Polska

uGrow – zasady
ochrony prywatności

 

Niniejsze zasady ochrony prywatności zostały ostatnio zmodyfikowane 
4 listopada 2015 r.

uGrow wykorzystuje dane osobowe gromadzone lub przetwarzane przez inteligentną nianię elektroniczną uGrow i termometr douszny uGrow (zwane dalej „Urządzeniem” lub „Urządzeniami”) oraz przez aplikację mobilną uGrow (zwaną dalej „Aplikacją”).
Niniejsze zasady ochrony prywatności dotyczą danych osobowych gromadzonych przez Urządzenie/Urządzenia i Aplikację, która jest kontrolowana lub znajduje się pod kontrolą  Philips Consumer Lifestyle B.V. bądź dowolnego z jej podmiotów zależnych (zwanych łącznie „Philips”).

Gromadzone i wykorzystywane dane

account data

Dane Konta

Dane te obejmują nazwisko, adres e-mail, hasło, kraj i język.

Dane Konta

 

Zgromadzone dane są wykorzystywane w celu utworzenia Państwa konta i zarządzania nim. Konto zostanie wykorzystane do przesłania Państwu powitalnej wiadomości e-mail w celu potwierdzenia Państwa nazwy użytkownika i hasła. Ten kanał komunikacji wykorzystywany będzie też do udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i do wysyłania Państwu powiadomień ściśle powiązanych z usługą, na przykład o jej czasowej niedostępności z powodu prac konserwacyjnych. Do utworzenia Państwa konta w Aplikacji i zarządzania nim lub do rejestrowania Państwa zakupów wykorzystamy dane przekazane przez Państwa w procesie rejestracji..

Więcej informacjiMniej informacji
Data filled in by you

Dane wprowadzane przez Państwa

Dane te obejmują zdjęcia, notatki, wagę, wzrost, dane dotyczące karmienia piersią (godzinę i stronę), dane dotyczące karmienia butelką (godzinę i ilość), dane dotyczące odciągania (ilość, godzinę i stronę), dane dotyczące snu (czas i lokalizację), dane dotyczące płaczu (czas), temperaturę ciała, planowaną datę porodu, datę urodzenia, imię dziecka, pokrewieństwo z dzieckiem (mama lub tata) oraz informację, czy jest to Państwa pierwsze dziecko, czy też kolejne.

 

Gromadzone dane są wykorzystywane w celu przekazywania Państwu informacji o rozwoju dziecka oraz spersonalizowanych wiadomości i wskazówek. Robimy to, wysyłając Państwu wiadomości e-mail, powiadomienia typu push i wiadomości w aplikacji.

Więcej informacjiMniej informacji
Devices data

Dane Urządzenia/Urządzeń

Jeżeli używają Państwo inteligentnej niani elektronicznej uGrow, Urządzenie rejestruje temperaturę i wilgotność w pomieszczeniu oraz przesyła ją do Aplikacji. Dane te obejmują również niepowtarzalny numer identyfikacyjny i znacznik czasu.

 

 • Gromadzone dane są wykorzystywane w celu przekazywania Państwu informacji o rozwoju dziecka oraz spersonalizowanych wiadomości i wskazówek..
 • Zgromadzone dane dostarczają informacji na temat korzystania przez Państwa z Urządzenia/Urządzeń.
Więcej informacjiMniej informacji
Devices data
Jeżeli używają Państwo termometru dousznego uGrow, Urządzenie rejestruje temperaturę ciała Państwa dziecka oraz przesyła ją do Aplikacji. Dane te obejmują również niepowtarzalny numer identyfikacyjny i znacznik czasu.

 

 • Gromadzone dane są wykorzystywane w celu przekazywania Państwu informacji o rozwoju dziecka oraz spersonalizowanych wiadomości i wskazówek..
 • Zgromadzone dane dostarczają informacji na temat korzystania przez Państwa z Urządzenia/Urządzeń.
Więcej informacjiMniej informacji
Cookies

Pliki cookie

Aplikacja wykorzystuje pliki cookie lub podobne techniki. Dane te obejmują niepowtarzalny numer Urządzenia Użytkownika, adres IP Państwa urządzenia mobilnego lub urządzeń mobilnych, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej bądź systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają, a także dane o sesji i wykorzystaniu, czyli dane o sposobie użytkowania przez Państwa Aplikacji..

 

Wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookie:
 

Wymagane pliki cookie

Te pliki cookie zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji.

 

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają nam analizować sposób korzystania z Aplikacji, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać działanie naszych Aplikacji.

