kontakt Lumify

Philips Lumify
Wsparcie:(+48) 665 552 788

Ustawienia i konfiguracja

1. W jaki sposób mogę pobrać aplikację Lumify?

 

Aplikację Lumify można pobrać ze sklepu Google Play pod adresem https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify.

 

2. W jaki sposób mogę zainstalować aplikację Lumify?

 

Aplikacja Lumify jest automatycznie instalowana po pobraniu jej na urządzenie typu smartfon lub tablet ze sklepu Google Play. W rzadkich przypadkach ustawienia zabezpieczeń Twojego urządzenia mogą zablokować instalację Lumify. W takiej sytuacji należy sprawdzić ustawienia zabezpieczeń.

 

3. Czy mogę używać aplikacji Lumify z głowicami innych producentów?

 

Nie. Aplikacja Lumify działa jedynie z głowicami Lumify. Jeśli podłączysz do swojego urządzenia głowicę innego producenta, aplikacja Lumify będzie działać jedynie w trybie demonstracyjnym.

 

4. W jaki sposób mogę uzyskać informacje na temat dostępnej aktualizacji dla aplikacji Lumify?


Istnieje możliwość skonfigurowania urządzenia tak, aby aktualizowało aplikację indywidualnie lub automatycznie. 

 

Jeśli tablet lub smartfon ma włączoną automatyczną aktualizację aplikacji, aplikacja Lumify zostanie zaktualizowana automatycznie. W przypadku gdy aktualizacja będzie wymagać zmiany uprawnień pojawi się stosowny komunikat.

 

Jeśli urządzenie skonfigurowano tak, aby aktualizować aplikacje indywidualnie, można pobrać najnowszą aktualizację ze sklepu Google Play. Abu uzyskać więcej informacji, należy wyszukać temat „Aktualizuj aplikacje” w sekcji pomocy sklepu Google Play

 

5. Czy mogę przenieść aplikację Lumify na inne urządzenie?

 

Tak. Należy pobrać aplikację Lumify ze sklepu Google Play i zainstalować ją na nowym urządzeniu, podłączyć głowicę Lumify, a następnie postępować zgodnie z prostymi krokami rejestracji. System Lumify nie jest w stanie przesyłać danych pacjentów między urządzeniami. Można zapisać dane pacjenta z wcześniej używanego urządzenia we współdzielonej sieci, w lokalnej bazie danych, na serwerze DICOM lub na zewnętrznym nośniku danych.

 

6. Czy mogę użyć dowolnego kabla USB w celu podłączenia głowicy do mojego urządzenia?

 

Nie. Głowica Lumify jest wysokiej jakości wyrobem medycznym i wymaga specjalnego kabla w celu zapewnienia najwyższej wydajności działania systemu Lumify. Gwarantujemy działanie systemu Lumify zgodnie z parametrami technicznymi jedynie przy użyciu z głowicą kabla zatwierdzonego przez firmę Philips.

 

7. Co się stanie, jeśli użyję urządzenia typu smartfon lub tablet, którego nie ma w wykazie urządzeń kompatybilnych?

 

Staramy się nieustannie aktualizować listę kompatybilnych urządzeń https://www.usa.philips.com/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility. Wszystkie urządzenia na naszej liście zostały dokładnie przetestowane. Prosimy o wybór urządzenia z tej listy w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności

 

8. Jakie urządzenia typu smartfon lub tablet są kompatybilne z systemem Lumify?

 

Lista urządzeń typu smartfon lub tablet sprawdzonych i uznanych przez firmę Philips za w pełni kompatybilne z aplikacją Lumify i głowicą jest dostępna tutaj: https://www.usa.philips.com/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility.

