzenie i/lub Aplikację, kontrolowanych przez firmę Koninklijke Philips N.V. lub pozostających pod kontrolą jej lub któregokolwiek z jej spółek zależnych („firma Philips”, „nasze”, „my”, „nas”).

 

Należy także zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie i Zasadami korzystania, które opisują warunki, na jakich można korzystać z naszych Usług.

Jakie dane osobowe są gromadzone i w jakich celach


Otrzymujemy lub gromadzimy dane osobowe, o których szczegółowo mowa poniżej, kiedy świadczymy nasze Usługi, w tym kiedy użytkownik otrzymuje dostęp do, pobiera, instaluje Urządzenie lub Aplikację lub korzysta z Usług. Możemy używać takich danych osobowych do świadczenia Usług żądanych przez użytkownika w ramach realizacji naszych obowiązków umownych, aby zarządzać naszymi Usługami, świadczyć, poprawiać, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze Usługi w oparciu o nasz interes prawny bądź aby zrealizować obowiązek prawny, który na nas ciąży. Jeśli użytkownik nie chce, abyśmy gromadzili lub przetwarzali jego dane osobowe, istnieje możliwość, że użytkownik nie będzie w stanie skorzystać z naszych Usług.

account data

Wrażliwe dane osobowe

Zanim rozpoczniemy gromadzenie wrażliwych danych osobowych, powiadomimy o tym użytkownika i wystosujemy prośbę o jego wyraźną zgodę. Dane te obejmują zdjęcia, wagę, wzrost, dane dotyczące karmienia piersią (czas i strona), dane dotyczące karmienia butelką (czas i ilość), dane dotyczące wykorzystania laktatora (ilość, czas i strona), dane dotyczące przewijania (czas i stan pieluch — czyste, wilgotne lub zabrudzone), dane dotyczące snu (czas i miejsce), dane dotyczące płaczu (czas), temperaturę ciała, termin porodu i informację, czy jest to pierwsze dziecko użytkownika. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych, którego dokonano, zanim użytkownik wycofał zgodę.


Wrażliwe dane osobowe

Prosimy nie wysyłać do nas ani nie ujawniać żadnych wrażliwych danych osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, wyznawanej religii lub innych przekonań, zdrowia, danych biometrycznych lub dotyczących cech genetycznych, karalności lub uczestnictwa w związkach zawodowych) w ramach Aplikacji, za pośrednictwem Aplikacji lub w jakikolwiek inny sposób.

Więcej informacjiMniej informacji

Dane konta

Kiedy użytkownik zakłada konto, gromadzimy jego dane osobowe. Użytkownik może zalogować się do Aplikacji za pomocą konta MyPhilips lub za pomocą profilu na portalu społecznościowym. Gromadzone dane osobowe mogą obejmować nazwę użytkownika, zdjęcie profilowe, imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, datę urodzenia/wiek, kraj, język, ostatni tweet, profil URL, profil na portalu społecznościowym, lokalizację i hasło.


  • Gromadzone dane osobowe są wykorzystywane do tworzenia konta użytkownika i zarządzania nim. Użytkownik może skorzystać z konta MyPhilips w celu bezpiecznego zalogowania się do aplikacji. Jeśli użytkownik założy konto MyPhilips w celu zalogowania się do aplikacji, otrzyma od nas powitalną wiadomość e-mail w celu potwierdzenia nazwy użytkownika i hasła. Będziemy również wysyłać użytkownikowi odpowiedzi na zapytania, komunikaty ściśle związane z serwisem oraz bezpośrednią komunikację marketingową, jeżeli użytkownik wyraził taką wolę. Ponadto użytkownik może wykorzystać konto MyPhilips, aby zamówić dowolny produkt lub usługę firmy Philips, wziąć udział w promocji, grze lub kampanii w mediach społecznościowych związanej z akcjami promocyjnymi firmy Philips (np. przez polubienie lub udostępnienie), a także uczestniczyć w testowaniu produktów lub ankietach.
Więcej informacjiMniej informacji

Data filled in by you

Inne dostarczone dane

Dane te obejmują: zdjęcia, wagę, wzrost, dane dotyczące karmienia piersią (czas i strona), dane dotyczące karmienia butelką (czas i ilość), dane dot. wykorzystania laktatora (ilość, czas i strona), dane dotyczące przewijania (czas i stan pieluch — czyste, wilgotne lub zabrudzone)), dane dotyczące snu (czas i miejsce), dane dotyczące płaczu (czas), temperaturę ciała, termin porodu, informację, czy jest to pierwsze dziecko użytkownika, notatki, datę narodzin, imię dziecka, relację pokrewieństwa z dzieckiem (matka czy ojciec).

