Polityka ochrony prywatności Philips Sonicare

 

Niniejsza polityka ochrony prywatności została ostatnio zmieniona w dniu 23 stycznia 2017 r.

Philips Sonicare wykorzystuje dane osobowe gromadzone lub przetwarzane przez urządzenia Philips Sonicare („urządzenie/-a”) i aplikacje mobilne Philips Sonicare („aplikacje”).
Niniejsza polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do danych osobowych gromadzonych przez urządzenie/-a i aplikacje, które są kontrolowane lub znajdują się pod kontrolą Philips Consumer Lifestyle B.V. lub którejkolwiek z jej jednostek zależnych („Philips”).  Niniejsze stanowi obwieszczenie o naszych praktykach ochrony prywatności i nie stanowi kontraktu ani umowy.

Gromadzone i wykorzystywane dane

account data

Dane konta

Takie dane obejmują nazwę użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, wiek, kraj, region, język i hasło.

 

Gromadzone dane wykorzystywane są do tworzenia i zarządzania Twoim kontem. Twoje konto będzie wykorzystywane do wysłania Tobie powitalnej wiadomości e-mail w celu weryfikacji Twojej nazwy użytkownika i hasła, komunikacji z Tobą w odpowiedzi na Twoje zapytania i przesyłania Tobie ogłoszeń odnoszących się wyłącznie do usługi, na przykład, jeżeli nasza usługa zostanie czasowo zawieszona w związku z pracami konserwatorskimi. Będziemy wykorzystywali informacje podane przez Ciebie w trakcie rejestracji do stworzenia i zarządzania Twoim kontem lub do rejestracji Twojego zakupu.

Więcej informacjiMniej informacji
Data filled in by you

Podane przez Ciebie dane

Takie dane obejmują ustawiane przez Ciebie cele szczotkowania i jakość oddechu, odpowiedzi udzielone przez Ciebie w wstępnym kwestionariuszu oraz odpowiedzi na pytania kontekstowe dotyczące Twoich zwyczajów i czynności związanych z higieną jamy ustnej.

 

Zgromadzone dane wykorzystywane są w celu udzielenia Tobie pomocy w poprawieniu Twoich zwyczajów związanych z szczotkowaniem i higieną jamy ustnej oraz dokonania długotrwałych zmian dotyczących zdrowia jamy ustnej. Dokonujemy tego poprzez pomiar Twojego postępu w osiągnięciu celu oraz przekazanie zaleceń dotyczących higieny jamy ustnej, które pozwolą Ci osiągnąć Twoje cele.

Więcej informacjiMniej informacji
Devices data

Dane urządzenia/urządzeń

Jeżeli korzystasz z urządzenia szczoteczka Philips Sonicare connected oprócz typu głowicy szczoteczki oraz wykorzystywanego przez Ciebie trybu szczotkowania, urządzenie to zapisuje wykorzystanie przez Ciebie urządzenia, takie jak: czas użycia, poziom naładowania baterii oraz dane z czujnika, takie jak: miejsce, ruch i nacisk szczoteczki ] i przesyła te dane do aplikacji. Dane takie obejmują również unikatowy numer użytkownika urządzenia, adres IP Twojego urządzenia/urządzeń, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej lub wykorzystywanego przez Ciebie systemu operacyjnego, sesję oraz dane dotyczące użycia, które stanowią informację o użyciu przez Ciebie urządzenia/urządzeń.

 

 • Zgromadzone dane wykorzystywane są do śledzenia Twojego szczotkowania i synchronizacji z spersonalizowaną mapą jamy ustnej 3D w aplikacji Sonicare, aby dostarczyć Ci spersonalizowany program, który natychmiast podaje Ci pominięte miejsca, śledzi efektywność Twojej głowicy szczoteczki i powiadamia Cię o konieczności jej wymiany.

 

Jeżeli korzystasz z urządzenia analizator oddechu Philips Sonicare urządzenie to zapisuje użycie przez Ciebie urządzenia, takie jak: czas użycia, poziom naładowania baterii oraz dane z czujnika, które obejmują gazowe produkty uboczne pochodzenia bakteryjnego (LZS) oraz wilgotność jamy ustnej i przesyła te dane do aplikacji. Dane takie obejmują również unikatowy numer użytkownika urządzenia, adres IP Twojego urządzenia/urządzeń, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej lub wykorzystywanego przez Ciebie systemu operacyjnego, sesję oraz dane dotyczące użycia, które stanowią informację o użyciu przez Ciebie urządzenia/urządzeń.