 

9. W jaki sposób mogę się upewnić, że dane, które przechowuję na urządzeniu kompatybilnym z Lumify, są bezpieczne?

 

System operacyjny Android i każdy producent urządzenia zapewnia metody zabezpieczenia danych znajdujących się na urządzeniu, takie jak szyfrowanie danych i użycie haseł dostępu. Zalecamy skonsultowanie się z lokalnym działem bezpieczeństwa IT w celu upewnienia się, że urządzenie zostało zaimplementowane zgodnie ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 

10. Czy produkt Lumify jest zgodny z wymogami ustawy HIPAA?

 

Aplikacja Lumify dopasowuje się do polityki prywatności i korzysta z protokołów komunikacyjnych ustanowionych przez daną instytucję. System operacyjny Android dostarcza mechanizmów ochronnych, takich jak ochrona za pomocą hasła i szyfrowanie. System operacyjny Android dostarcza mechanizmów zgodnych ze standardem branżowym w celu ochrony danych podczas transportu dzięki autoryzacji i szyfrowaniu na poziomie przedsiębiorstwa.

 

11. W jaki sposób mogę zarejestrować swój nowy system Lumify?

 

Do rejestracji systemu Lumify jest wymagany dostęp do Internetu. Najpierw należy podłączyć urządzenie do sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej. Następnie należy podłączyć głowicę Lumify do urządzenia, a później postępować zgodnie z instrukcjami krok po kroku wyświetlanymi w aplikacji Lumify.

 

12. Czy mogę podłączyć głowicę Lumify do więcej niż jednego urządzenia?

 

Tak. Głowica Lumify można używać z dowolną liczbą urządzeń. Przy pierwszym podłączeniu głowicy do nowego urządzenia należy go zarejestrować. Po pierwszej rejestracji można używać głowicy bez konieczności wykonywania ponownej rejestracji.

 

13. Dlaczego nie mogę znaleźć aplikacji Lumify w sklepie Google Play?

 

Jeśli aplikacji Lumify nie można znaleźć w sklepie Google Play, należy upewnić się, że urządzenie i system operacyjny Android spełniają wymagania systemowe Lumify oraz że jest wyświetlana strona sklepu Google Play z kraju, w którym aplikacja Lumify jest dostępna.

 

14. W jaki sposób mogę skonfigurować połączenie z siecią?

 

Należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do urządzenia w celu uzyskania instrukcji konfiguracji urządzenia przy połączeniu z siecią bezprzewodową lub komórkową.

 

15. W jaki sposób mogę przenieść obrazy z urządzenia do zewnętrznego archiwum?

 

Można wyeksportować badania i obrazy do systemu DICOM PACS, współdzielonej sieci lub do lokalnej bazy danych. Istnieje również możliwość przesyłania obrazów w wiadomości e-mail. Obsługiwane aplikacje do wysyłania wiadomości e-mail obejmują Gmail, K-9 Mail, Yahoo, Outlook i Inbox. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu Lumify dostępnej pod adresem www.philips.com/lumify-manual.

 

16. W jaki sposób mogę usunąć z urządzenia informacje dotyczące pacjenta?

 

W celu usunięcia informacji dotyczących pacjenta z systemu Lumify, należy wybrać opcję "Settings" (Ustawienia), a następnie "Reset Database" (Resetuj bazę danych) w "Patient Database"(Bazie danych pacjenta). Aby wykasować wszystkie dane z urządzenia, należy je wyłączyć i włączyć ponownie. W celu uzyskania instrukcji należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do urządzenia.

 

17. Czy mogę zaktualizować system operacyjny na moim urządzeniu?

 

Tak. Firma Philips aktywnie testuje kompatybilność z aplikacją Lumify po wydaniu nowych wersji systemów operacyjnych.

 

18. Jakich środków należy użyć do czyszczenia głowicy Lumify?

 

Należy zapoznać się z Instrukcją obsługi Lumify, w której znajduje się lista zatwierdzonych środków do czyszczenia i dezynfekcji.

 

19. W jaki sposób mogę wyczyścić i zdezynfekować urządzenie, na którym używam aplikacji Lumify?

 

Odpowiednie czyszczenie i dezynfekcja urządzenia zgodnie z instrukcjami jego producenta oraz polityką instytucji dotyczącą czyszczenia i dezynfekcji urządzeń medycznych leży w gestii użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z dokumentacją dołączoną do urządzenia i polityką instytucji dotyczącą czyszczenia i dezynfekcji urządzeń medycznych.