 

  • Dane te są gromadzone w celu dostarczania informacji na temat rozwoju dziecka, spersonalizowanych wiadomości i wskazówek. Aby to osiągnąć, wysyłamy użytkownikowi wiadomości e-mail, powiadomienia push i wiadomości w aplikacji.

Dane urządzenia

Możemy zbierać informacje dotyczące urządzenia, kiedy użytkownik instaluje Urządzenie, uzyskuje do niego dostęp lub korzysta z Urządzenia. Obejmuje to również informacje na temat Urządzenia, w tym unikalny numer urządzenia użytkownika. Gromadzimy także dane dotyczące sesji i wykorzystania, które są związane z korzystaniem z Urządzenia przez użytkownika.

 

Jeśli użytkownik korzysta z Urządzenia uGrow Smart Baby Monitor, Urządzenie rejestruje temperaturę i wilgotność pomieszczenia i przesyła je do Aplikacji. Dane te obejmują również unikalny numer Urządzenia użytkownika, dane dotyczące sesji i wykorzystania, tzn. dane dotyczące wykorzystania Urządzenia przez użytkownika.

 

  • Dane te są gromadzone w celu dostarczania informacji na temat rozwoju dziecka, spersonalizowanych wiadomości i wskazówek.

 

Jeśli użytkownik korzysta z Urządzenia uGrow Smart Ear Thermometer, Urządzenie rejestruje temperaturę dziecka i przesyła ją do Aplikacji.

Dane te obejmują również unikalny numer Urządzenia użytkownika, dane dotyczące sesji i wykorzystania, tzn. dane dotyczące wykorzystania Urządzenia przez użytkownika.

 

  • Dane te są gromadzone w celu dostarczania informacji na temat rozwoju dziecka, spersonalizowanych wiadomości i wskazówek.
Więcej informacjiMniej informacji

Cookies

Pliki cookie

Używamy plików cookie, znaczników lub podobnych technologii w celu obsługiwania, dostarczania, ulepszania, analizowania i dostosowywania naszych Usług. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać urządzenie mobilne używane przez użytkownika i gromadzić dane osobowe, w tym unikalny numer Urządzenia użytkownika, adres IP urządzenia przenośnego, rodzaj przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego na urządzeniu przenośnym, dane dotyczące sesji i wykorzystania lub informacje dotyczące związanych z usługą wyników, czyli informacje na temat wykorzystania Aplikacji przez użytkownika.

 

W celu uzyskania dalszych informacji na temat wykorzystania plików cookie lub innych podobnych technologii stosowanych w tej Aplikacji należy zapoznać się z naszym Oświadczeniem o plikach cookie, które można znaleźć w menu ustawień prywatności w Aplikacji.

Więcej informacjiMniej informacji

Location data

Dane dotyczące lokalizacji

Jeśli użytkownik zezwoli na dostęp do danych lokalizacji, możemy gromadzić informacje o położeniu geograficznym urządzenia przenośnego użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie zablokować gromadzenie danych dotyczących położenia geograficznego w ustawieniach Aplikacji lub urządzenia przenośnego.

 

  • W przypadku korzystania z funkcji „Znajdź najbliższe centrum serwisowe firmy Philips” na stronie pomocy technicznej użytkownik zostanie poproszony o udostępnienie firmie Philips danych dotyczących lokalizacji. Jeśli użytkownik korzysta z naszych funkcji lokalizacji, zostanie przekierowany do najbliższego punktu lub do danych kontaktowych centrum obsługi klienta w danym kraju w oparciu o dane dotyczące lokalizacji.

Informacje transakcyjne

Jeśli użytkownik płaci za nasze Usługi, możemy otrzymywać informacje i potwierdzenia, jak np. potwierdzenia płatności, w tym ze sklepów z aplikacjami lub od osób trzecich przetwarzających płatności.