 

 • Zgromadzone dane wykorzystywane są do dostarczenia Ci w czasie rzeczywistym wyników jakości oddechu, śledzenia wzorców i zapewnienia spersonalizowanego szkolenia i edukacji w celu poprawy Twojego wyniku dotyczącego oddechu oraz zwyczajów związanych z higieną jamy ustnej.
 • Zgromadzone dane dostarczają informacji o wykorzystywaniu przez Ciebie urządzenia/urządzeń. 
Więcej informacjiMniej informacji
Cookies

Ciasteczka

Aplikacja używa ciasteczek lub podobnych technik. Takie dane obejmują unikatowy numer użytkownika urządzenia, adres IP Twojego urządzenia/urządzeń, rodzaj mobilnej przeglądarki internetowej lub wykorzystywanego przez Ciebie systemu operacyjnego, sesję oraz dane dotyczące użycia, które stanowią informację o użyciu przez Ciebie aplikacji.

 

Rodzaje ciasteczek, z których korzystamy są następujące:

 

Ciasteczka wymagane

Te ciasteczka zapewniają prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej.

 

Ciasteczka analityczne

Te ciasteczka pozwalają na analizę użycia strony, co pozwala nam mierzyć i poprawiać wydajność naszych stron.

 

Media społecznościowe

Te ciasteczka pozwolą Tobie połączyć się z swoimi sieciami społecznościowymi i czytać recenzje.

 

Ciasteczka ukierunkowanej reklamy

Te ciasteczka wykorzystywane są do lepszego dostosowania reklam do Twoich zainteresowań zarówno na stronach Philips, jak i poza nimi.

 

 • Dane te mogą być wykorzystywane do identyfikowania, którymi częściami aplikacji jesteś zainteresowany, śledzenia wykorzystywania przez Ciebie aplikacji, poprawienia Twojego doświadczenia z aplikacją lub do dzielenia się zawartością mediów społecznościowych. Wykorzystujemy również ciasteczka gwarantujące właściwe funkcjonowania aplikacji.
 • Gromadzone dane wykorzystywane są do zapewnienia Tobie funkcji aplikacji.
 • Gromadzone dane również dostarczają informacji dotyczących wykorzystywania
  i odwiedzania przez Ciebie aplikacji oraz urządzenia/urządzeń.
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat ciasteczek ustawionych przez strony będące mediami społecznościowymi oraz danych, które mogą gromadzić, prosimy o zapoznanie się z postanowieniami stron, będących mediami społecznościowymi, dotyczącymi ochrony prywatności. Poniżej wymieniliśmy postanowienia dotyczące ochrony prywatności kanałów mediów społecznościowych, które są najczęściej wykorzystywane przez Philips:

 

Facebook

Google+

Twitter

Pinterest

LinkedIn

YouTube

Instagram

Vine

Więcej informacjiMniej informacji
Location data

Dane dotyczące lokalizacji

Dzięki Twojemu pozwoleniu na dostęp do danych dotyczących lokalizacji możemy gromadzić dane geograficzne dotyczące Twojego przenośnego urządzenia.

 

 • Korzystając na stronie wsparcia z funkcjonalności „Znajdź Philips w pobliżu”, proszony jesteś o udostępnienie Philips danych o swojej lokalizacji. W oparciu o dane o Twojej lokalizacji zostaniesz skierowany do sklepu znajdującego się w Twojej okolicy lub do szczegółowych danych kontaktowych do obsługi konsumenta dla Twojego kraju.
Więcej informacjiMniej informacji
Combined data

Dane połączone

Takie dane obejmują dane konta, dane podane przez Ciebie, dane urządzenia/urządzeń, ciasteczka, dane dotyczące lokalizacji oraz dane zgromadzone przez Philips w trakcie Twojej interakcji z Philips, które obejmują:

 