 

20. Jak dużo miejsca zajmuje aplikacja Lumify?

 

Aplikacja Lumify jest bardzo mała — zajmuje około 30 MB, czyli mniej niż kilka typowych plików MP3.

 

21. Czy mogę podłączyć system Lumify do zewnętrznego wyświetlacza?

 

Tak. Można podłączyć urządzenie z systemem Android do zewnętrznego wyświetlacza za pomocą urządzenia Chromecast. Aby uzyskać więcej informacji, należy wejść na stronę https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=en

 

22. Czy istnieje możliwość modyfikacji ustawień uśpienia i uruchomienia urządzenia na stałe podczas działania aplikacji Lumify?

 

Dla systemu Android jest dostępna aplikacja  „Stay Alive”, za pomocą której można zmodyfikować tylko te ustawienia. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=en

 

23. Czy system Lumify obsługuje standard szyfrowania sieci korporacyjnych Wi-Fi WPA?

 

Kompatybilne urządzenia z systemem Android obsługują istniejące protokoły bezpieczeństwa Wi-Fi, łącznie z certyfikatami bezpieczeństwa. Lista kompatybilnych urządzeń jest dostępna pod adresem: https://www.usa.philips.com/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility.

 

24. Czy mogę przesunąć strefę ogniskową, dotykając ekranu i przenosząc ten obszar?

 

Nie. Aplikacja Lumify automatycznie dostosowuje numer i pozycję stref ogniskowych na podstawie ustawienia aplikacji, pozycji pola koloru oraz głębi. 

 

25. Gdzie mogę znaleźć informacje dotyczące czyszczenia głowic?

 

Należy zapoznać się z częścią Konserwacja głowicy Instrukcji obsługi Lumify zawierającą omówienie metod konserwacji oraz listą zatwierdzonych środków do czyszczenia i dezynfekcji.

 

26. Czy system Lumify ma funkcję Autoscan?

 

Tak. Funkcja Autoscan, czasami nazywana Autogain lub Live iScan, dostosowuje kompensację każdej linii danego obrazu w czasie rzeczywistym oraz zapewnia utrzymanie ogólnej jasności obrazu. Funkcja Autoscan eliminuje konieczność dostosowania TCG (czasowej kompensacji wzmocnienia).

 

27. Czy mogę eksportować obrazy w formacie PC z Lumify?

 

Tak. Można przesłać badanie mailowo wraz z obrazami w formacie PC lub wyeksportować obrazy do lokalnego katalogu, z poziomu której można połączyć się za pomocą komputera. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu Lumify.

 

28. Czy mogę eksportować obrazy w formacie DICOM z systemu Lumify?

 

Tak. Można skonfigurować docelową ścieżkę pliku DICOM i wyeksportować do formatu DICOM PACS. Dział IT może podać informacje dotyczące sieci potrzebne do skonfigurowania docelowej ścieżki pliku DICOM. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu Lumify.

 

29. W jaki sposób mogę skonfigurować połączenie Lumify z siecią?

 

Informacje na temat konfiguracji urządzenia pod kątem bezprzewodowego połączenia z siecią można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu ultrasonograficznego Lumify www.philips.com/lumify-manual.

 

30. Dlaczego nie mogę wyeksportować badań do formatu DICOM PACS?

 

Można spróbować skorzystać z poniższych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów technicznych:
• Upewnić się, że urządzenie ma stałe połączenie z siecią bezprzewodową lub komórkową. Informacje na temat konfiguracji urządzenia do połączenia z siecią bezprzewodową lub komórkową można znaleźć w dokumentacji dołączonej do urządzenia.
• Sprawdzić połączenie z DICOM PACS: wybrać ścieżkę docelową eksportowanego pliku i dotknąć przycisku Test. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu Lumify.
• Sprawdzić u administratora sieci, czy ustawienia ścieżki docelowej DICOM w systemie Lumify są prawidłowe. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji obsługi systemu Lumify.