 

Pliki cookie służące ukierunkowanej reklamie

Te pliki cookie służą do lepszego dostosowania reklam do Państwa zainteresowań zarówno w obrębie Aplikacji Philips, jak i poza nimi.

 

 • Dane te mogą służyć do określenia, którymi częściami Aplikacji są Państwo zainteresowani, śledzenia sposobu korzystania przez Państwa z Aplikacji, zwiększenia Państwa zadowolenia z Aplikacji lub udostępnienia treści publikowanych w mediach społecznościowych. Wykorzystujemy też pliki cookie, które zapewniają prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji.
 • Gromadzone dane są wykorzystywane w celu dostarczenia Państwu funkcji Aplikacji.
 • Gromadzone dane zawierają również informacje o Państwa sposobie korzystania z Aplikacji i Urządzenia/Urządzeń oraz wizytach w Aplikacji.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie pozostawianych przez operatorów mediów społecznościowych oraz na temat danych, które mogą one gromadzić, proszę zapoznać się z oświadczeniami o zasadach ochrony prywatności składanymi przez operatorów mediów społecznościowych. Poniżej wskazano oświadczenia o zasadach ochrony prywatności kanałów mediów społecznościowych, które są najczęściej wykorzystywane przez firmę Philips:

 

Facebook

Google+

Twitter

Pinterest

LinkedIn

YouTube

Instagram

Vine

Więcej informacjiMniej informacji
Location data

Dane o Lokalizacji

Po uzyskaniu zezwolenia na dostęp do danych o Państwa lokalizacji gromadzimy dane o lokalizacji geograficznej Państwa urządzenia mobilnego.

Dane o Lokalizacji

 

 • Gdy korzystają Państwo z funkcji „Szukaj produktów firmy Philips w pobliżu” na stronie obsługi klienta, prosimy o udostępnienie nam danych o Państwa lokalizacji. Na podstawie danych dotyczących Państwa lokalizacji zostaną Państwo skierowani do sklepu w pobliżu lub zostaną Państwu wskazane dane kontaktowe działu obsługi klienta w Państwa kraju.
Więcej informacjiMniej informacji
Combined data

Dane Połączone 

Dane te obejmują  Dane Konta, Dane wprowadzane przez Państwa, Dane Urządzenia/Urządzeń, Pliki cookie, Dane o Lokalizacji oraz dane uzyskane w rezultacie Państwa interakcji z firmą Philips, do których należą:

 

 • Dane o Państwa interakcjach oraz wykorzystaniu kanałów cyfrowych firmy Philips, takich jak media społecznościowe, strony internetowe, poczta elektroniczna, aplikacje i powiązane produkty. Dane te mogą obejmować: adres IP, pliki cookie, informacje o urządzeniach, informacje o kliknięciach lub dotknięciach elementów, szczegóły lokalizacji oraz odwiedzane przez Państwa strony internetowe.
 • Dane połączone są analizowane i wykorzystywane w celu świadczenia Państwu usług uGrow, takich jak informacje dotyczące rozwoju Państwa dziecka oraz spersonalizowane wiadomości i wskazówki.
 • Jeżeli zdecydują się Państwo otrzymywać formułowane na podstawie Państwa preferencji i zachowań komunikaty promocyjne na temat produktów, usług, wydarzeń i promocji firmy Philips, możemy się z Państwem kontaktować w celu przekazywania komunikatów promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu oraz innych kanałów cyfrowych, na przykład aplikacji mobilnych i mediów społecznościowych. Aby móc dostosować komunikaty do Państwa preferencji i zachowań oraz w jak największym stopniu je spersonalizować, możemy analizować i łączyć Państwa dane osobowe.
 • Dane te wykorzystujemy w celu udoskonalania treści oraz zwiększania funkcjonalności i przydatności Aplikacji, Urządzenia/Urządzeń oraz naszych produktów i usług, a także opracowywania nowych produktów i usług.
 • Możemy łączyć ze sobą informacje uzyskane od Państwa oraz udostępniać je innym spółkom z Grupy Philips i podmiotom zewnętrznym.
Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Więcej informacjiMniej informacji
Third parties
Podmioty zewnętrzne

Philips korzysta z usług następujących kategorii podmiotów zewnętrznych:

 

Dostawcy usług informatycznych

Dostawcy ci dostarczają niezbędnego sprzętu, oprogramowania, usług sieciowych, w zakresie przechowywania danych i transakcyjnych i/lub powiązanych technologii niezbędnych w celu korzystania z Aplikacji lub świadczonych usług.  