 • Dane o Twojej interakcji i użyciu cyfrowych kanałów Philips, takich jak: media społecznościowe, strony internetowe, skrzynki poczty e-mail, aplikacje i powiązane produkty. Takie dane mogą obejmować: adres IP, ciasteczka, informacje o urządzeniu, środki komunikacji, w które klikasz lub stukasz, dane dotyczące lokalizacji, odwiedzane przez Ciebie strony, itd.
 • Połączone dane są analizowane i wykorzystywane do zapewnienia Ci usług Philips Sonicare takich jak: śledzenie Twojego szczotkowania i synchronizacja z spersonalizowaną mapą jamy ustnej 3D w aplikacji Sonicare, aby dostarczyć Ci spersonalizowany program, który natychmiast podaje Ci pominięte miejsca, śledzi efektywność Twojej głowicy szczoteczki i powiadamia Cię o konieczności jej wymiany, śledzi wzorce jakości oddechu, zapewnia spostrzeżenia i szkolenie. Możemy łączyć te dane, usuwając indywidualne dane osobowe, w celu tworzenia publikacji, prezentacji, raportów lub innych środków komunikacji (marketingowej), które możemy wykorzystać zarówno do celów wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
 • Jeśli zdecydujesz się na otrzymywanie informacji handlowych o produktach, usługach, wydarzeniach i promocjach Philips – opartych na Twoich preferencjach i zachowaniu – możemy skontaktować się z Tobą z informacjami o promocjach za pomocą poczty e-mail, telefonu lub innych kanałów cyfrowych, takich jak: aplikacje mobilne i media społecznościowe. Aby móc dostosować komunikację do Twoich preferencji i zachowania oraz zapewnić Tobie najlepsze spersonalizowane doświadczenie, możemy analizować i łączyć Twoje dane osobowe.
 • Wykorzystujemy te dane do pomocy w poprawianiu zawartości, funkcjonalności i użyteczności aplikacji, urządzenia/urządzeń oraz naszych produktów i usług, oraz do rozwoju nowych produktów i usług.
 • Możemy łączyć odebrane od Ciebie informacje i udostępniać je innym firmom Grupy Philips i ich stronom trzecim.
Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
Więcej informacjiMniej informacji
Third parties
Strony trzecie

Philips może wykorzystywać strony trzecie do zapewniania usług dla następujących podmiotów:

 

Dostawców IT

Tacy dostawcy dostarczają niezbędny sprzęt komputerowy, oprogramowanie, usługi sieciowe, przechowywanie, usługi transakcyjne i/lub powiązane technologie wymagane do uruchomienia aplikacji lub zapewnianych usług.

 

Dostawcy Chmury

Tacy dostawcy dostarczają usługi przechowywania. Philips jest zobowiązany do przechowywania Twoich danych osobowych w Twoim regionie, z usługami w chmurze w Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 

Płatność

Tacy dostawcy obsługują dane finansowe związane z zakupem wewnątrz aplikacji.

 

Philips wymaga, aby ci usługodawcy zapewnili poziom ochrony Twoich danych osobowych porównywalny z poziomem zapewnianym przez Philips, przetwarzali Twoje dane osobowe wyłącznie w wyżej wspomnianych celach i mieli dostęp do minimalnej ilości danych, których potrzebują do dostarczenia konkretnej usługi.
 

Jeżeli Philips pozwoli stronie trzeciej przekazać Twoje dane osobowe poza Twój region geograficzny, podejmiemy kroki w celu ochrony Twoich praw dotyczących prywatności poprzez umowy lub inne środki, które zapewnią porównywalny poziom ochrony w trakcie przetwarzania informacji przez nasze strony trzecie.

 

Philips ujawni dane osobowe wyłącznie na podstawie niniejszej polityki ochrony prywatności i/lub gdy wymaga tego prawo.

 

Czasami Philips sprzedaje działalność lub część działalności innej firmie. Takie przekazanie własności mogłoby obejmować przekazanie Twoich danych osobowych bezpośrednio związanych z taką działalnością to firmy kupującej.

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to zakupem wewnątrz aplikacji.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to zakupem wewnątrz aplikacji.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to zakupem wewnątrz aplikacji.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to zakupem wewnątrz aplikacji.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to zakupem wewnątrz aplikacji.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.

 
Spacer
 

Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europie, Stanach Zjednoczonych, Ameryce Łacińskiej, Tokio lub Sydney i Chinach.

 
Spacer
 

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to zakupem wewnątrz aplikacji.