 

31. W jaki sposób można dokonać akwizycji obrazu w trybie M-Mode?

 

Aby dokonać akwizycji obrazu w trybie M-Mode, należy zamrozić obraz z wybranym typem zakreślania w trybie M, a następnie dotknąć opcji Save Image (Zapisz obraz). Obraz zostanie dodany do dokumentacji pacjenta, a użytkownik zobaczy go na ekranie.

Rozwiązywanie problemów

1. Proces rejestracji systemu Lumify nie został zakończony pomyślnie, co robić?

 

Najpierw należy się upewnić, że używane urządzenie znajduje się na liście kompatybilnych urządzeń: https://www.usa.philips.com/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility

 

Następnie należy się upewnić, że głowica jest podłączony do urządzenia we właściwy sposób, a samo urządzenie ma dostęp do sieci bezprzewodowej lub komórkowej przez cały czas trwania procesu rejestracji. W przypadku utraty połączenia z Internetem proces rejestracji może zostać przerwany. W takiej sytuacji należy odłączyć głowicę, nawiązać połączenie z Internetem, a następnie ponownie podłączyć głowicę.

 

2. Czy muszę mieć połączenie z siecią bezprzewodową, żeby przeprowadzić badanie USG?

 

Nie. Po rejestracji systemu Lumify sieć bezprzewodowa lub komórkowa nie jest potrzebna do pracy. Firma Phillips zaleca regularne łączenie się z siecią bezprzewodową lub komórkową w celu zmaksymalizowania korzyści płynących z korzystania z usług dotyczących systemu Lumify.

 

3. Dlaczego w dziennikach DICOM nie ma żadnej informacji?

 

Zanim Lumify rozpocznie rejestrację danych należy włączyć rejestrowanie danych DICOM. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi Lumify.

 

4. Gdzie znajdę oświadczenia o zgodności ze standardem DICOM?

 

Należy odwiedzić stronę https://www.usa.philips.com/healthcare/resources/support-documentation/dicom-ultrasound i kliknąć pozycję Lumify.

 

5. Gdzie znajdę numer seryjny mojej głowicy?

 

Z boku głowicy znajduje się 6-cyfrowy numer seryjny. Można też podłączyć głowicę do urządzenia i włączyć system Lumify. Następnie należy dotknąć opcji Informacje dotyczące produktu w menu bocznym, aby wyświetlić 6-cyfrowy numer seryjny.

 

6. Czy mogę usunąć serwer listy zadań z Lumify?

 

Tak. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsług systemu Lumify.

 

7. Co oznacza czerwony lub zielony znacznik obok opcji eksportu?

 

Czerwony znacznik oznacza, że system Lumify nie jest w stanie połączyć się z docelowym miejscem eksportu plików. Zielony znacznik oznacza poprawne połączenie ze ścieżką docelową eksportowanego pliku.

 

8. Jak mogę uzyskać pomoc techniczną?

 

Należy zapoznać się z dokumentacją użytkownika systemu Lumify w celu przejrzenia najczęściej zadawanych pytań i odnalezienia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli występuje konieczność uzyskania dalszej pomocy, należy skontaktować się z działem pomocy technicznej. Aby skonktaktować się z konsultantem działu obsługi zadzwoń pod numer (+48) 22 571 00 20. Infolinia LumiLine jest czynna w godzinach 8-20 (cena połączenia wg. obowiązujących taryf Twojego operatora)

 

9. Co zrobić, gdy moje urządzenie nie rozpoznaje już głowic Lumify?

 

Można spróbować skorzystać z poniższych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów technicznych:

  • Należy się upewnić, że złącze USB głowicy zostało prawidłowo podłączone do urządzenia.
  • Należy ponownie uruchomić urządzenie i postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów technicznych znajdującymi się w rozdziale Konserwacja systemu w Instrukcji obsługi Lumify.
  • Jeśli występuje konieczność uzyskania dalszej pomocy, należy skontaktować się z konsultantem działu obsługi pod numerem (+48) 22 571 00 20. Infolinia LumiLine czynna w godzinach 8-20 (cena połączenia wg. obowiązujących taryf Twojego operatora)

 

10. Dlaczego wyświetla się wiadomość „Unsupported ​​transducer" (nieobsługiwana głowica), kiedy podłączam głowicę S4-1?

 

S4-1 wymaga aplikacji Lumify w wersji 1.6. Aby sprawdzić wersję aplikacji,
należy przejść do opcji Settings (Ustawienia) -> About(o aplikacji) dotyczące produktu.