Pomoc techniczna

Użytkownik może przekazać nam informacje związane z korzystaniem z naszych Usług, w tym w zakresie interakcji z firmą Philips i tym, jak skontaktować się z użytkownikiem, dzięki czemu będziemy mogli zapewnić obsługę klienta. Zarządzamy swoimi Usługami i świadczymy je, w tym zapewniamy obsługę klienta, oraz ulepszamy, poprawiamy i dostosowujemy nasze Usługi. Możemy również wykorzystać informacje użytkownika do wysyłania mu odpowiedzi, gdy się z nami skontaktuje.

Combined data

Połączone dane

Możemy łączyć dane osobowe użytkownika, w tym dane kont i inne dane podane przez użytkownika, dane Urządzenia, pliki cookie, dane o lokalizacji, dane zebrane w trakcie interakcji i wykorzystania kanałów cyfrowych Philips, takich jak portale społecznościowe, strony internetowe, wiadomości e-mail, aplikacje i powiązane produkty, adres IP, pliki cookie, informacje o urządzeniu, komunikaty, jakie użytkownik klika lub których dotknie, dane dotyczące lokalizacji i stron, które użytkownik odwiedza.

 

Tak połączone dane są analizowane i wykorzystywane do świadczenia na rzecz użytkownika Usług, takich jak informacje o rozwoju dziecka, spersonalizowane wiadomości i wskazówki. Korzystamy z nich także w celu ulepszania treści, funkcji i użyteczności Aplikacji, Urządzenia i Usług, jak również w celu tworzenia nowych produktów i usług.

 

Jeśli użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie promocyjnych informacji o produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach firmy Philips, które mogą być dla niego istotne w oparciu o jego preferencje i zachowania w Internecie, możemy przesłać użytkownikowi komunikaty marketingowe i promocyjne za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu i innych kanałów cyfrowych, takich jak aplikacje mobilne i media społecznościowe. Aby móc dopasować komunikaty do preferencji i zachowań użytkownika i zapewnić bardziej odpowiednie i indywidualne doświadczenie, możemy analizować i łączyć dane osobowe użytkownika. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania tych informacji.

Więcej informacjiMniej informacji

Pozwolenia

Aplikacja może zażądać od użytkownika pozwolenia na dostęp do telefonu lub czujników (np. kamery, Wi-Fi, lokalizacji geograficznej lub Bluetooth) bądź innych danych (np. zdjęć, harmonogramu lub kontaktów) na urządzeniu przenośnym.


  • Używamy tych danych tylko wtedy, gdy są one potrzebne do świadczenia Usług i dopiero wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to wyraźną zgodę.

  • Czasem pozwolenie jest technicznym warunkiem działania systemów operacyjnych na urządzeniu mobilnym użytkownika. W takim przypadku Aplikacja może zażądać zgody użytkownika na dostęp do takich czujników lub danych, jednak nie będziemy gromadzić takich danych, chyba że jest to konieczne do dostarczenia użytkownikowi Usługi Aplikacji i dopiero wówczas, kiedy użytkownik wyrazi na to zgodę.
Więcej informacjiMniej informacji

Third parties

Komu są udostępniane dane osobowe?


Firma Philips może ujawniać dane osobowe użytkownika niezależnym usługodawcom, partnerom biznesowym lub innym osobom trzecim zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o poufności lub obowiązującym prawem.

Usługodawcy

Współpracujemy z niezależnymi usługodawcami, którzy pomagają nam obsługiwać, dostarczać, ulepszać, analizować, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze Usługi.

 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym usługodawcom:

 

  • Usługodawcy IT i usług w chmurze

Powyżsi usługodawcy zapewniają potrzebny sprzęt, oprogramowanie, sieć, przechowywanie danych, usługi transakcyjne i/lub technologie niezbędne do działania Aplikacji lub świadczenia Usług.

Firma Philips wymaga, aby jej usługodawcy zapewniali odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, podobny do tego, jakie sama oferuje. Wymagamy, aby nasi usługodawcy przetwarzali dane osobowe użytkownika wyłącznie w zgodzie z naszymi instrukcjami i tylko dla konkretnych celów, o których mowa wyżej, aby mieli dostęp tylko do tych danych, które są niezbędne do świadczenia danej usługi, oraz żeby zapewnili bezpieczeństwo danym osobowym użytkownika.