 

Dostawcy usług w chmurze

Dostawcy ci zapewniają usługi przechowywania danych. Firma Philips zobowiązuje się do przechowywania Państwa danych osobowych w Państwa regionie – korzystamy z usług w chmurze w Europie, USA, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 

Firma Philips zobowiązuje tych dostawców usług do zapewnienia poziomu ochrony Państwa danych osobowych porównywalnego z zapewnianym przez firmę Philips, do przetwarzania Państwa danych osobowych wyłącznie w określonych celach wskazanych powyżej oraz do uzyskiwania dostępu do minimalnej ilości danych niezbędnej w celu świadczenia określonej usługi.

 

Jeżeli firma Philips pozwoli podmiotowi zewnętrznemu na przekazywanie Państwa danych osobowych poza Państwa region geograficzny, podejmiemy kroki w celu ochrony Państwa prywatności, zawierając stosowne umowy lub za pomocą innych środków, które zapewnią porównywalny poziom ochrony podczas przetwarzania informacji przez wybrane przez nas podmioty zewnętrzne.

 

Firma Philips ujawnia dane osobowe tylko w zgodzie z niniejszymi zasadami ochrony prywatności i/lub gdy wymagają tego przepisy prawa.

 

Zdarza się, że firma Philips sprzedaje jakiś pion swojej działalności lub jego część. Wraz z takim przeniesieniem własności może dojść do przekazania spółce nabywającej Państwa danych osobowych bezpośrednio związanych z tą działalnością. 

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Więcej informacjiMniej informacji
Choices and rights

Prawa i decyzje

Proszę wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@philips.com, aby skorzystać z następujących przysługujących Państwu możliwości i praw:

 

 • Dostęp
  Mogą Państwo w dowolnej chwili zażądać dostępu do swoich danych osobowych.
 • Wniosek o korektę
  Mogą Państwo w dowolnej chwili zażądać korekty swoich danych osobowych.
 • Sprzeciw
  Mogą Państwo w dowolnej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych.
 • Pytania lub skargi
  Mogą Państwo w dowolnej chwili skontaktować się z nami, jeżeli mają Państwo pytania, skargi, wątpliwości lub sugestie.
 • Wycofanie zgody
  Mogą Państwo łatwo wycofać zgodę:
  na przykład zrezygnować z naszych usług marketingowych, korzystając z przycisku „anuluj subskrypcję” u dołu każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.
 • Usunięcie
  Mogą Państwo w dowolnej chwili zażądać usunięcia swoich danych osobowych. 
Więcej informacjiMniej informacji
We protect your personal data
Chronimy Państwa dane osobowe 

Uznajemy i bardzo poważnie traktujemy nasz obowiązek ochrony danych, jakie powierzają Państwo firmie Philips, przed utratą, niewłaściwym użytkowaniem i nieuprawnionym dostępem. W celu ochrony Państwa danych firma Philips wykorzystuje różne technologie zabezpieczające i procedury organizacyjne. Stosujemy na przykład kontrolę dostępu, zapory sieciowe, szyfrowanie oraz bezpieczne serwery.

Chronimy Państwa dane osobowe 

Więcej informacjiMniej informacji
Special information for parents
Informacje dla rodziców 

uGrow co do zasady nie jest skierowana do dzieci w wieku poniżej 16 lat, firma Philips zobowiązuje się przestrzegać przepisów wymagających zgody rodziców lub opiekunów prawnych na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych odnoszących się do dzieci.

 

Jeżeli jako rodzic lub opiekun dowiedzą się Państwo, że Państwa dziecko w wieku poniżej 16 lat udostępniło nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami pod adresem privacy@philips.com. Jeżeli uzyskamy informacje, że dziecko w wieku poniżej 16 lat udostępniło nam dane osobowe, usuniemy te dane z naszych zbiorów.

Więcej informacjiMniej informacji
Changes to the privacy notice
Zmiany niniejszych zasad ochrony prywatności

Usługi dostarczane przez firmę Philips mogą ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełniania niniejszych zasad ochrony prywatności. 

 

Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z obowiązującą wersją zasad.

 

Zmienione zasady ochrony prywatności wchodzą w życie z chwilą ich upublicznienia. Jeżeli nie akceptują Państwo nowych zasad, powinni Państwo zmienić swoje ustawienia lub zaprzestać korzystania z Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji i naszych usług po wejściu w życie zmian w Polityce Prywatności jest równoznaczne z potwierdzeniem, że zostali Państwo poinformowani o tych zmianach.

Więcej informacjiMniej informacji
Contact

Kontakt 

Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: privacy@philips.com