W przypadku używania aplikacji w wersji 1.2 lub starszej należy wejść na stronę sklepu Google Play, aby zaktualizować ją do wersji 1.6.

W przypadku używania aplikacji w wersji 1.6, należy skontaktować się z przedstawicielami działu obsługi klienta Philips Lumify pod numerem (+48) 22 571 00 20. Infolinia LumiLine jest czynna w godzinach 8-20 (cena połączenia wg. obowiązujących taryf Twojego operatora)

 

Oferta produktowa

1. Czy system zostanie rozszerzony o inne formy obrazowania, jak np. Doppler pulsacyjny (PW)?

 

Zespół Lumify podejmuje działania mające na celu ciągłe doskonalenie aparatu Lumify, z uwzględnieniem nowych głowic, funkcji oraz usług.

 

2. Jak system obrazowania Lumify wypada na tle innych systemów?

 

Aplikacja Lumify umożliwia obrazowanie na poziomie porównywalnym z większymi systemami, bez kompromisu dla głębokości penetracji fal ultradźwiękowych lub rozdzielczości obrazowania tkanek.

 

3. Ile wynosi czas pracy systemu Lumify?

 

Czas pracy zależy od posiadanego urządzenia, ale system powinien pozwalać na skanowanie od dwóch do czterech godzin. Aby zapoznać się z informacjami na temat szacunkowego czasu pracy dla kompatybilnych urządzeń, zapraszamy na stronę internetową https://www.usa.philips.com/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility.

 

4. Ile pamięci potrzebuje system Lumify?

 

Aplikacja Lumify wymaga 50 MB wolnej przestrzeni dyskowej; dodatkowa przestrzeń potrzebna jest na przechowywanie danych pacjenta.

 

5. Jak wytrzymała jest głowica Lumify?

 

Głowice wchodzące w skład rodziny Lumify zostały zaprojektowane i przetestowane, aby zaspokoić wymagania niezwykłej niezawodności dotyczące przenośnych ultrasonografów i zapewnić, że używane głowice poradzą sobie z trudnościami, z jakimi można się zetknąć w tym środowisku.

 

 

6. Jakie formy kształcenia lub szkoleń przewiduje zakup systemu Lumify?

 

Kupując Lumify otrzymasz voucher na wybrany kurs Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie Konferencje i Szkolenia.

 

Firma Philips zapewnia równiez wybór bezpłatnych materiałów edukacyjnych, a także obszerniejsze szkolenia i kursu prowadzone za opłatą. Prosimy zapoznać się z informacjami dostępnymi na poniższych stronach, gdzie można znaleźć pełną ofertę edukacyjną. 

www.philips.pl/CCEMeducation

www.philips.pl/RAPMeducation

https://www.usa.philips.com/healthcare/education-resources/education-training

 

7. Jak przedstawia się pojemność pamięci na obrazy systemu Lumify?

 

Typowe badanie ultrasonograficzne z kilkoma nieruchomymi obrazami wymaga jedynie 10 MB wolnej pamięci. Badania z kilkoma 3-sekundowymi pętlami zajmują około 50 MB. Można przechowywać setki badań na dowolnym urządzeniu kompatybilnym z systemem Lumify (https://www.usa.philips.com/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility). Rzeczywista pojemność zapisu jest uzależniona od szeregu czynników, na przykład ilości danych przechowywanych na urządzeniu.