 

Inne osoby trzecie

Firma Philips może również współpracować z stronami trzecimi, które przetwarzają dane osobowe użytkownika do własnych celów. Prosimy uważnie zapoznać z ich oświadczeniami o prywatności, które informują o stosowanych praktykach prywatności, w tym w zakresie tego, jakiego rodzaju dane osobowe takie strony trzecie gromadzą, jak będą je wykorzystywać, przetwarzać i chronić.

 

Jeśli firma Philips udostępni dane osobowe stronie trzeciej, która wykorzystuje dane osobowe użytkownika do własnych celów, firma Philips powiadomi użytkownika lub uzyska jego zgodę zgodnie z obowiązującym prawem, zanim udostępni jego dane osobowe.

 

Firma Philips może sprzedać całość lub część swojego przedsiębiorstwa na rzecz innej firmy. Takie przeniesienie własności może obejmować również przeniesienie na nabywcę danych osobowych bezpośrednio związanych z taką częścią przedsiębiorstwa. Firma Philips może wedle swojego uznania przenieść wszystkie swoje prawa i obowiązki na podstawie Oświadczenia o prywatności na rzecz któregokolwiek ze swoich podmiotów powiązanych, w tym w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją, sprzedażą aktywów lub z mocy prawa bądź z jakiegokolwiek innego tytułu, i może przekazywać dane osobowe użytkownika do każdego ze swoich podmiotów powiązanych, następców prawnych lub do nowego właściciela.

 

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika następującym stronom trzecim:

 

  • Strony trzecie

Te strony trzecie mogą świadczyć usługi na rzecz użytkownika. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika firmie American Well na życzenie użytkownika lub zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Przekazywanie informacji do innych krajów

Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w każdym kraju, w jakim posiadamy swoje jednostki lub w którym mamy usługodawców, i poprzez użycie Usług użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie (jeśli będzie mieć miejsce) informacji do krajów innych niż kraj zamieszkania użytkownika, w którym to kraju mogą obowiązywać inne zasady ochrony danych niż w kraju użytkownika. W niektórzy przypadkach sądy, organy ścigania, urzędy nadzoru lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do danych osobowych użytkownika.

 

Jeśli użytkownik przebywa w EOG, dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do naszych podmiotów powiązanych lub naszych usługodawców w krajach poza EOG, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełną listę tych krajów można zobaczyć tutaj. W przypadku przekazów z EOG do krajów nieuznanych przez Komisję Europejską, takich jak Stany Zjednoczone, stosujemy odpowiednie narzędzia, takie jak nasze wiążące reguły korporacyjne w zakresie danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych i/lub standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Użytkownik może otrzymać kopię tych środków, klikając powyższe łącze lub kontaktując się z nami pod adresem: privacy@philips.com.

 

Jak długo możemy przechowywać dane użytkownika?

Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to wymagane lub dozwolone w świetle celów, dla których dane są gromadzone. Kryteria, jakich używamy do określenia okresów przechowywania danych, obejmują: (i) długość okresu, przez jaki użytkownik korzysta z Aplikacji i Usług; (ii) istnienie obowiązku prawnego, któremu podlegamy; lub (iii) słuszność przechowywania w świetle naszej pozycji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów dotyczących przedawnienia, postępowań sądowych czy dochodzeń podjętych przez organy nadzoru).

We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Więcej informacjiMniej informacji

Choices and rights

Prawa użytkownika

Jeżeli użytkownik chciałby przesłać żądanie dostępu do danych osobowych, które zostały wcześniej do nas przekazane, ich poprawy, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwienia się ich przetworzeniu, lub jeśli użytkownik chciałby złożyć wniosek o uzyskanie kopii elektronicznej jego danych osobowych w celu przekazania ich do innej firmy (w takim zakresie, jakim to prawo do przeniesienia danych jest zapewnione użytkownikowi przez obowiązujące prawo), użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem privacy@philips.com. Odpowiemy na żądanie użytkownika zgodne z obowiązującym prawem.


