Strategia BYOD
Strategia BYOD czyli wykorzystywanie własnych urządzeń

Strategia BYOD, czyli wykorzystywanie własnych urządzeń

Strategia BYOD: wykorzystanie potencjału połączonych sieciowo rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia

Strategia „Korzystaj z własnego urządzania” (ang. Bring Your Own Device, BYOD) polega na dobrze przemyślanej integracji osobistych urządzeń przenośnych w celu lepszej współpracy między lekarzami i ich pacjentami.

 

Nacisk kładziony na wysoką jakość opieki nad pacjentami oraz rygorystyczne wymagania dotyczące dokumentacji sprawiają, że systemy opieki zdrowotnej muszą dzisiaj zmagać się z wyzwaniami związanymi z koniecznością obniżania kosztów, skoncentrowaniu wysiłków na działaniach zapobiegawczych oraz ogólnego podnoszenia jakości opieki. W odpowiedzi na te wzywania placówki wybierają innowacyjne rozwiązania cyfrowe, które stawiają pacjenta w centrum bardziej zintegrowanego modelu realizacji usług medycznych, skoncentrowanego na większym dostępie do opieki oraz lepszych rezultatach leczenia. Urządzenia osobiste mogą pomóc w osiągnięciu tych nowych celów.


Dostęp do coraz bardziej zaawansowanych, a jednocześnie łatwych w obsłudze smartfonów i tabletów sprawia, że urządzenia te naturalnie wpasowały się w rytm naszego codziennego życia i stanowią narzędzia do interakcji na wszystkich jego płaszczyznach. Badania wskazują, że coraz więcej specjalistów z dziedziny opieki zdrowotnej wykorzystuje własne urządzania typu smart w codziennej praktyce, a co ważniejsze uważa, że strategia BYOD ukształtuje przyszłe oblicze opieki zdrowotnej:

Wzrost popularności strategii BYOD

Lekarze zaczynają odczuwać realne korzyści wynikające ze stosowania strategii BYOD, w tym ograniczenie koniecznych szkoleń, większą wydajność, wzrost satysfakcji z pracy oraz szybszy i bardziej efektywny proces podejmowania decyzji. Dzięki szybkiemu dostępowi do poczty e-mail, plików i wyników badań lekarze spędzają mniej czasu na wykonywanie uciążliwych czynności w systemach komputerowych, a ten zaoszczędzony czas mogą wykorzystać na pomoc pacjentom.

 

Z drugiej strony systemy opieki zdrowotnej wdrażają strategie BYOD, ponieważ mogą one potencjalnie usprawnić przebieg pracy, obniżyć koszty, ułatwić zapewnianie zgodności z przepisami dotyczącymi opieki zdrowotnej (takimi jak amerykańska ustawa o przystępności opieki zdrowotnej — Affordable Care Act) oraz usprawnić procesy rekrutacji najlepszych specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej. Odzwierciedleniem tego jest lista pięciu głównych czynników przemawiających za szybkim wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań BYOD:

5 głównych czynników przemawiających za strategią BYOD

Faktem jest, że strategia BYOD znajduje szereg zastosowań w placówkach opieki zdrowotnej.

 

  • Ultrasonografia z wykorzystaniem urządzeń typu smart pozwala na połączenie powszechnie dostępnego, kompatybilnego urządzenia typu smart, aplikacji mobilnej, zaawansowanej technologii głowic ultrasonograficznych oraz zintegrowanych usług wsparcia IT i obsługi technicznej w celu przekazania lekarzom narzędzia, które pozwoli na badanie pacjentów niezależnie od miejsca, w którym się znajdują. Przykładem rozwiązania do ultrasonografii bazującego na urządzeniu typu smart jest system Lumify wprowadzony do oferty firmy Philips.
  • Systemy elektronicznej dokumentacji pacjenta służą do przechowywania elektronicznych rekordów informacji dotyczących zdrowia pacjenta, w tym danych demograficznych, uwag o postępie choroby/leczenia, informacji o problemach medycznych, przyjmowanych lekach i parametrach fizjologicznych, wywiadu chorobowego, statusu szczepień, wyników badań laboratoryjnych oraz opisów badań obrazowych. Dostęp do takiego systemu na urządzeniu przenośnym może usprawnić pracę lekarza.
  • Rejestry leków i inne materiały referencyjne dla personelu klinicznego mogą mieć postać aplikacji mobilnych, które zapewniają lekarzom dostęp do ważnych informacji, takich jak zalecenia dotyczące tysięcy leków wydawanych na receptę, wyniki najnowszych badań biomedycznych oraz inne pomocnicze materiały referencyjne dostępne w miejscu opieki nad pacjentem.

 

Rozwiązania cyfrowe i platformy BYOD stosowane w systemach opieki zdrowotnej oczywiście wiążą się również z unikatowymi wyzwaniami. Są to kwestie związane z bezpieczeństwem danych, łącznością, wsparciem IT dla użytkownika oraz ochroną poufności danych pacjenta. Jako lider innowacyjnych rozwiązań skoncentrowanych zarówno na ochronie pacjentów, jak i placówek medycznych, firma Philips nieustannie pracuje nad udoskonalaniem bezpieczeństwa, kompatybilności i zabezpieczeń prywatności swoich rozwiązań mobilnych.

 

Dzisiaj nie ma już wątpliwości, że strategia BYOD ułatwia wymianę danych między systemami opieki zdrowotnej, lekarzami i pacjentami na wszystkich etapach opieki. Ponieważ coraz więcej placówek opieki zdrowotnej wdraża zasady i programy oparte na strategii BYOD, możemy z pewnością oczekiwać kolejnych ekscytujących innowacji w zakresie rozwiązań i usług mobilnych, które pozwolą na zwiększenie jakości opieki nad pacjentami i uzyskiwanie lepszych rezultatów leczenia.

Rozwiązania cyfrowe i platformy BYOD
Randy Hamlin

Randy Hamlin


Kierownik jednostki ds. urządzeń mobilnych firmy Philips Ultrasound

 

Randy Hamlin zajmuje się nowym sektorem rynkowym rozwiązań do ultrasonografii diagnostycznej, który koncentruje się na przenośnym sprzęcie do badań ultrasonograficznych wykonywanych w miejscu opieki nad pacjentem. W czasie pracy w firmie Philips stał on na czele zespołów inżynierskich i marketingowych i do dzisiaj wygłasza regularne prelekcje na wydarzeniach branżowych oraz kongresach innowacji dotyczące przełomowych rozwiązań i usług, które mogą zmienić oblicze opieki zdrowotnej na lepsze.
 

Obserwuj profil Randy’ego Hamlina w serwisie
LinkedIn

Literatura:

 

1. BYOD Strategy is the Key to Achieving the Five Rights of Clinical Communication. Healthcare Business Insider.

2. BYOD Trends in Healthcare. Spok.

3. 4 rules to make BYOD work in a hospital. mHealthNews.

4. IT Consumerization: A Case of BYOD in a Healthcare Setting. Technology Innovation Management Review.

5. Bring Your Own Device Movement Comes to Healthcare. Executive Insight.

6. The Pros and Cons of Adopting BYOD. Nextech.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?