 

8. Czy system Lumify może być obsługiwany przez urządzenia z oprogramowaniem Windows, jak np. tablet Surface?

 

W chwili obecnej system Lumify może być obsługiwany wyłącznie przez urządzenia z systemem Android. Nieustannie badamy możliwości zapewnienia naszych usług użytkownikom wszystkich platform operacyjnych.

 

9. Czy formularz informacji o pacjencie w systemie Lumify zawiera numery przyjęcia?

 

Tak. Formularz informacji o pacjencie zawiera pole numeru przyjęcia. Ponadto numer ten uzyskać można za pośrednictwem funkcji listy roboczej.

 

10. Czy systemu Lumify można używać w obrazowaniu pediatrycznym?

 

Tak. System może być używany w obrazowaniu pediatrycznym.

 

11. Czy system Lumify pozwala na zmianę ustawień pola bliskiego lub dalekiego?

 

System Lumify dopuszcza zmianę ustawień, a funkcja AutoScan (skalowanie automatyczne) (stała optymalizacja ustawień iScan) jest zawsze włączona, aby możliwe było osiągnięcie wymaganej głębi obrazu.

 

12. Czy zapis pętli jest prospektywny, czy retrospektywny?

 

System Lumify zapisuje pętle (długości 3-10 sekund) w sposób prospektywny. System Lumify zaczyna zapis po dotknięciu przycisku Save Loop (Zapisz pętlę) i kontynuuje zapisywanie do momentu dotknięcia przycisku Stop lub upłynięcia czasu trwania danej pętli.

 

13. Czy system Lumify jest kompatybilny z telefonami marki Samsung (S4, S5, S6, S6 Edge)?

 

Firma Philips zaleca stosowanie urządzeń wyszczególnionych na liście kompatybilnych tabletów: https://www.usa.philips.com/healthcare/sites/lumify/support/lumify-tablet-compatibility

 

14. Czy system Lumify oferuje technologię XRes?

 

Tak. XRes, najnowszej generacji technologia adaptacyjnego przetwarzania obrazu, pozwala poprawić rozdzielczość obrazu oraz ułatwia wizualizację struktur. Firma Philips optymalizuje technologię XRes dla każdego zastosowania klinicznego.

 

15. Czy system Lumify dysponuje technologią harmonicznego obrazowania tkanek (THI)?

 

Tak. System Lumify wykorzystuje technologię THI w zastosowaniu klinicznym. Na przykład w przypadku głowic C5-2 technologia THI jest wykorzystywana podczas obrazowania pęcherzyka żółciowego oraz obrazowania położniczego/ginekologicznego.

 

16. Czy system Lumify oferuje technologię SonoCT?

 

Tak. Technologia SonoCT, określana czasem mianem obrazowania w skrzyżowanych ultradźwiękach lub obrazowania wielowiązkowego, jest aktywna w głowicach L12-4 i C5-2 we wszystkich trybach, z wyjątkiem trybu Lung (płuca).

 

17. Czy system Lumify obsługuje serwer list roboczych (MWL) DICOM? W jaki sposób mogę skonfigurować serwer list roboczych?

 

Tak, można skonfigurować serwer DICOM MWL i używać go. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Lumify.

 

18. Czy mogę stworzyć tymczasowy numer identyfikacyjny, kiedy rozpoczynam badanie? Jeżeli tak, czy mogę go później zmienić w informacjach o pacjencie?

 

Tak. Należy dotknąć przycisk Scan (skanuj) widoczny na ekranie Scan/Create Patient (Skanuj / Utwórz profil pacjenta), aby rozpocząć skanowanie bez wprowadzania informacji o pacjencie. Dane te mogą zostać zmodyfikowane w dowolnej chwili przed zakończeniem badania.

 

19. Czy jest dostępny Color Mode (Moduł kolorowy)?

 

Tak. Są dostępne dwa moduły kolorowe. Fast Flow (skala „high color” [wysokiego koloru] dla przepływu tętniczego) i Slow Flow (skala „low color” [niskiego koloru] dla przepływu żylnego).