W swoim żądaniu użytkownik powinien wyjaśnić, do których danych osobowych chce uzyskać dostęp, które dane osobowe chce poprawić, usunąć, ograniczyć lub przetworzeniu których danych osobowych chce się sprzeciwić. Żeby zapewnić ochronę użytkownika, możemy być w stanie zrealizować tylko te żądania, które dotyczą danych osobowych związanych z kontem użytkownika, adresem e-mail lub innymi informacjami dotyczącymi konta, za pomocą którego użytkownik przesyła swoje żądanie, a także może zaistnieć konieczność zweryfikowania przez nas tożsamości użytkownika przed spełnieniem żądania. Dołożymy wszelkich starań, żeby spełnić żądanie użytkownika tak szybko, jak to możliwe.

 

Należy pamiętać, że skorzystanie z (niektórych) możliwości i praw może oznaczać, że użytkownik nie będzie mógł dalej korzystać, w całości lub w części, z naszych Usług.

Więcej informacjiMniej informacji

We protect your personal data

Chronimy dane osobowe użytkownika

Poważnie traktujemy obowiązek ochrony danych powierzonych przez użytkownika firmie Philips przed przypadkowymi lub nieuprawnionymi: zmianą, utratą, niewłaściwym użyciem, ujawnieniem lub dostępem. Firma Philips używa różnego rodzaju technologii związanych z bezpieczeństwem oraz środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane użytkownika. W tym celu m.in. przeprowadzamy kontrole dostępu, wykorzystujemy zapory i protokoły bezpieczeństwa.

Więcej informacjiMniej informacji

Special information for parents

Informacje specjalne dla rodziców

Mimo iż Usługi nie są przeznaczone dla dzieci, jak określono w obowiązującym prawie, firma Philips przestrzega prawa wymagającego zgody rodzica lub opiekuna prawnego na gromadzenie, wykorzystywanie lub ujawnianie danych osobowych dzieci. Zobowiązujemy się do ochrony prywatności dzieci i gorąco zachęcamy rodziców i opiekunów, aby sprawowali czynny nadzór nad aktywnością swoich dzieci w Internecie.

 

Jeśli rodzic lub opiekun prawny dowie się, że jego dziecko przekazało nam swoje dane osobowe bez jego zgody, prosimy o kontakt pod adresem privacy@philips.com. Jeśli dowiemy się, że dziecko przekazało nam swoje Dane osobowe, usuniemy takie dane z archiwum.

Więcej informacjiMniej informacji

Local specific information

Informacje zależne od lokalizacji: Przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w stanie Kalifornia (dotyczy tylko USA)

Zgodnie z rozdziałem 1798.83 Kodeksu Cywilnego stanu Kalifornia, nasi klienci będący mieszkańcami stanu Kalifornia mogą raz w roku żądać bezpłatnego przekazania informacji na temat informacji osobowych przekazanych przez firmę Philips stronom trzecim w celach marketingowych (jeśli takie dane zostały ujawnione) w poprzedzającym roku kalendarzowym. W stosownych przypadkach informacje te będą obejmować wykaz kategorii danych osobowych, które zostały udostępnione, a także nazwy, imiona, nazwiska i adresy wszystkich stron trzecich, które uzyskały od firmy Philips takie informacje w ciągu poprzedzającego roku kalendarzowego. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia i chce złożyć wniosek o przekazanie takich informacji, powinien odwiedzić naszą stronę internetową poświęconą prywatności: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html.

Więcej informacjiMniej informacji

Changes to the privacy notice

Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności

Nasze mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności. Przy aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności będziemy również aktualizować datę na górze niniejszego Oświadczenia o prywatności.

 

Zachęcamy do regularnego sprawdzania najnowszej wersji niniejszego Oświadczenia o prywatności.

 

Nowe Oświadczenie o prywatności będzie obowiązywać od momentu jego publikacji. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na podporządkowanie się takiemu zaktualizowanemu oświadczeniu, może zmienić wybrane ustawienia bądź rozważyć rezygnację z korzystania z naszych Usług. Dalsze korzystanie z naszych usług i uzyskiwanie do nich dostępu po wejściu w życie nowej wersji oświadczenia o prywatności oznacza zapoznanie się ze zaktualizowanym Oświadczeniem i zgodę na nowe postanowienia.

Więcej informacjiMniej informacji

Contact

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Oświadczenia o prywatności lub sposobu, w jaki firma Philips korzysta z danych osobowych użytkownika, należy skontaktować się z inspektorem ds. ochrony danych firmy Philips pod adresem: privacy@philips.com. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzoru właściwego dla swojego kraju lub regionu.

 

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Holandia

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.