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Philips Sonicare service Providers

These providers deliver specific services for Philips Sonicare such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Więcej informacjiMniej informacji
Choices and rights

Wybory i uprawnienia

Aby korzystać z następujących wyborów i uprawnień, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@philips.com :

 

 • Dostęp
  W dowolnym momencie możesz żądać uzyskania dostępu do swoich danych osobowych.
 • Żądanie dokonania zmiany
  W dowolnym momencie możesz żądać poprawienia swoich danych osobowych.
 • Sprzeciw
  W dowolnym momencie możesz nie zgodzić się na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
 • Pytania lub skargi
  Jeśli masz pytania, skargi, obawy lub sugestie, możesz skontaktować się z nami w dowolnym czasie.
 • Wycofanie zgody
  Możesz z łatwością wycofać zgodę (na przykład wycofać się z naszych usług marketingowych wykorzystując w tym celu przycisk „wypisz się”, który znajduje się pod każdą wiadomością e-mail, którą do Ciebie wysyłamy).
 • Usuń
  Jeśli możliwe, możesz żądać usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym czasie.
Więcej informacjiMniej informacji
We protect your personal data
Chronimy Twoje dane osobowe

Uznajemy i poważnie traktujemy nasz obowiązek chronienia przekazywanych przez Ciebie firmie Philips danych przed utratą, niewłaściwym użyciem lub nieuprawnionym dostępem do nich. Aby pomóc w ochronie Twoich danych, Philips wykorzystuje różnorodne technologie bezpieczeństwa oraz procedury organizacyjne, na przykład wdrażamy kontrolę dostępu, używamy firewalla, szyfrowania i bezpiecznych serwerów.

Więcej informacjiMniej informacji
Special information for parents
Informacje specjalne dla rodziców

Chociaż Philips Sonicare nie jest generalnie przeznaczony dla dzieci poniżej 13 roku życia, polityką firmy Philips jest stosowanie się do prawa, gdy wymaga ono zgody rodzica lub opiekuna na gromadzenie, wykorzystywanie albo ujawnianie danych osobowych dzieci.

 

Jeżeli rodzic lub opiekun uzyska wiedzę o tym, że jego lub jej dziecko poniżej 13 roku życia przekazało nam swoje dane osobowe, prosimy o kontakt z nami na adres privacy@philips.com. Jeżeli pozyskamy wiedzę o przekazaniu nam danych osobowych przez dziecko poniżej 13 roku życia, usuniemy takie dane z naszej ewidencji.

Więcej informacjiMniej informacji
Local specific information
Specjalne informacje miejscowe: Twoje prawa ochrony prywatności w Kalifornii

W sekcja 1798.83 Kodeks cywilny stanu Kalifornia zezwala naszym klientom, będącym rezydentami Kalifornii, raz w roku żądać i uzyskać od nas bezpłatną informację o ujawnieniu stronom trzecim, w poprzednim roku kalendarzowym (jeśli miało miejsce), informacji osobowych w celach bezpośredniego marketingu. W stosownych przypadkach taka informacja zawierałaby listę kategorii udostępnionych informacji osobowych oraz nazwy i adresy wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy powyższe informacje w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeżeli jesteś rezydentem stanu Kalifornia i chciałbyś złożyć taki wniosek, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres privacy@philips.com.

Więcej informacjiMniej informacji
Changes to the privacy notice
Zmiany w polityce ochrony prywatności

Usługi dostarczane przez Philips mogą od czasu do czasu ulegać zmianom, bez uprzedniego powiadamiania Ciebie o tym. Z tego względu zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia od czasu do czasu niniejszej polityki ochrony prywatności. 

 

Zachęcamy do częstego sprawdzania, w celu zapoznania się z najnowszą wersją.

 

Nowa polityka ochrony prywatności zacznie obowiązywać od chwili jej wysłania. Jeżeli nie zgadzasz się na poprawioną politykę, powinieneś zmienić preferencje lub rozważyć zaprzestanie używania aplikacji. Wchodząc lub korzystając z naszych usług po wejściu w życie powyższych zmian potwierdzasz, że zostałeś poinformowany o poprawionej polityce ochrony prywatności.

Więcej informacjiMniej informacji
Contact

Skontaktuj się z nami

Możesz skontaktować się z nami pod adresem: privacy@philips.com.