 

20. Czy mogę skanować lub oglądać obrazy w trybie pełnoekranowym?

 

Tak. Aby obejrzeć obraz w trybie pełnoekranowym, należy nacisnąć ikonę [[full-screen view icon]] (ikona trybu pełnoekranowego) w prawym dolnym rogu obrazu. Powrót do normalnego trybu następuje po naciśnięciu ikony [[return to normal view icon]] (ikona powrotu do normalnego trybu).

 

21. Jaki format kodów kreskowych obsługuje system Lumify?

 

Należy odnieść się do instrukcji obsługi systemu Lumify, aby poznać listę obsługiwanych formatów oraz zapoznać się z zasadami konfigurowania czytnika kodów kreskowych.

 

22. Z jakimi głowicami można używać trybu M-Mode

 

Tryb M-Mode jest obsługiwany przez głowice S4-1, C5-2 i L12-4

 

23. Czy systemu Lumify można używać poza szpitalem?

 

Lumify to przenośny system obrazowania ultrasonograficznego, przeznaczony do stosowania w środowiskach, w których opieka zdrowotna zapewniana jest przez pracowników służby zdrowia, tj. w domu, w szpitalu, w gabinecie klinicznym lub medycznym, a także podczas transportu (EMT).

 

24. Co nabywam w ramach operacji bezpośredniego zakupu systemu Lumify?

 

Bezpośredni zakup systemu Lumify obejmuje zakup głowic Lumify, aplikacji Lumify, aktualizacji oprogramowania oraz gwarancję producenta. Ponadto w ramach transakcji nabywca systemu otrzymuje także futerał do przenoszenia urządzenia oraz głowic.

 

25. Jak długo muszę czekać na otrzymanie głowicy Lumify?

 

Głowica(e) Lumify powinny zostać dostarczone w ciągu dwóch tygodni od złożenia zamówienia, jednak rzeczywisty czas dostawy zależy od dostępności produktu. Realizacja większych zamówień może potrwać dłużej. W razie jakichkolwiek pytań odnoszących się do złożonego zamówienia prosimy o kontakt z LumiLine pod numerem (+48) 22 571 00 20

 

26. Jaki rodzaj gwarancji obowiązuje w przypadku zakupu systemu Lumify?

 

System Lumify jest objęty 5-letnią gwarancją podstawową, która obejmuje dostęp do pomocy technicznej na portalu Lumify, dostęp do ekspertów firmy Philips zapewniających zdalną pomoc techniczną oraz ubezpieczenie głowic Lumify od wad ukrytych. 

 

27. Czy istnieje możliwość zresetowania opcji użytkowych obrazowania w zakresie wzmocnienia/głębi do domyślnych ustawień producenta? Jak „przycisk resetowania”?

 

Można w łatwy sposób zresetować opcje użytkowe obrazowania do optymalnych nastaw producenta, ponownie wybierając ustawienia fabryczne. Pozwoli to przywrócić głębię/wzmocnienie/ustawienia do optymalnego poziomu.

 

28. Z jakich metod płatności można skorzystać, dokonując bezpośredniego zakupu systemu Lumify?

 

Dokonując zakupu systemu Lumify można zapłacić przelewem bankowym bezreśrednio na konto Philips lub uzyskać dostęp do 5-letniej pożyczki lekarskiej

1
Wybierz interesujący Cię obszar
2
Szczegóły kontaktu

Zawsze jesteśmy zainteresowani współpracą.

Daj nam znać, jak możemy Ci pomóc.

1
2
Szczegóły kontaktu

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

Rozumiem

Naszą witrynę najlepiej wyświetlać w najnowszych wersjach przeglądarek Microsoft Edge, Google Chrome lub Firefox.

Wchodzisz na polską stronę Philips Healthcare
Please select the checkbox

Strona przeznaczona wyłącznie dla osób, które stosują wyroby medyczne jako profesjonaliści, w tym osób wykonujących zawody medyczne, osób działających na rzecz podmiotów ochrony zdrowia lub podmiotów prowadzących obrót wyrobami medycznymi w charakterze profesjonalnym.

Czy jesteś osobą spełniającą powyższe kryteria?